Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 25/04/2017

Mistoqsijiet frekwenti - Miżati tal-università u għajnuna finanzjarja

 • Jiena Daniża u nixtieq nistudja fil-Ġermanja - imma l-università hemmhekk qaluli li se jkolli nħallas il-miżati għat-tagħlim. Mela ċ-ċittadini tal-UE li jistudjaw f'pajjiż ieħor tal-UE mhux eżentati mill-miżati?

  LE - il-liġi tal-UE ma teżentakx mill-miżati għat-tagħlim! Dak li tgħid hu li għandek dritt titqies bħaċ-ċittadini tal-pajjiż fejn tixtieq tmur tistudja. F'dan il-każ, jekk l-istudenti Ġermanżi jħallsu l-miżati għat-tagħlim, inti trid tħallashom ukoll.

 • Jiena Franċiż u nixtieq nistudja fl-Irlanda. Peress li l-universitajiet Irlandiżi ma jitolbux miżati għat-tagħlim miċ-ċittadini Irlandiżi, jien ukoll eżenti?

   IVA - skont il-liġi tal-UE, iċ-ċittadini tal-UE huma intitolati jużaw is-sistema tal-edukazzjoni tal-pajjiż li jmorru fih bl-istess kundizzjonijiet taċ-ċittadini tal-post. Dan ifisser li ċ-ċittadini Franċiżi għandhom jiġu trattati l-istess bħall-istudenti Irlandiżi fejn jidħlu l-miżati għat-tagħlim.

 • Jien Ingliż u l-università tiegħi fl-Iskozja qed iżżommli miżati aktar għoljin milli qed iżżomm lill-Iskoċċiżi u studenti minn pajjiżi oħra tal-UE. Dan mhux każ ta' diskriminazzjoni li tista' tgħini fih l-UE?

  LE - dan jirrigwarda r-relazzjoni bejn ir-Renju Unit u ċ-ċittadini tagħha stess. Hija kwistjoni ta' politika interna bla konnessjoni mal-liġi Ewropea.

 • Jiena Ċek u ilni ngħix fir-Renju Unit minn meta kelli 12-il sena. Nixtieq immur l-università hawnhekk imma ma nistax jekk ma jkollix xi għotja. Lil min għandi nitlob - lill-awtoritajiet Ċeki jew Britanniċi?

  Primarjament lill-awtoritajiet Britanniċi - il-gvernijiet tal-UE għandhom jagħtu l-istess appoġġ liċ-ċittadini ta' pajjiżi oħra tal-UE li huma residenti permanenti bħal ma jagħtu liċ-ċittadini tagħhom stess. Residenza permanenti tfisser 5 snin ta' residenza kontinwa. Għaldaqstant, jekk sa meta jkun se jibda l-kors tkun ilek tgħix fir-Renju Unit għal 5 snin jew aktar, tkun eleġibbli għall- istess għotja ta' manteniment bħall-istudenti Britanniċi.

 • Jiena Pollakka u għadni kif lestejt l-ewwel lawrja universitarja fil-Polonja. Issa nixtieq nagħmel il-Master's fi Franza. Intitolata nieħu għotja mill-Polonja jew minn Franza?

  JISTA' JKUN - il-gvernijiet tal-UE mhumiex obbligati jipprovdu għotjiet jew self lill-istudenti minn pajjiżi oħra tal-UE. Lanqas m'huma obbligati jappoġġaw liċ-ċittadini tagħhom stess jekk dawn jagħżlu li jistudjaw barra l-pajjiż.

  Dawn id-deċiżjonijiet huma totalment fid-diskrezzjoni tal-gvernijiet ikkonċernati: l-għotjiet ta' manteniment ta' ċerti pajjiżi jirristrinġu l-possibilità tal-istudju barra għaċ-ċittadini tagħhom.

  Ikkuntattja l-awtoritajiet fiż-żewġ pajjiżi biex tinforma ruħek dwar x'tip ta' għajnuna huma lesti jagħtuk.

 • Nitlef l-għotja ta' manteniment mingħand il-gvern tiegħi jekk immur nistudja barra?

  JISTA' JKUN - il-gvern tiegħek jista' jagħżel jekk jagħtikx għotja ta' manteniment jekk tmur tistudja barra: staqsihom x'inhuma r-regoli dwar dan.

  Madankollu, jekk il-gvern tiegħek jagħti l-appoġġ, irid jiżgura li r-regoli ta' eliġibbiltà ma joħolqux restrizzjoni mhux ġustifikata fuq il-libertà ta' moviment tiegħek.

 • Jien ċittadin Awstrijak u qed nistudja l-liġi fir-Renju Unit fuq bażi full-time. Applikajt għal għotja ta' manteniment u self għal miżati għat-tagħlim li ġew irrifjutati. Għandi dritt għall-għajnuna finanzjarja fir-Renju Unit fuq l-istess bażi bħall-istudenti Britanniċi?

  LE - int għandek dritt għall- istess għotjiet biex ikopru l-miżati bħaċ-ċittadini Britanniċi iżda m'għandikx id-dritt awtomatiku għal għotja ta' manteniment fuq l-istess bażi bħall-istudenti Britanniċi. Il-pajjiżi tal-UE mhumiex obbligati li jagħtu għotja ta' manteniment lil persuni li m'humiex ikkunsidrati bħala residenti abitwali, sakemm ma jkunux ikklassifikati bħala ħaddiema jew persuni li jaħdmu għal rashom (jew persuni li għandhom tali status), u l-membri tal-familji tagħhom.
 • Jiena Franċiża u nixtieq nistudja fir-Repubblika Ċeka. Ikolli nsir residenta tar-Repubblika Ċeka qabel inkun nista' nikkwalifika għall-istess miżati bħall-istudenti Ċeki?

  LE - bħala ċittadin Franċiż li jkun qed jistudja fir-Repubblika Ċeka, ir-regoli tal-UE jfissru li ma tistax tintalab tħallas miżati għat-tagħlim ogħla miċ-ċittadini Ċeki. Madankollu, jista' jkun li ma tkunx intitolata għal għotja ta' manteniment mill-awtoritajiet Ċeki sakemm ma tkunx resident permanenti.
 • Skola bbażata fl-UE għandha dritt titlob miżati għat-tagħlim ogħla lil persuna mhux ċittadina tal-post milli titlob lil ċittadin tal-pajjiż tagħha? Pereżempju, tista' skola fil-Polonja titlob miżata għat-tagħlim ogħla mingħand ċittadin Britanniku milli titlob lil ċittadin Pollakk?

  LE - l-iskejjel fl-UE ma jistgħux jiddiskriminaw fuq il-bażi tan-nazzjonalità. B'hekk, f'dan il-każ, l-iskola Pollakka ma tistax titlob miżati ogħla lil ċittadin Britanniku minn dawk li titlob mingħand l-istudenti Pollakki.
 • Jien Ċek u ilni ngħix u naħdem fir-Renju Unit għal sena u nofs.  Applikajt għal borża ta' studju iżda offrewli ammont imnaqqas ta' flus minħabba li kont ħaddiem migrant. M'għandix dritt għal għotja sħiħa?

  JISTA' JKUN - għandek mnejn tikkwalifika għal borża ta' studju jekk it-taħriġ ikun relatat max-xogħol preċedenti tiegħek. F'dak il-każ se jkollok l-istess dritt għal għotja bħall-istudenti Britanniċi. L-ammont tal-għotja mogħti jiddependi fuq l-introjtu tal-unità domestika: iktar ma jkun għoli l-introjtu, anqas tkun għolja l-għotja.

 

Ara l-informazzjoni prinċipali dwar dan is-suġġett
Miżati tal-università u għajnuna finanzjarja
Leġiżlazzjoni tal-UE
Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri