Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 25/04/2017

Bieži uzdotie jautājumi - Augstskolu mācību maksa un finansiāla palīdzība

 • Esmu dānis un vēlos studēt Vācijā, bet turienes augstskola apgalvo, ka man vajadzēs maksāt par mācībām. Vai tad ES pilsoņi, kuri studē citā ES valstī, nav atbrīvoti no mācību maksas?

  . ES tiesību akti jūs neatbrīvo no mācību maksas. Tie paredz, ka pret jums jāizturas tāpat kā pret tās valsts pilsoņiem, kurā vēlaties studēt. Šajā gadījumā, ja Vācijas studentiem ir jāmaksā mācību maksa, arī jums tā ir jāmaksā.

 • Esmu francūzis un vēlos studēt Īrijā. Tā kā Īrijas augstskolas neprasa mācību maksu Īrijas pilsoņiem, vai man arī ir tiesības uz atbrīvojumu?

   JĀ. Saskaņā ar ES tiesību aktiem visi ES pilsoņi ir tiesīgi izmantot uzņemošās valsts izglītības sistēmu ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsoņi. Šajā gadījumā tas nozīmē, ka attiecībā uz mācību maksu pret Francijas pilsoņiem ir jāizturas tāpat kā pret Īrijas studentiem.

 • Mana universitāte Skotijā iekasē no manis (esmu anglis) augstāku maksu nekā no vietējiem Skotijas iedzīvotājiem un studentiem no citām ES valstīm. Vai tā nav diskriminācija, kurā ES varētu man palīdzēt?

  . Attiecības starp Apvienoto Karalisti un tās valstspiederīgajiem ir iekšējs jautājums, kas nekādi nav saistīts ar ES tiesību aktiem.

 • Esmu čehs un dzīvoju Apvienotajā Karalistē kopš 12 gadu vecuma. Vēlos šeit mācīties universitātē, bet varu to atļauties tikai tad, ja saņemu stipendiju. Kam man tā jāprasa - Čehijas vai Apvienotās Karalistes iestādēm?

  Pirmām kārtām Apvienotās Karalistes iestādēm. ES valstu valdībām ir jāsniedz tāds pats atbalsts ārvalstu (ES) pilsoņiem, kuri ir to pastāvīgie iedzīvotāji, kā saviem pilsoņiem. Būt pastāvīgajam iedzīvotājam nozīmē uzturēties piecus gadus bez pārtraukuma. Tāpēc, ja datumā, kad sākas mācības, būsit nodzīvojis Apvienotajā Karalistē vismaz piecus gadus, jums būs tiesības uz tādu pašu stipendiju kā britu studentiem.

 • Esmu polis, tikko ieguvu bakalaura grādu Polijā un tagad vēlos studēt maģistrantūrā Francijā. Vai man ir tiesības uz studiju stipendiju no Polijas vai Francijas?

  VARBŪT. ES valstu valdībām nav pienākuma piešķirt stipendijas vai aizdevumus studentiem no citām ES valstīm. Tām nav arī pienākuma atbalstīt savus pilsoņus, ja viņi izvēlas studēt ārvalstīs.

  Šādi lēmumi tiek pieņemti pilnībā pēc attiecīgās valdības ieskatiem. Dažu valstu noteikumi par stipendijām ir tādi, kas ierobežo pilsoņu iespējas studēt ārvalstīs.

  Vērsieties abu valstu iestādēs, lai noskaidrotu, kādu palīdzību tās ir gatavas jums sniegt.

 • Vai zaudēšu stipendiju, ko man piešķīrusi mana valdība, ja došos studēt uz ārzemēm?

  IESPĒJAMS. Jūsu valdība var izvēlēties, vai jums maksāt stipendiju, ja dodaties studēt uz ārzemēm. Jautājiet iestādēm, kādi ir noteikumi šajā jomā.

  Tomēr tad, ja valdība jums atbalstu piešķir, tai jānodrošina, lai atbalsta saņēmējiem izvirzītās prasības nepamatoti neierobežotu jūsu pārvietošanās brīvību.

 • Esmu Austrijas pilsonis un Apvienotajā Karalistē studēju tiesību zinātni pilna laika studijās. Lūdzu aizdevumu, lai varētu segt mācību maksu, kā arī stipendiju, taču manu lūgumu noraidīja. Vai man Apvienotajā Karalistē ir tādas pašas tiesības uz finansiālu palīdzību kā britu studentiem?

  . Jums ir tiesības uz tādiem pašiem pabalstiem mācību maksas segšanai, kādus piešķir Apvienotās Karalistes pilsoņiem, taču jums nav tādu pašu automātisku tiesību kā britiem saņemt iztikas stipendiju. ES valstīm nav pienākuma maksāt iztikas pabalstu cilvēkiem, kas nav uzskatāmi par pastāvīgajiem iedzīvotājiem (izņēmums ir darba ņēmēji un pašnodarbinātie (vai cilvēki, kuri saglabā šādu statusu) un viņu ģimenes locekļi).
 • Esmu francūzis un gribētu studēt Čehijā. Vai man ir jākļūst par Čehijas iedzīvotāju, lai no manis neprasītu lielāku maksu nekā no čehu studentiem?

  . Ja esat Francijas pilsonis, kas studē Čehijā, no jums nedrīkst iekasēt augstāku mācību maksu nekā no Čehijas pilsoņiem. Tādi ir ES noteikumi. Tomēr jums, iespējams, nav tiesību saņemt no Čehijas iztikas stipendiju, ja vien neesat Čehijas pastāvīgais iedzīvotājs.
 • Vai augstskola, kas atrodas ES, drīkst citu valstu pilsoņiem prasīt augstāku mācību maksu nekā savas valsts pilsoņiem? Piemēram, vai Polijas augstskola drīkst Apvienotās Karalistes pilsonim prasīt augstāku mācību maksu, nekā tā iekasē no Polijas pilsoņiem?

  . ES augstskolas nedrīkst studentus diskriminēt pilsonības dēļ, tāpēc šajā gadījumā Polijas augstskola nedrīkst Apvienotās Karalistes pilsonim prasīt augstāku maksu nekā maksā Polijas pilsoņi.
 • Esmu čehs un Apvienotajā Karalistē nu esmu nostrādājis pusotru gadu.  Lūdzu studenta stipendiju, taču man piedāvāja mazāku summu, jo esmu imigrējis darba ņēmējs. Vai man ir tiesības uz stipendiju pilnā apmērā?

  VARBŪT. Jums varētu būt tiesības uz studenta stipendiju, ja mācības ir saistītas ar jūsu agrāko darbu. Tādā gadījumā jums ir tiesības uz tādu pašu stipendiju, kāda pienākas britu studentiem. Piešķirtās stipendijas apjoms ir atkarīgs no mājsaimniecības ienākumiem: jo lielāki ienākumi, jo mazāka stipendija.

 

Skatīt galveno informāciju par šo tematu
Augstskolu mācību maksa un finansiāla palīdzība
ES tiesību akti
Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.