Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 25/04/2017

Veelgestelde vragen - Collegegeld en studiefinanciering

 • Ik ben een Deen en wil gaan studeren in Duitsland. Volgens de Duitse universiteit moet ik collegegeld betalen. EU-burgers die in een ander EU-land gaan studeren zijn toch vrijgesteld van collegegeld?

  NEE - het EU-recht biedt geen vrijstelling van collegegeld! Volgens de EU-regels heeft u wel recht op dezelfde behandeling als de burgers van het land waar u wilt gaan studeren. Als Duitse studenten collegegeld betalen, moet u dat ook doen.

 • Ik heb de Franse nationaliteit en wil gaan studeren in Ierland. Ierse onderdanen hoeven geen collegegeld te betalen, ben ik ook vrijgesteld?

   JA - volgens het EU-recht hebben alle EU-burgers recht op onderwijs in elk ander EU-land onder dezelfde voorwaarden als de burgers van dat land. Een Franse student in Ierland heeft dus recht op dezelfde behandeling als een Ierse student op het vlak van het collegegeld.

 • Ik kom uit Engeland en het collegegeld dat ik aan mijn Schotse universiteit moet betalen is hoger dan voor Schotten en studenten uit andere EU-landen. Is dat geen discriminatie? Kan de EU me hierbij helpen?

  NEE - dit heeft te maken met de verhouding tussen het Verenigd Koninkrijk en zijn onderdanen. Dit is binnenlands beleid en heeft niets te maken met het Europees recht.

 • Ik ben Tsjech maar woon al sinds mijn twaalfde in Groot-Brittannië. Ik wil gaan studeren, maar kan dat alleen betalen als ik een beurs krijg. Waar moet ik een beurs aanvragen, in Tsjechië of Groot-Brittannië?

  In eerste instantie bij de Britse autoriteiten: EU-landen moeten burgers van andere EU-landen met een vast verblijfsrecht dezelfde mogelijkheden bieden als eigen burgers. Een vast verblijf betekent een ononderbroken verblijf van minstens vijf jaar. Als u dus al vijf jaar of langer in Groot-Brittannië woont op het moment dat de studie begint, hebt u recht op dezelfde studiefinanciering als een Britse student.

 • Ik heb de Poolse nationaliteit, heb net mijn bachelor gehaald in Polen en wil nu in Frankrijk een masteropleiding gaan doen. Heb ik recht op studiefinanciering in Polen of Frankrijk?

  MISSCHIEN - de regeringen van de EU-landen zijn niet verplicht studiebeurzen of -leningen te verstrekken aan studenten uit andere EU-landen. Ook zijn zij niet verplicht eigen studenten die in het buitenland gaan studeren studiefinanciering te geven.

  De EU-landen zijn hierin volkomen vrij: sommige landen geven studiebeurzen aan studenten in het buitenland, andere niet.

  Neem contact op met de autoriteiten van beide landen om te weten waar u recht op heeft.

 • Verlies ik mijn studiebeurs als ik in het buitenland ga studeren?

  DAN HANGT ERVAN AF - EU-landen mogen vrij bepalen of ze studiebeurzen geven aan studenten in het buitenland, of niet. Neem contact op met de bevoegde instantie.

  Maar als u studiefinanciering krijgt, mogen de regels uw recht op vrij verkeer niet ongerechtvaardigd beperken.

 • Ik ben Oostenrijker en ik studeer voltijds in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb een lening aangevraagd voor het collegegeld, en een beurs om in mijn levensonderhoud te voorzien. Beide zijn afgewezen. Kom ik in aanmerking voor studiefinanciering in het Verenigd Koninkrijk op dezelfde voorwaarden als Britse studenten?

  NEE - u heeft net als Britse studenten recht op een beurs om het collegegeld te betalen, maar u heeft niet automatisch recht op een beurs om in uw levensonderhoud te voorzien. EU-landen zijn niet verplicht steun te verlenen aan personen die er niet vast verblijven, tenzij zij worden beschouwd als werknemers of zelfstandigen (of personen met dezelfde status) en hun familieleden.
 • Ik heb de Franse nationaliteit en ik wil studeren in Tsjechië. Moet ik in de Tsjechië gaan wonen voordat ik aanspraak kan maken op dezelfde rechten als Tsjechische studenten?

  NEE - als u in Tsjechië studeert, houden de EU-regels in dat u geen hoger collegegeld hoeft te betalen dan Tsjechen. Maar een studiebeurs kunnen de Tsjechische autoriteiten weigeren als u er niet permanent woont.
 • Mag een onderwijsinstelling die in de EU gevestigd is een niet-onderdaan een hoger collegegeld aanrekenen dan een onderdaan van dat land? Mag een Poolse universiteit bijvoorbeeld van een Britse staatsburger een hoger collegegeld vragen dan van een Poolse burger?

  NEE - onderwijsinstellingen in de EU mogen niet discrimineren op grond van nationaliteit. In dit geval mag de Poolse universiteit een Britse burger geen hoger collegegeld aanrekenen.
 • Ik ben Tsjechische en ik woon en werk al anderhalf jaar in het Verenigd Koninkrijk.  Ik heb een studiebeurs aangevraagd. Op grond van het feit dat ik migrerend werknemer zou zijn, kreeg ik maar een beperkt bedrag aangeboden. Heb ik geen recht op een volledige beurs?

  MISSCHIEN - het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een studiebeurs als uw opleiding verband houdt met uw vorige werk. In dat geval hebt u net als een Britse student recht op een beurs. Het bedrag van de beurs is afhankelijk van uw gezinsinkomen: Hoe hoger het inkomen, hoe lager de beurs.

 

Algemene informatie hierover
Collegegeld en studiefinanciering
EU-wetgeving
Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies