Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 25/04/2017

Najczęściej zadawane pytania - Uczelnie wyższe - opłaty i pomoc finansowa

 • Jestem Duńczykiem i chciałbym studiować w Niemczech, jednak uczelnia, do której się zwróciłem, żąda ode mnie opłacenia czesnego. Czy obywatele UE studiujący w innym kraju UE nie są zwolnieni z opłat za naukę?

  NIE – przepisy UE nie zwalniają Cię z płacenia czesnego. Stanowią one jednak, że musisz być traktowany tak samo, jak obywatele kraju, w którym chcesz studiować. W tym przypadku jeżeli niemieccy studenci muszą opłacać czesne, Ty również musisz to zrobić.

 • Jestem Francuzem i chciałbym studiować w Irlandii. Skoro irlandzkie uniwersytety nie pobierają czesnego od obywateli Irlandii, to czy ja również jestem z tej opłaty zwolniony?

   TAK – zgodnie z prawem unijnym wszyscy obywatele UE mogą korzystać z systemu kształcenia w innym kraju UE na tych samych zasadach co obywatele tego kraju. Oznacza to, że obywatele Francji muszą być traktowani w taki sam sposób, jak studenci z Irlandii, jeśli chodzi o pobieranie czesnego.

 • Mój uniwersytet w Szkocji nakłada na mnie (jestem Anglikiem) wyższe opłaty niż na studentów pochodzących ze Szkocji i innych krajów UE. Czy nie jest to przykład dyskryminacji, z którym mógłbym zwrócić się o pomoc do UE?

  NIE – dotyczy to relacji między Wielką Brytanią a jej obywatelami. Jest to kwestia polityki krajowej i nie ma żadnego związku z prawem unijnym.

 • Jestem obywatelem Czech, ale mieszkam w Wielkiej Brytanii, od kiedy skończyłem 12 lat. Chciałbym pójść tutaj na studia, ale jest to uzależnione od otrzymania stypendium. Do kogo powinienem się o nie zwrócić – do władz czeskich czy brytyjskich?

  Przede wszystkim do władz brytyjskich – rządy krajów UE muszą w takim samym stopniu wspierać obywateli innych krajów UE, którzy na stałe przebywają w danym kraju, co własnych obywateli. Pobyt stały oznacza 5-letni stały pobyt w danym kraju. Dlatego jeżeli w dniu rozpoczęcia zajęć minie co najmniej 5 lat, od kiedy zamieszkałeś w Wielkiej Brytanii, będziesz uprawniony do takiego samego stypendium na pokrycie kosztów utrzymania co brytyjscy studenci.

 • Jestem Polakiem i właśnie skończyłem studia licencjackie w Polsce. Chciałbym rozpocząć studia magisterskie we Francji. Czy mogę otrzymać stypendium naukowe od Polski lub od Francji?

  ISTNIEJE TAKA MOŻLIWOŚĆ – rządy krajów UE nie są zobowiązane do przyznawania stypendiów ani pożyczek studentom z innych krajów Unii. Nie mają też obowiązku wspierania swoich obywateli, którzy zdecydowali się na studia za granicą.

  Decyzje te są podejmowane przez każdy rząd niezależnie: w niektórych krajach studenci otrzymujący stypendium na pokrycie kosztów utrzymania mają ograniczone możliwości studiowania za granicą.

  Skontaktuj się z władzami w obu krajach, aby dowiedzieć się, jaką pomoc mógłbyś od nich uzyskać.

 • Czy stracę moje stypendium na pokrycie kosztów utrzymania, jeżeli wyjadę na studia za granicę?

  MOŻLIWE – od rządu Twojego kraju zależy, czy przyzna Ci stypendium na pokrycie kosztów utrzymania, jeżeli wyjedziesz na studia za granicę – dowiedz się, jakie przepisy obowiązują w tej kwestii.

  Jednak jeżeli Twój rząd przyzna Ci pomoc, będzie musiał zagwarantować, że zasady dotyczące kwalifikowania się do jej otrzymywania nie doprowadzą do nieuzasadnionego ograniczenia Twojej swobody przemieszczania się.

 • Jestem obywatelem Austrii. Studiuję prawo w Wielkiej Brytanii na studiach dziennych. Moje wnioski o pożyczkę na opłatę czesnego i o stypendium na pokrycie kosztów utrzymania zostały odrzucone. Czy mam prawo do pomocy finansowej w Wielkiej Brytanii na tej samej podstawie co brytyjscy studenci?

  NIE – jesteś uprawniony do takich samych stypendiów na pokrycie czesnego co brytyjscy obywatele, ale nie masz automatycznie prawa do stypendium na pokrycie kosztów utrzymania na tej samej podstawie co brytyjscy obywatele. Kraje UE nie są zobowiązane do przyznawania wsparcia na utrzymanie osobom, które nie mieszkają w nich na stałe, chyba że są one uważane za pracowników lub osoby prowadzące działalność na własny rachunek (lub osoby, które zachowały ten status) i za członków ich rodzin.
 • Jestem Francuzem i chciałbym studiować w Czechach. Czy muszę uzyskać w Czechach status rezydenta, aby stosowały się do mnie takie same zasady opłacania czesnego co w przypadku czeskich studentów?

  NIE – zgodnie z przepisami UE jako obywatel Francji studiujący w Czechach nie możesz ponosić wyższych opłat za studia niż czescy obywatele. Niemniej jednak może Ci nie przysługiwać stypendium na pokrycie kosztów utrzymania od władz Czech, chyba że przebywasz w tym kraju na stałe.
 • Czy szkoła w kraju UE może pobierać wyższe opłaty za naukę od obywateli innego kraju? Na przykład, czy szkoła w Polsce może nakładać na obywatela brytyjskiego wyższe czesne niż na polskich obywateli?

  NIE –  szkoły w UE nie mogą stosować dyskryminacji ze względu na obywatelstwo. Zatem we wspomnianym przypadku polska szkoła nie może żądać wyższych opłat od brytyjskiego obywatela.
 • Jestem Czechem. Od półtora roku mieszkam i pracuję w Wielkiej Brytanii.  Starałem się o stypendium na studia, ale przyznano mi je w zmniejszonej wysokości ze względu na fakt, że jestem pracownikiem migrującym. Czy nie powinno mi przysługiwać pełne stypendium?

  ISTNIEJE TAKA MOŻLIWOŚĆ – jeśli Twoje studia są związane z pracą, jaką wcześniej wykonywałeś, jest możliwe, że będzie Ci przysługiwać stypendium – na tych samych warunkach co brytyjskim studentom. Wysokość stypendium zależy od dochodów gospodarstwa domowego: im wyższe dochody, tym niższa jego wysokość.

 

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat
Uczelnie wyższe - opłaty i pomoc finansowa
Prawo UE
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy