Ostatnio sprawdzono: 07/01/2019

Start-upy

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Jeśli chcesz założyć firmę lub rozszerzyć działalność gospodarczą na inny kraj UE, zapoznaj się z krajowymi zasadami rejestracji działalności gospodarczej. Na założenie firmy, rozszerzenie działalności na inne rynki lub rozwój firmy możesz znaleźć konkretne wsparcie, np. w zakresie możliwości uzyskania finansowania lub znalezienia inwestora. Jeśli planujesz założyć firmę albo właśnie ją założyłeś, możesz ubiegać się o udział w programie wymiany „Erasmus" dla młodych przedsiębiorców. W ramach programu można wyjechać do innego kraju UE, żeby tam pracować i uczyć się od doświadczonego przedsiębiorcy.

Udostępnij tę stronę: