Ostatnio sprawdzono: 15/02/2019

Pracownicy sektora transportu

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników do wykonywania usług przewozu pasażerów lub towarów w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym morskim lub wodnymi drogami śródlądowymi, muszą przestrzegać szczegółowych przepisów dotyczących czasu pracy, rejestrowania czasu pracy oraz zdrowia i bezpieczeństwa. W niektórych państwach UE obowiązują przepisy bardziej korzystne dla pracowników.

Udostępnij tę stronę: