Wonen en reizen
Laatste controle: 15/02/2019

Werknemers in de vervoerssector

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Neemt u personeel in dienst om passagiers of goederen te vervoeren over de weg, over het spoor, door de lucht of over het water, dan moet u bepaalde regels in acht nemen met betrekking tot arbeidstijd, arbeidstijdregistratie, gezondheid en veiligheid. In sommige EU-landen moet u overigens voldoen aan regels die voor de werknemers gunstiger zijn dan de EU-regels.

Deze bladzijde delen: