Laatste controle: 11/04/2019

Boekhouding

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Ga na of uw soort bedrijf de nationale of EU-boekhoudingsregels moet volgen. Voor kleine bedrijven met maximaal 50 werknemers gelden eenvoudiger boekhoudregels en voor micro-ondernemingen zelfs nog eenvoudigere, afhankelijk van waar uw bedrijf gevestigd is.

Als uw bedrijf in de EU beursgenoteerd is, moet er een geconsolideerde jaarrekening overeenkomstig de IFRS worden opgesteld. In de meeste EU-landen is het gebruik van de IFRS voor niet-beursgenoteerde bedrijven ook toegestaan. Voor bedrijven buiten de EU die handelen met de EU wordt aangeraden de IFRS of equivalente nationale regels te volgen.

 

Deze bladzijde delen: