Laatste controle : 04/07/2018

Toegang tot internet

Internetaansluiting

Waar u ook bent in de EU, u moet toegang kunnen krijgen tot elektronische communicatiediensten van goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs, waaronder internet. Er moet ten minste één internetprovider zijn die u deze dienst kan verlenen. Dit noemen we het principe van de universele dienst.

Soms kan een verzoek om de universele dienst niet als "redelijk" worden beschouwd, bijvoorbeeld als het technisch niet haalbaar is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de nationale toezichthouderen in uw land. Die kan u in contact brengen met een bedrijf dat u deze universele dienst kan bieden.

Voorbeeld

Jack verhuisde naar een afgelegen gebied op het Schotse platteland en wilde een internetaansluiting in zijn nieuwe huis. Hij informeerde bij verschillende bedrijven, maar die zeiden dat zijn huis niet op hun netwerk kon worden aangesloten. Uiteindelijk kwam hij te weten welke aanbieder de universele dienstverlener voor Schotland was. Toen hij met dat bedrijf contact opnam, was zijn internetaansluiting snel geregeld.

Netneutraliteit

U heeft recht op toegang tot alle online-content en -diensten die u wenst. Uw internetprovider mag bepaalde content, applicaties of diensten niet blokkeren, vertragen of ongelijk behandelen, op drie uitzonderingen na:

Dit noemen we netneutraliteit.

Voorbeeld

John uit Engeland had net een nieuwe baan in Duitsland. Hij wilde via een app videogesprekken voeren met zijn familie en zo besparen op zijn telefoonkosten. Hij was blij toen bleek dat hij kon kiezen uit verschillende apps die hij met zijn internetverbinding gratis kon gebruiken.

EU-netneutraliteit verbiedt internetproviders bepaalde apps te blokkeren of extra geld te vragen voor het gebruik van apps voor videogesprekken.

Abonnementen op internetdiensten

De internetprovider moet u informeren over:

Voorbeeld

Laura uit Roemenië wilde thuis een internetaansluiting, maar wist niet wat de verschillende formules precies inhielden.

Gelukkig gaven alle aanbieders - zoals wettelijk verplicht - voldoende informatie op hun website. Laura kon ook extra informatie krijgen bij de Roemeense toezichthouder voor telecommunicatie.

Internetproviders moeten u bovendien:

Voorbeeld

Eric ging voor een uitwisselingsprogramma een jaar naar Londen. Hij wilde een internetaansluiting op zijn flat maar verschillende aanbieders zeiden dat hij voor minimaal twee jaar moest tekenen.

Eric informeerde bij de nationale toezichthouder voor telecommunicatie en las meer over zijn rechten. Toen hij daarna opnieuw naar de aanbieders belde, kreeg hij wel een contract voor een jaar.

Internetgebruikers met een handicap

Bent u gehandicapt, dan heeft u recht op dezelfde diensten als de meeste andere consumenten

Uw provider kan u ook helpen aan speciale toegankelijkheidshulpmiddelen, bijvoorbeeld vergrotingssoftware of een screenreader als u slechtziend bent.

Uw nationale toezichthouderen kan u wellicht meer informatie geven.

Voorbeeld

Véronique uit Frankrijk is slechtziend en kan websites niet zonder hulp lezen.

Na een tip van een vriend informeerde ze bij de Franse universele dienstverlener naar een screenreader. Die aanbieder kon Véronique de nodige software geven.

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: