Laatste controle: 17/06/2022

Internettoegang en -gebruik

Een internetaansluiting krijgen

Waar u ook bent in de EU, u moet toegang kunnen krijgen tot elektronische communicatiediensten van goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs. Dat geldt ook voor de internetaansluiting. Dit noemen we het principe van de universele dienst. Er moet ten minste één internetprovider zijn die u deze dienst kan verlenen.

Waarschuwing

Soms wordt een verzoek om een aansluiting als niet redelijk beschouwd, bijvoorbeeld als het technisch niet haalbaar. In dat geval kan uw verzoek toch worden geweigerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de nationale toezichthouder en in uw land. Die kan u in contact brengen met een bedrijf dat u deze universele dienst kan bieden.

Open internet

De EU-regels met betrekking tot het open internet geven u als gebruiker het recht op toegang tot en verspreiding van de online-inhoud en -diensten die u wenst. Uw internetprovider mag bepaalde digitale inhoud, applicaties of diensten niet blokkeren, vertragen of ongelijk behandelen, op drie uitzonderingen na:

Voorbeeld

U heeft toegang tot de online-diensten van uw keuze

John uit Ierland had net een nieuwe baan in Duitsland. Hij wilde via een app videogesprekken voeren met zijn familie en zo besparen op zijn telefoonkosten. Hij was blij toen bleek dat hij kon kiezen uit verschillende apps die hij met zijn internetverbinding gratis kon gebruiken.

EU-netneutraliteit verbiedt internetproviders bepaalde apps te blokkeren of extra geld te vragen voor het gebruik van apps voor videogesprekken.

Contracten met internetproviders

Voordat u met een provider een contract sluit voor internetdiensten, moet die u informeren over:

Na ondertekening van het contract moet uw internetprovider u bovendien:

Voorbeeld

Langdurige contracten zijn onwettig

Enrique ging voor een uitwisselingsprogramma een jaar naar Berlijn. Hij wilde een internetaansluiting op zijn flat maar verschillende aanbieders zeiden dat hij voor minimaal twee jaar moest tekenen.

Enrique informeerde bij de nationale toezichthouder voor telecommunicatie en las meer over zijn rechten. Toen hij daarna opnieuw naar de aanbieders belde, kreeg hij wel een contract voor een jaar.

Extra steun voor gebruikers met een handicap

Bent u gehandicapt, dan heeft u recht op dezelfde diensten als de meeste andere consumenten

Uw provider kan u ook helpen aan speciale toegankelijkheidshulpmiddelen, bijvoorbeeld vergrotingssoftware of een screenreader als u slechtziend bent.

Uw nationale toezichthouder en kan u wellicht meer informatie geven.

Voorbeeld

Diensten moeten beschikbaar zijn voor gebruikers met een handicap

Véronique is française en kan niet goed zien. Ze heeft moeite om websites te lezen.

Op advies van een vriend informeerde ze bij de Franse universele dienstverlener naar een screenreader. De provider leverde haar een zo'n apparaat zodat Véronique de online-informatie nu toch kan lezen.

Overheidswebsites toegankelijk maken voor alle gebruikers

Websites van overheden (of de publieke sector) in de EU moeten aan de normen voor webtoegankelijkheid voldoen. Een toegankelijke website geeft alle gebruikers toegang tot de informatie en de functies van de website. De digitale inhoud moet ook compatibel zijn met alle browsers, apparaten en software en met ondersteuningshulpmiddelen zoals screenreaders.

Waarschuwing

De EU-toegankelijkheidsnormen zijn niet van toepassing op websites en mobiele apps van openbare omroepen en live-uitzendingen. In sommige EU-landen gelden de regels ook niet voor scholen, kleuterscholen en kinderdagverblijven.

EU-toegankelijkheidsnormen

In de praktijk moeten de websites die u bezoekt, voldoen aan bepaalde toegankelijkheidseisen. Ze moeten onder meer:

Meer informatie over internationale normen voor webtoegankelijkheid is te vinden op W3C (Web Accessibility Initiative) en .

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: