Laatste controle: 24/04/2019

Uw echtgenoot en kinderen

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Verhuist u als EU-burger naar een ander EU-land om er te gaan wonen, werken of studeren, dan maken de EU-regels het uw gezin makkelijker om mee te verhuizen. Als uw echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen ook de nationaliteit van een EU-land hebben, mogen ze onder bepaalde voorwaarden met u mee.

Let op: Of u nu verhuist of niet, als u uw partner, kinderen of kleinkinderen van buiten de EU wilt laten overkomen om bij u te wonen, gelden alleen de nationale regels.

Zelfstandig verblijf

Als uw echtgeno(o)t(e) en (klein)kinderen EU-onderdaan zijn, mogen zij in een ander EU-land wonen als ze werken, werk zoeken, gepensioneerd zijn of studeren, dus onder dezelfde voorwaarden die ook voor u gelden.

Voorwaarden en formaliteiten:

Verblijf als persoon ten laste

Gaan uw echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen niet werken of studeren en ontvangen zij ook geen pensioen?

Dan kunnen zij als persoon ten laste bij u wonen.

Is uw echtgeno(o)t(e) van hetzelfde geslacht als uzelf en verhuist u naar een ander EU-land, dan moet dat land ook het recht op verblijf van uw partner erkennen, zelfs als huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht daar niet worden erkend.

Verblijf van maximaal 3 maanden

Als uw echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen EU-onderdanen zijn, dan mogen zij in het andere EU-land bij u verblijven onder dezelfde voorwaarden als alle andere EU-onderdanen.            

Verblijf van langer dan 3 maanden

U werkt

Als u als werknemer, zelfstandige of uitgezonden werknemer in een ander EU-land werkt, mogen uw echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen die te uwen laste zijn, bij u wonen. Zij hoeven niet aan andere voorwaarden te voldoen.

U bent gepensioneerd

Als u als gepensioneerde in een ander EU-land woont, kunnen uw echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen bij u wonen mits u voor uzelf en al die familieleden:

U studeert

Als u als student in een ander EU-land woont, kunnen uw echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen bij u wonen als u:

Inschrijving

Lees hoe u voor uw inwonende gezinsleden een bewijs van inschrijving kunt aanvragen.

Verzoek om het land te verlaten en uitzetting

Uw echtgeno(o)t(e). kinderen en kleinkinderen mogen in het gastland bij u blijven wonen zolang zij aan de voorwaarden voor verblijf voldoen. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten hun vragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten hen het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat hun aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet hun schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom zij worden uitgezet, en hoe en tot wanneer zij in beroep kunnen gaan.

Permanent verblijfsrecht

Als EU-onderdanen kunnen uw echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen na een rechtmatig verblijf van vijf jaar na elkaar in het gastland automatisch permanent verblijfsrecht krijgen onder dezelfde voorwaarden als die voor u gelden.

Dat houdt in dat ze zo lang kunnen blijven als ze willen, zelfs als ze niet werken en een uitkering nodig hebben. Ze kunnen dan aanspraak maken op dezelfde rechten, uitkeringen en voordelen als onderdanen van het land waar ze wonen.

Hoe u een permanent verblijfsdocument krijgt krijgt waaruit uw onvoorwaardelijk verblijfsrecht blijkt

Overlijden

Als u als werknemer of zelfstandige in een ander EU-land woont en komt te overlijden voordat u permanent verblijfsrecht kreeg, kunnen uw inwonende echtgeno(o)t(e), kinderen en kleinkinderen wel een speciale behandeling krijgen. Dit kan betekenen dat zij toch permanent verblijfsrecht krijgen, als:

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: