Wonen en reizen
Laatste controle: 20/09/2022

Vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens

Als particulier, bedrijf of organisatie mag u niet-persoonsgebonden gegevens met behulp van datacentra of clouddiensten op een willekeurige plek in de EU (In dit geval de 27 EU-lidstaten.) gebruiken, verzamelen, doorgeven of beheren.

Zo kunt u onnodige kosten voorkomen. U mag bijvoorbeeld uw IT-infrastructuur in één EU-land centraliseren, terwijl u in meerdere landen actief bent.

Persoonsgegevens, niet-persoonsgebonden gegevens en gemengde datasets

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon die volgens de regels van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden verwerkt.

Niet-persoonsgebonden datasets hebben betrekking op:

Gemengde datasets zijn verzamelingen van persoonsgegevens en niet-persoonsgebonden gegevens, zoals de belastingadministratie van een bedrijf waarin de naam en het telefoonnummer van de directeur van het bedrijf zijn vermeld. Meestal zijn de persoonsgegevens en niet-persoonsgebonden gegevens in gemengde datasets onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als u dergelijke gemengde datasets gebruikt, moet u zich houden aan de AVG-regels.

U mag uw bedrijfsgegevens overal in de EU opslaan, ook op cloudservers.

Behalve in onderstaande uitzonderingsgevallen mag u zelf bepalen waar u de gegevens opslaat of verwerkt.

Als u uw gegevens in de cloud opslaat, moet het gemakkelijk zijn om van cloudprovider te veranderen of de gegevens naar uw eigen IT-omgeving over te zetten. Verschillende cloudproviders hebben een gedragscode ondertekend om dit te garanderen. De lijst van providers en de gedragscode vindt u op de website van de “Cloud switching and porting data association” (SWIPO) en .

Vereisten voor gegevenslokalisatie in de EU

In uitzonderlijke gevallen kunnen EU-landen het verkeer van bepaalde gegevens beperken, maar alleen als dat om redenen van openbare veiligheid gerechtvaardigd is. Een rechtvaardiging zou bijvoorbeeld kunnen zijn als de gegevens betrekking hebben op een lopend terrorismebestrijdingsonderzoek of als het verloren gaan van de gegevens zou kunnen leiden tot een ernstig verkeersongeval (zoals bij luchtverkeersleidingsgegevens). Deze uitzonderingen zijn vastgelegd in de nationale wetgeving. De EU-verordening betreffende het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens geeft toegang tot informatie over de beperkingen op het gebied van gegevenslokalisatie.

Nationale informatie- en contactpunten

Volgens de EU-verordening betreffende het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens moeten de EU-landen voorzien in twee informatiepunten:

Onder het kopje Vraag het aan de nationale instanties hieronder vindt u het centrale informatiepunt en het centrale contactpunt in elk land.

Gegevens uitwisselen met bevoegde instanties

Als een bevoegde instantie een rechtmatig verzoek doet om toegang tot uw gegevens te verkrijgen, moet u die ter beschikking stellen, ook als de gegevens in een ander EU-land beheerd of opgeslagen worden. Er kunnen sancties worden opgelegd als u zich daarbij niet aan de nationale wetgeving houdt.

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Kies een land
Bulgarije
The Ministry of eGovernment
Tsjechië
Úřad vlády, Oddělení evropské digitální agendy, Sekce pro evropské záležitostiThe Section for European Affairs of the Office of the Government of the Czech Republic
Volný pohyb neosobních dat | BusinessInfo.czcs
Denemarken
ErhvervsstyrelsenDanish Business Authority
Opbevaring og deling af datada
Estland
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve AmetConsumer Protection and Technical Regulatory Authority
The Consumer Protection and Technical Regulatory AuthorityEconomic Cooperation UnitConsumer and Business Councelling DepartmentEndla 10A, 10122 Tallinn
Consumer Protection and Technical Regulatory Authorityenet
Finland
Liikenne- ja viestintävirasto TraficomFinnish Transport and Communications Agency Traficom
Traficomfien
Duitsland
Bundesministerium für Wirtschaft und KlimaschutzFederal Ministry for Economic Affairs and Climate Action
Italië
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitalePresidency of the Council of Ministers Department for Digital Transformation
Largo Pietro di Brazzà, 86 00187Roma
Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitaleit
Litouwen
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijaMinistry of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania
Gedimino Ave. 38, 01104 Vilnius, Lithuania
Europos sąjungos dokumentailt
Luxemburg
Le Service des médias, de la connectivité et des communicationsThe Department of Media, Connectivity and Digital Policy
Protection des donnéesfr
Nederland
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatThe Ministry of Economic Affairs and Climate Policy
Polen
Cyfryzacja KPRMDigital Affairs – Chancellery of the Prime Minister
The regulation for the free flow of non-personal data in the European Unionen
Slowakije
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky slúžiMinistry of Investments, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic
Voľný tok iných ako osobných údajov v EÚsken
Slovenië
Ministrstvo za javno upravoMinistry of Public Administration
Tržaška cesta 211000 Ljubljana
Digitalisation of societyensl
Spanje
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación DigitalMinistry of Economic Affairs and Digital Transformation
P. de la Castellana 162C.P. 28046 Madrid
Libre circulación de datos no personales en la Unión Europeaes
Zweden
KommerskollegiumNational Board of Trade Sweden
Nya datalokaliseringskrav ska anmälas enligt dataflödesförordningensv

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: