Laatste controle: 17/11/2020

Verblijfsrechten

Getroffen door de brexit?

Vragen en antwoorden – rechten van de burgers van de EU en het VK, zoals uiteengezet in het ontwerp terugtrekkingsakkoord

Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels voor EU-burgers die in het VK wonen of die naar het VK verhuizen. Omgekeerd gaan er op die dag ook nieuwe regels in voor Britse onderdanen die in de EU wonen of naar de EU verhuizen.

Ik heb permanent verblijfsrecht in het VK / de EU of zal dat nog in de overgangsperiode krijgen.

In principe verandert er dan voor u en uw gezinsleden niets: u mag gewoon in het gastland blijven wonen. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u echter wel op grond van de EU-vestigingsregeling een nieuwe verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan zo snel mogelijk bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u een nieuwe verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik heb mijn woonplaats weliswaar in het VK / de EU, maar heb er nog geen permanent verblijfsrecht.

Ook in dit geval verandert er voor u en uw gezinsleden in principe niets: u mag gewoon in het gastland blijven wonen. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u echter wel op grond van de EU-vestigingsregeling een nieuwe verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan zo snel mogelijk bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u een nieuwe verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik wil naar het VK / de EU verhuizen.

U mag tot 31 december 2020 samen met uw gezin naar het VK of naar een EU-land verhuizen op basis van de huidige EU-regels. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u wel op grond van de EU-vestigingsregeling een verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u zich moet schrijven en of u een verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik wil voor korte tijd naar het VK/de EU.

De huidige regels voor het melden van uw aanwezigheid, de inschrijving in de gemeente, de inschrijving van uw gezinsleden uit de EU, de inschrijving van uw gezinsleden van buiten de EU blijven tot ten minste 31 december 2020 van kracht.

Ik heb hulp nodig.

Als u meent dat uw rechten als EU-burger worden geschonden, neem dan contact op met SOLVIT.

Uitvoerige informatie over de uitvoering van het terugtrekkingsakkoord en de burgerrechten

Ontdek alles wat u moet weten over wonen in een ander EU-land, of u nu werkt, een studeert, gepensioneerd bent of een baan zoekt. En vooral: wat zijn uw rechten? Welke administratieve formaliteiten moet u vervullen?

Situatie kiezen

Als EU-burger hebt u het recht om naar een ander EU-land te gaan om er te wonen, te werken, te studeren, een baan te zoeken of met pensioen te gaan.

U kunt tot drie maanden zonder registratie verblijven in een ander EU-land, maar in sommige landen moet u wel uw aanwezigheid melden. De enige vereiste is een geldige nationale identiteitskaart of een geldig paspoort. Wilt u langer dan drie maanden blijven, dan moet u in veel gevallen uw verblijf registreren (meestal door inschrijving in de gemeente waar u woont).

In veel EU-landen moet u altijd een identiteitskaart of paspoort bij zich hebben. In sommige EU-landen kunt u een boete krijgen of worden aangehouden als u uw identiteitsbewijs niet bij zich heeft. U kunt alleen hierom echter niet het land worden uitgezet.

Controleer of u in uw gastland altijd een identiteitskaart of paspoort op zak moet hebben:

Kies een land
  • Polenplenpl
  • Portugalptenpt
  • Roemeniëroenro
  • Slovenië *si
  • Slowakije *sk
  • Spanjeesenes
  • Tsjechiëczcsen
  • Verenigd Koninkrijkgben
  • Zwedenseensv

* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Als u vijf jaar na elkaar rechtmatig in een ander EU-land heeft gewoond, krijgt u er automatisch permanent verblijfsrecht.

Ga na wat uw rechten zijn, afhankelijk van uw situatie::

Ik wil verhuizen naar een ander EU-land om er:

werken

studeren

met pensioen gaan

een baan zoeken

me bij mijn gezin voegen

iets anders doen

Bent u geen burger en wilt u in de EU komen werken of studeren, dan vindt u alle praktische informatie op het EU-immigratieportaalesfrpten .

Verwanten die EU-burger zijn

Deze bladzijde delen: