Utolsó frissítés: 17/05/2021

Tartózkodási jog

Önt is érinti a brexit?

Kérdések és válaszok – a brit és uniós polgárok jogai az Egyesült Királyság uniós kilépéséről szóló megállapodás szerint

2021. január 1-jétől változni fognak az Egyesült Királyságban élő vagy odaköltöző uniós polgárokra alkalmazandó szabályok. Ugyanez vonatkozik az EU valamelyik tagállamban élő, illetve odaköltöző brit állampolgárokra is.

Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezem az Egyesült Királyságban/az EU-ban, vagy az átmeneti időszakban meg fogom kapni azt.

Elviekben Ön és családtagjai továbbra is állandó lakosok maradnak a fogadó országban. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban élő uniós polgároknak azonban az uniós polgárok letelepedésével foglalkozó, újonnan létrehozott rendszeren (EU Settlement Scheme) keresztül új huzamos tartózkodási jogállásért kell folyamodniuk. Az EU-ban élő brit állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódjanak arról, hogy kell-e új tartózkodási engedélyt kérelmezniük.

Az Egyesült Királyságban/az EU-ban élek, de még nem vagyok jogosult huzamos tartózkodásra.

Elviekben Ön családtagjaival együtt továbbra is jogosult lesz az országban való tartózkodásra az aktuális jogállásuknak megfelelően. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban élő EU-polgároknak azonban az uniós polgárok letelepedésének intézésére létrehozott EU Settlement Scheme rendszeren keresztül új tartózkodási jogállásért kell folyamodniuk. Az EU-ban élő brit állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódjanak arról, hogy kell-e új tartózkodási engedélyt kérelmezniük.

Az Egyesült Királyságba/az EU-ba tervezek költözni.

Az uniós polgárok és családtagjaik 2020. december 31-ig jogosultak a hatályos uniós szabályok szerint az Egyesült Királyságba költözni, és ugyanez érvényes az EU-ba költöző brit polgárokra. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban az odaérkezett uniós polgároknak a letelepedésük intézésére létrehozott EU Settlement Scheme rendszeren keresztül kell tartózkodási engedélyért folyamodniuk. Az EU-ba az odaérkezett brit állampolgároknak érdemes felvenniük a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódniuk arról, hogy be kell-e jelentkezniük, és kell-e új tartózkodási jogállást kérelmezniük.

Rövid távú tartózkodás céljából az Egyesült Királyságba/az EU-ba tervezek utazni.

A hatósági bejelentkezésre, a külföldi tartózkodás bejelentésére, az uniós családtagok bejelentésére és a nem uniós családtagok bejelentésére vonatkozó szabályok legalább 2020. december 31-ig hatályban maradnak.

Segítségre van szükségem.

Ha úgy gondolja, hogy az uniós jog értelmében Önt megillető jogokat nem tartják tiszteletben, kérjük, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

Részletes információk a kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtásáról és a polgárok jogairól

Oldalainkon minden szükséges információt megtalálhatnak azok a munkavállalók, diákok, nyugdíjasok és álláskeresők, akik valamelyik uniós ország állampolgáraként egy másik EU-országban szeretnének élni. Milyen jogok illetik meg Önt a fogadó országban? Milyen adminisztratív teendői vannak, ha egy másik EU-tagországban kíván letelepedni?

Válassza ki, melyik állítás igaz Önre:

Valamelyik európai uniós ország állampolgáraként (vagyis uniós polgárként) Önnek joga van ahhoz, hogy egy másik uniós tagországba költözzön, ott munkát vállaljon, tanulmányokat folytasson, állást keressen, vagy nyugdíjasként ott letelepedjen.

Érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél birtokában Önnek joga van legfeljebb három hónapig egy másik EU-országban tartózkodni anélkül, hogy ott letelepedne. Előfordulhat azonban, hogy tájékoztatnia kell ottlétéről a fogadó ország hatóságait. Ha három hónapnál tovább kíván maradni, a fogadó ország megkövetelheti Öntől, hogy jelentkezzen be az illetékes szervnél.

Sok uniós tagállamban követelmény, hogy az ott tartózkodók mindig maguknál tartsák személyi igazolványukat vagy útlevelüket. Ha nem tudja magát igazolni, Önt ezekben az országokban pénzbüntetéssel lehet sújtani, sőt ideiglenesen őrizetbe is lehet venni, de kizárólag ebből az okból kifolyólag nem lehet visszatoloncolni a származási országába.

Nézzen utána, hogy a fogadó országban előírás-e, hogy mindig Önnél legyen a személyi igazolványa vagy az útlevele:

Egy konkrét országgal kapcsolatban szeretne valamit megtudni?

Ha Ön öt éven át megszakítás nélkül és jogszerűen tartózkodik valamelyik uniós országban, automatikusan jogot szerez arra, hogy határozatlan ideig ott éljen.

Ellenőrizze, milyen jogok illetik meg Önt egyéni helyzetétől függően:

Egy másik uniós országba szeretnék költözni a következő célból:

Munkavégzés

Tanulmányok folytatása

Nyugdíjba vonulás

Álláskeresés

Családegyesítés

Egyéb

Ha Ön nem uniós ország állampolgára, és munkavállalás vagy tanulmányok folytatása céljából el szeretne költözni valamelyik EU-országba, az ezzel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókért kérjük, látogasson el az EU bevándorlási portáljáraesfrpten .

Uniós polgárok hozzátartozói

Oldal megosztása: