Utolsó frissítés: 13/02/2023

Termékmegfelelőség

Ahhoz, hogy értékesíteni lehessen egy bizonyos terméket az uniós országok valamelyikében, a terméknek meg kell felelnie az adott országban, illetve az EU egészében hatályos jogszabályoknak. Ha a termék zöld utat kapott egy uniós országban, akkor elvileg bárhol értékesíthető az EU területén. A gyakorlatban azonban az egyes uniós országok fenntartják a jogot arra, hogy bizonyos esetekben korlátozzák a más uniós országokban már értékesített termékek hozzáférését a piacukhoz.

A termék forgalomba hozatalának minden egyes szakaszában – a tervezés, a gyártás, az importálás (az Unión kívül gyártott termékek esetében), a forgalmazás és a fogyasztóknak vagy végfelhasználóknak való végső értékesítés során – különböző szabályokat kell követni. Sok potenciális szereplő vesz részt a folyamatban.

Az alábbi interaktív tartalomban böngészve megtudhatja, mi a feladata és milyen EU-vonatkozású kötelezettségei vannak az egyes szereplőknek.

Termékszabályok a különböző üzleti profilok szerint

Gyártók

A gyártó olyan természetes vagy jogi személy (ebben az esetben: a 27 uniós tagállam), aki/amely terméket gyárt (vagy terméket terveztet vagy terméket gyártat), és a gyártott terméket a saját neve vagy védjegye alatt forgalomba hozza.

A gyártók kötelezettségei ugyanazok, függetlenül attól, hogy székhelyük az EU-ban, vagy az EU-n kívül van. Minden gyártónak ismernie kell az általa gyártott termékre vonatkozó szabályokat és előírásokat, a tervezési szakasztól kezdve. Teendők:

Figyelmeztetés

Gyártóként Önnek gondoskodnia kell arról, hogy termékei megfeleljenek az uniós jogszabályoknak. Ellenkező esetben nem forgalmazhatja őket az uniós piacon. Azokat a termékeit, amelyek már nem felelnek meg az uniós jogszabályoknak, ki kell vonnia a forgalomból vagy vissza kell hívnia a piacról. Abban az esetben, ha az EU piacán (ebben az esetben: a 27 uniós tagállam, valamint az Egyesült Királyság, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Törökország) forgalmazott termékeiről kiderül, hogy egészségi, biztonsági vagy környezeti kockázatot hordoznak, Önnek értesítenie kell erről a helyi nemzeti hatóságot en , és közzé kell tennie ezt az információt a termékbiztonsági bejelentő modul, a Product Safety Business Alert Gateway en felületén.

Meghatalmazott képviselők

A gyártók – függetlenül attól, hogy az EU-n belül vagy kívül van a székhelyük – kijelölhetnek meghatalmazott képviselőt az EU-ban (ebben az esetben: a 27 uniós tagállam). A meghatalmazott képviselő elvégezhet bizonyos feladatokat a nevükben, egyebek mellett együttműködhet a nemzeti piacfelügyeleti hatósággal, és átadhatja a hatóságnak a termék megfelelőségének igazolásához szükséges dokumentációt (például: az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és a műszaki dokumentációt).

Az importőr olyan, az Unióban letelepedett természetes vagy jogi személy (ebben az esetben: a 27 uniós tagállam), aki/amely egy harmadik országból származó terméket hoz forgalomba az uniós piacon. Importőrként Önnek meg kell győződnie arról, hogy a gyártó eleget tett kötelezettségeinek az Ön által importált termékek tekintetében.

Mielőtt forgalomba hozza az importált terméket az EU piacán, Önnek meg kell győződnie arról, hogy:

Önnek részletekbe menően ismernie kell a gyártók kötelezettségeit: importőrként ellenőriznie kell, hogy az importált termékek megfelelnek-e a követelményeknek.

Ha Ön már értékesít bizonyos termékeket az uniós országok egyikében, és szeretné azokat egy másik uniós országban is forgalmazni, cégének előnyös lehet, ha kölcsönös elismerési nyilatkozatot nyújt be.

Figyelmeztetés

Importőrként Önnek gondoskodnia kell arról, hogy az Ön által importált termékek megfelelnek az uniós jogszabályoknak. Ellenkező esetben nem importálhatja őket az EU-ba. A már importált termékeket ki kell vonnia a forgalomból vagy vissza kell hívnia a piacról. Abban az esetben, ha az Ön által az EU piacán forgalomba hozott termékről kiderül, hogy egészségi, biztonsági vagy környezeti kockázatot hordoznak, Önnek értesítenie kell erről országa nemzeti hatóságát en , és közzé kell tennie ezt az információt a termékbiztonsági bejelentő modul, a Product Safety Business Alert Gateway en felületén.

A forgalmazó olyan természetes vagy jogi személy (olyan személy, cég vagy más jogalany, aki/amely saját nevében jogokat gyakorolhat és kötelezettségeket vállalhat) az ellátási láncban, aki/amely egy beszállítótól – a gyártótól, az importőrtől vagy egy másik forgalmazótól – beszerzett terméket forgalmaz az EU piacán. Forgalmazónak minősülnek a terméket a végfelhasználóknak értékesítő „kiskereskedők", valamint a kiskereskedőket termékekkel ellátó „nagykereskedők".

Forgalmazóként Önnek meg kell győződnie arról, hogy forgalomba hozatalakor a termék megfelel az európai uniós jogszabályoknak. Ha a szabályozás a termék forgalomba hozatala után módosul, Önnek nem kötelessége ellenőrizni, hogy a termék továbbra is megfelel a szabályoknak.

Tisztában kell lennie továbbá azzal, hogy:

A nemzeti piacfelügyeleti hatóság kérésére tudnia kell bizonyítani, hogy ellenőrizte és meggyőződött arról, hogy a beszállító (a gyártó, az importőr vagy egy másik forgalmazó) betartotta az összes vonatkozó szabályt. Önnek meg kell tudnia adni a gyártó vagy a meghatalmazott képviselő kilétét is, hogy segítsen a piacfelügyeleti hatóságnak az EU-megfelelőségi nyilatkozat, a műszaki dokumentáció vagy más fontos dokumentum megszerzésében.

Ha Ön már értékesít bizonyos termékeket az uniós országok egyikében, és szeretné azokat egy másik uniós országban is forgalmazni, cégének előnyös lehet, ha kölcsönös elismerési nyilatkozatot nyújt be.

A raktárak és a webshop-logisztikai központok az online árult termékek raktározására és a forgalmazóknak való kézbesítésére kínálnak szolgáltatásokat.

Az olyan szolgáltató, amely termékek csomagolását is vállalja, a fogyasztóknak is kézbesít termékeket és/vagy visszavétellel is foglalkozik, forgalmazónak minősülhet, és ebben az esetben teljesítenie kell a vonatkozó kötelezettségeket.

Nézzen utána, melyek a forgalmazók kötelezettségei.

Az online szolgáltatásokat nyújtó közvetítők tárhelyszolgáltatói tevékenységet folytatnak, többek között tárolják a webshopokon, piactereken és platformokon kínált szolgáltatásokat igénybe vevő végfelhasználók által megadott információkat. 

Online szolgáltatóként Önnek nem kötelessége, hogy ellenőrizze a webhelyén vagy platformján értékesített termékek megfelelőségét. A nemzeti hatóságok azonban felszólíthatják Önt arra, hogy ne értékesítsen többé egy adott terméket, vagy hogy törölje vagy változtassa meg a termékhez kapcsolódó elemeket, például képeket vagy leírásokat.

Lásd még:

Oldal megosztása: