A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Frissítve : 01/08/2017

Diákok – tartózkodási jog

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Az Egyesült Királyság egyelőre az EU teljes jogú tagja marad, az uniós jogok és kötelezettségek pedig továbbra is teljes mértékben vonatkoznak az országra.

 • Kérdések és válaszok az EU és az Egyesült Királyság 2017. december 8-i közös jelentése alapjánEnglish
 • Uniós kiadványok a brexit témakörébenEnglish
 • Az Egyesült Királyság kormányának tájékoztatója és útmutatása a brexittel kapcsolatbanEnglish

Önnek jogában áll tanulmányai ideje alatt abban az EU-országban lakni, ahol tanul, ha:

 • beiratkozott az államilag elismert helyi oktatási intézmények valamelyikébe;
 • (valamilyen forrásból) elegendő jövedelemmel rendelkezik ahhoz, hogy ne legyen szüksége jövedelemtámogatásra;
 • van teljes körű egészségbiztosítása az adott országban.

A legfeljebb 3 hónapig tartó külföldi tartózkodás

Tartsa kéznél személyi igazolványát vagy útlevelét

Az EU-országok állampolgárainak mindössze érvényes személyi igazolványra vagy útlevélre van szükségük ahhoz, hogy 3 hónapnál rövidebb ideig másik uniós országban tartózkodjanak.

Sok uniós tagállamban követelmény, hogy az ott tartózkodók mindig maguknál tartsák személyi igazolványukat vagy útlevelüket.

Ha igazoltatáskor nem tudja bemutatni ezeket a dokumentumokat, Önt ezekben az országokban pénzbüntetéssel lehet sújtani, sőt ideiglenesen őrizetbe is lehet venni, de kizárólag ebből az okból kifolyólag nem lehet kitoloncolni a származási országába.

Nézzen utána, hogy a fogadó országban előírás-e, hogy mindig Önnél legyen a személyi igazolványa vagy az útlevele:

A hatóságok tájékoztatása

Egyes EU-tagországok megkövetelik, hogy a területükre beutazó uniós polgárok a megérkezésüket követően kellően rövid időn belül tájékoztassák az illetékes hatóságokat a jelenlétükről. Ennek elmulasztását az adott tagállam büntetheti, például bírsággal sújthatja.

További információk: a hatóságok tájékoztatása

Kitoloncolás

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból – kitoloncolja Önt a területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent.

A kitoloncolási határozatról a hatóságoknak írásban kell Önt értesíteniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük a kitoloncolás összes okát, és tájékoztatniuk kell Önt arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.

A 3 hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

Önnek jogában áll tanulmányai ideje alatt abban az EU-országban lakni, ahol tanul, ha:

 • beiratkozott az államilag elismert helyi oktatási intézmények valamelyikébe;
 • (valamilyen forrásból) elegendő jövedelemmel rendelkezik ahhoz, hogy ne legyen szüksége jövedelemtámogatásra;
 • van teljes körű egészségbiztosítása az adott országban.

A fogadó ország hatóságai nem írhatják elő, hogy az Ön jövedelme haladja meg azt a határértéket, amely alatt jogosult lenne az adott országban alapszintű jövedelemtámogatásban részesülni.

Ha Ön tanulmányai befejeztével nem tudja bizonyítani, hogy munkaviszonyban áll, vagy hogy rendelkezik az önfenntartáshoz szükséges anyagi forrásokkal, elveszítheti azon jogát, hogy az országban maradjon.

Bejelentkezés a hatóságoknál

A kinntartózkodás első 3 hónapja során Ön nem kötelezhető arra, hogy a hatóságoknál bejelentkezzen, bár erre módja van, ha ezt valamilyen okból jónak látja.

A fogadó tagállam megkövetelheti Öntől, hogy a kinttartózkodás első 3 hónapjának elteltével bejelentkezzen az illetékes hatóságnál, bizonyítsa, hogy megfelel a diákokkal szemben támasztott tartózkodási követelményeknek, és igazolást váltson ki arról, hogy jogában áll az országban tartózkodni.

További információk: tartózkodás bejelentése külföldön

Felszólítás az ország területének elhagyására, kitoloncolás

Önt uniós polgárként mindaddig megilleti a jog, hogy egy másik uniós tagállamban éljen, amíg teljesíti az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesíti a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják arra, hogy hagyja el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kitoloncolja Önt a területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent.

A kitoloncolási határozatot, illetve az ország elhagyására vonatkozó felszólítást a hatóságoknak írásban kell Önnek megküldeniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük a kitoloncolás okait, és tájékoztatniuk kell Önt arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.

Huzamos tartózkodás

Ha Ön 5 éven át megszakítás nélkül és jogszerűen – a diákokra vonatkozó tartózkodási feltételeknek megfelelve – tartózkodik diákként valamelyik uniós országban, automatikusan jogot szerez arra, hogy huzamos ideig ott tartózkodjon. Ez azt jelenti, hogy addig maradhat az országban, ameddig csak akar.

A tartózkodás folytonosságát nem érintik a következők:

 • ideiglenes távollétek (melyek teljes időtartama nem haladja meg évente a 6 hónapot),
 • a kötelező katonai szolgálat teljesítéséhez szükséges hosszabb távollétek,
 • fontos okból – pl. terhesség és szülés, súlyos betegség, munkavállalás, szakképzés vagy más országba történő kiküldetés miatt – szükségessé váló és legfeljebb 12, egymást követő hónapig tartó egyszeri távollét.

Ha azonban Ön egyhuzamban 2 évnél hosszabb időre elhagyja az ország területét, elvesztheti a jogot, hogy huzamos ideig az országban tartózkodjon.

A huzamos tartózkodás jogát igazoló okirat

Nézzen utána, hogyan igényelheti a huzamos tartózkodás jogát igazoló dokumentumot, mely tanúsítja, hogy Ön feltétel nélkül jogosult az országban maradni.

Kitoloncolás

A huzamos tartózkodás helye szerinti ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kitoloncolja Önt területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent.

A kitoloncolási határozatról a hatóságoknak írásban kell Önt értesíteniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük a kitoloncolás összes okát, és tájékoztatniuk kell Önt arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.

Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz