Utolsó frissítés: 02/04/2022

Diákok – tartózkodási jog

Önnek jogában áll tanulmányai ideje alatt abban az EU-országban lakni, ahol tanul, ha:

A fogadó ország hatóságai nem írhatják elő, hogy az Ön jövedelme haladja meg azt a határértéket, amely alatt jogosult lenne az adott országban alapszintű jövedelemtámogatásban részesülni.

Ha Ön tanulmányai befejeztével nem tudja bizonyítani, hogy munkaviszonyban áll, vagy hogy rendelkezik az önfenntartáshoz szükséges anyagi forrásokkal, elveszítheti azon jogát, hogy az országban maradjon.

A hatóságok tájékoztatása az ott-tartózkodásról, bejelentkezés

A kinntartózkodás első 3 hónapja során Ön nem kötelezhető arra, hogy a hatóságoknál bejelentkezzen, bár erre módja van, ha ezt valamilyen okból jónak látja.

A fogadó tagállam megkövetelheti Öntől, hogy az ott-tartózkodás első 3 hónapjának elteltével bejelentkezzen az illetékes hatóságnál, bizonyítsa, hogy megfelel a diákokkal szemben támasztott tartózkodási követelményeknek, és igazolást szerezzen be arról, hogy jogában áll az országban tartózkodni.

A következőkre lesz szüksége:

Az említetteken kívül nincs szükség további okmányokra.

Elrendelheti-e a fogadó ország illetékes hatósága Önnek, hogy távozzon az országból, illetve kitoloncolhatja-e Önt?

Önt uniós polgárként mindaddig megilleti a jog, hogy egy másik uniós tagállamban éljen, amíg teljesíti az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesíti a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják arra, hogy hagyja el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kitoloncolja Önt a területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy az Ön ottléte komoly veszélyt jelent.

A kitoloncolási határozatot, illetve az ország elhagyására vonatkozó felszólítást a hatóságoknak írásban kell Önnek megküldeniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük a kitoloncolás okait, és tájékoztatniuk kell Önt arról, hogyan és meddig fellebbezhet a határozat ellen.

Huzamos tartózkodás

Ha Ön 5 éven át megszakítás nélkül és jogszerűen, a vonatkozó feltételeknek megfelelve tartózkodik valamelyik uniós országban, automatikusan jogot szerez arra, hogy huzamos (határozatlan) ideig ott tartózkodjon. Ez azt jelenti, hogy addig maradhat az országban, ameddig csak akar.

A tartózkodás folytonosságát nem érintik a következők:

Ha azonban Ön egyhuzamban 2 évnél hosszabb időre elhagyja az ország területét, elvesztheti a jogot a határozatlan idejű ott-tartózkodásra.

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: