A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Frissítve : 12/05/2017

Szülői felelősség

Szülőként Ön felelősséggel tartozik gyermeke gondozásáért, neveléséért és a gyermek tulajdonát képező vagyon kezeléséért. Egyúttal joga van ahhoz, hogy a gyermek törvényes képviseletét ellássa.

Az anyák és azok az apák, akik házasságban élnek gyermekük anyjával, az uniós tagországok mindegyikében automatikusan szülői felelősséggel tartoznak gyermekükért. Az esetek túlnyomó többségében a szülők közösen gyakorolják a szülői felelősséget.

Az azonban országról országra eltér, hogy azok az apák, akik nem élnek házasságban gyermekük anyjával, rendelkeznek-e a szülői felelősség körébe tartozó jogokkal és kötelezettségekkel.

Az alábbi oldalakon tájékoztatással szolgálunk arról, hogyan szabályozzák az egyes uniós országok a szülői felelősség kérdését.

Ország kiválasztása:

Felügyeleti és láthatási jog

Mindegyik EU-ország egyedi nemzeti szabályokat alakított ki a felügyeleti és a láthatási jogra vonatkozóan. Az egyes tagországok nemzeti joga határozza meg, hogy:

  • ki kapja meg a felügyeleti jogot;
  • kizárólagos vagy pedig közös felügyeletről lesz-e szó;
  • ki dönthet a gyermek oktatásával kapcsolatos kérdésekben;
  • ki fogja kezelni a gyermek vagyonát stb.

Mindazonáltal az EU-tagországok mindegyike elismeri, hogy a gyermekeknek joguk van mindkét szülőjükkel személyes és közvetlen kapcsolatot fenntartani – még abban az esetben is, ha a szülők nem ugyanabban az országban élnek.

Különválás, illetve a házasság felbontása esetén fontos meghatározni, hogy a gyermekek kizárólagos jelleggel az egyik szülőnél maradnak-e, vagy pedig a szülők felváltva viselnek majd rájuk gondot. A szülők megállapodhatnak egymással arról, hogyan kívánják a szülői felügyeletet gyakorolni.

Felügyelettel és láthatással kapcsolatos bírósági keresetek

Ha Ön és a másik szülő nem tud megállapodni a felügyeleti és a láthatási jog gyakorlásáról, az ügyet nagy valószínűleg bíróságra viszik.

Azokban az esetekben, amelyek több országot érintenek – például ha a szülők nem ugyanabban az országban élnek –, a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti ország bírósága illetékes.

Ha a válni készülő házastársak erről kifejezetten megállapodnak egymással, a házasságuk felbontásáról határozó bíróság egyúttal a szülői felelősség ügyében is döntést hozhat.

A gyermek érdekét szem előtt tartva a bíróság dönt a felügyeleti és a láthatási jog gyakorlásáról, és a gyermek lakhelyét is a bíróság határozza meg.

Elismerés és végrehajtás

A szülői felelősség kérdésében az uniós országok valamelyikében hozott bírósági határozatokat elismerik a többi uniós országban – méghozzá anélkül, hogy ehhez le kellene folytatni bármilyen további eljárást.

A bírósági ítélet végrehajtását rendes eljárás hivatott megkönnyíteni.

Nézzen utána, hogyan lehet a szülői felelősség kérdésében az uniós országok valamelyikében hozott határozatokat más EU-országokban elismertetni és végrehajtatni .

Ha segítségre van szüksége, forduljon a szülői felelősség kérdésében illetékes központi hatóságokhoz. A linkre kattintva rákereshet a házassági és szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben illetékes központi hatóságokra.

Kivétel – Dánia

A szülői felelősséggel – például a joghatósággal, valamint a bírósági döntések elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos – európai uniós szabályok nem vonatkoznak Dániára.

Nyilvános konzultációk
    Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
    Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz