Utolsó frissítés : 30/04/2018

Szülői felelősség

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Az Egyesült Királyság egyelőre az EU teljes jogú tagja marad, az uniós jogok és kötelezettségek pedig továbbra is teljes mértékben vonatkoznak az országra.

 • Kérdések és válaszok az EU és az Egyesült Királyság 2017. december 8-i közös jelentése alapjánen
 • Uniós kiadványok a brexit témakörében
 • Az Egyesült Királyság kormányának tájékoztatója és útmutatása a brexittel kapcsolatbanen

Szülőként Ön felelősséggel tartozik gyermeke gondozásáért, neveléséért és a gyermek tulajdonát képező vagyon kezeléséért. Egyúttal joga van ahhoz, hogy a gyermek törvényes képviseletét ellássa.

Az anyák és azok az apák, akik házasságban élnek gyermekük anyjával, az uniós tagországok mindegyikében automatikusan szülői felelősséggel tartoznak gyermekükért. Az esetek túlnyomó többségében a szülők közösen gyakorolják a szülői felelősséget.

Az azonban országról országra eltér, hogy azok az apák, akik nem élnek házasságban gyermekük anyjával, rendelkeznek-e a szülői felelősség körébe tartozó jogokkal és kötelezettségekkel.

Az alábbi oldalakon tájékoztatással szolgálunk arról, hogyan szabályozzák az egyes uniós országok a szülői felelősség kérdését.

Ország kiválasztása:

 • Ausztriaatdeen
 • Belgiumbefren
 • Bulgáriabgbgen
 • Cipruscyelen
 • Cseh Köztársaságczcsen
 • Egyesült Királyság – Angliagb-engen
 • Egyesült Királyság – Skóciagb-scten
 • Egyesült Királyság – Walesgb-wlsen
 • Egyesült Királyság – Észak-Írországgb-niren
 • Finnországfifien
 • Franciaország*fr
 • Görögországgrelen
 • Hollandianlen
 • Horvátországcrhren
 • Lengyelországplplen
 • Lettországlvlven
 • Litvánialtlten
 • Luxemburglufren
 • Magyarországhuhu
 • Máltamten

  Felügyeleti és láthatási jog

  Mindegyik EU-ország egyedi nemzeti szabályokat alakított ki a felügyeleti és a láthatási jogra vonatkozóan. Az egyes tagországok nemzeti joga határozza meg, hogy:

  Mindazonáltal az EU-tagországok mindegyike elismeri, hogy a gyermekeknek joguk van mindkét szülőjükkel személyes és közvetlen kapcsolatot fenntartani – még abban az esetben is, ha a szülők nem ugyanabban az országban élnek.

  Különválás, illetve a házasság felbontása esetén fontos meghatározni, hogy a gyermekek kizárólagos jelleggel az egyik szülőnél maradnak-e, vagy pedig a szülők felváltva viselnek majd rájuk gondot. A szülők megállapodhatnak egymással arról, hogyan kívánják a szülői felügyeletet gyakorolni.

  Felügyelettel és láthatással kapcsolatos bírósági keresetek

  Ha Ön és a másik szülő nem tud megállapodni a felügyeleti és a láthatási jog gyakorlásáról, az ügyet nagy valószínűleg bíróságra viszik.

  Azokban az esetekben, amelyek több országot érintenek – például ha a szülők nem ugyanabban az országban élnek –, a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti ország bírósága illetékes.

  Ha a válni készülő házastársak erről kifejezetten megállapodnak egymással, a házasságuk felbontásáról határozó bíróság egyúttal a szülői felelősség ügyében is döntést hozhat.

  A gyermek érdekét szem előtt tartva a bíróság dönt a felügyeleti és a láthatási jog gyakorlásáról, és a gyermek lakhelyét is a bíróság határozza meg.

  Elismerés és végrehajtás

  A szülői felelősség kérdésében az uniós országok valamelyikében hozott bírósági határozatokat elismerik a többi uniós országban – méghozzá anélkül, hogy ehhez le kellene folytatni bármilyen további eljárást.

  A bírósági ítélet végrehajtását rendes eljárás hivatott megkönnyíteni.

  Nézzen utána, hogyan lehet a szülői felelősség kérdésében az uniós országok valamelyikében hozott határozatokat más EU-országokban elismertetni és végrehajtatni .

  Ha segítségre van szüksége, forduljon a szülői felelősség kérdésében illetékes központi hatóságokhoz. A linkre kattintva rákereshet a házassági és szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben illetékes központi hatóságokra.

  Kivétel – Dánia

  A szülői felelősséggel – például a joghatósággal, valamint a bírósági döntések elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos – európai uniós szabályok nem vonatkoznak Dániára.

  Gyakran feltett kérdések

  EU-jogszabályok

  Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

  Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

  Oldal megosztása: