Utolsó frissítés: 24/01/2019

Szülői felelősség

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Az Egyesült Királyság egyelőre az EU teljes jogú tagja marad, az uniós jogok és kötelezettségek pedig továbbra is teljes mértékben vonatkoznak az országra.

Szülőként Ön felelősséggel tartozik gyermeke gondozásáért, neveléséért és a gyermek tulajdonát képező vagyon kezeléséért. Egyúttal joga van ahhoz, hogy a gyermek törvényes képviseletét ellássa.

Az anyák és azok az apák, akik házasságban élnek gyermekük anyjával, az uniós tagországok mindegyikében automatikusan szülői felelősséggel tartoznak gyermekükért. Az esetek túlnyomó többségében a szülők közösen gyakorolják a szülői felelősséget.

Az azonban országról országra eltér, hogy azok az apák, akik nem élnek házasságban gyermekük anyjával, rendelkeznek-e a szülői felelősség körébe tartozó jogokkal és kötelezettségekkel.

Az alábbi oldalakon tájékoztatással szolgálunk arról, hogyan szabályozzák az egyes uniós országok a szülői felelősség kérdését.

Ország kiválasztása:

 • Ausztriaatdeen
 • Belgiumbefren
 • Bulgáriabgbgen
 • Cipruscyelen
 • Cseh Köztársaságczcsen
 • Egyesült Királyság – Angliagb-engen
 • Egyesült Királyság – Skóciagb-scten
 • Egyesült Királyság – Walesgb-wlsen
 • Egyesült Királyság – Észak-Írországgb-niren
 • Finnországfifien
 • Franciaország*fr
 • Görögországgrelen
 • Hollandianlen
 • Horvátországcrhren
 • Lengyelországplplen
 • Lettországlvlven
 • Litvánialtlten
 • Luxemburglufren
 • Magyarországhuhu
 • Máltamten

  Felügyeleti és láthatási jog

  Mindegyik EU-ország egyedi nemzeti szabályokat alakított ki a felügyeleti és a láthatási jogra vonatkozóan. Az egyes tagországok nemzeti joga határozza meg, hogy:

  Mindazonáltal az EU-tagországok mindegyike elismeri, hogy a gyermekeknek joguk van mindkét szülőjükkel személyes és közvetlen kapcsolatot fenntartani – még abban az esetben is, ha a szülők nem ugyanabban az országban élnek.

  Különválás, illetve a házasság felbontása esetén fontos meghatározni, hogy a gyermekek kizárólagos jelleggel az egyik szülőnél maradnak-e, vagy pedig a szülők felváltva viselnek majd rájuk gondot. A szülők megállapodhatnak egymással arról, hogyan kívánják a szülői felügyeletet gyakorolni.

  Felügyelettel és láthatással kapcsolatos bírósági keresetek

  Ha Ön és a másik szülő nem tud megállapodni a felügyeleti és a láthatási jog gyakorlásáról, az ügyet nagy valószínűleg bíróságra viszik.

  Azokban az esetekben, amelyek több országot érintenek – például ha a szülők nem ugyanabban az országban élnek –, a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti ország bírósága illetékes.

  Ha a válni készülő házastársak erről kifejezetten megállapodnak egymással, a házasságuk felbontásáról határozó bíróság egyúttal a szülői felelősség ügyében is döntést hozhat.

  A gyermek érdekét szem előtt tartva a bíróság dönt a felügyeleti és a láthatási jog gyakorlásáról, és a gyermek lakhelyét is a bíróság határozza meg.

  Elismerés és végrehajtás

  A szülői felelősség kérdésében az uniós országok valamelyikében hozott bírósági határozatokat elismerik a többi uniós országban – méghozzá anélkül, hogy ehhez le kellene folytatni bármilyen további eljárást.

  A bírósági ítélet végrehajtását rendes eljárás hivatott megkönnyíteni.

  Nézzen utána, hogyan lehet a szülői felelősség kérdésében az uniós országok valamelyikében hozott határozatokat más EU-országokban elismertetni és végrehajtatni .

  Ha segítségre van szüksége, forduljon a szülői felelősség kérdésében illetékes központi hatóságokhoz. A linkre kattintva rákereshet a házassági és szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben illetékes központi hatóságokra.

  Kivétel – Dánia

  A szülői felelősséggel – például a joghatósággal, valamint a bírósági döntések elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos – európai uniós szabályok nem vonatkoznak Dániára.

  Gyakran feltett kérdések

  EU-jogszabályok

  Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

  Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

  Oldal megosztása: