Utolsó frissítés: 10/10/2022

Szabványok Európában

A szabványok és a szabványosítást célzó egyéb dokumentumok önkéntes iránymutatások, amelyek műszaki leírással szolgálnak bizonyos termékekről, szolgáltatásokról és eljárásokról (például az építőiparban vagy más ipari szektorban használandó biztonsági sisakokról, az elektromos berendezések akkumulátortöltőiről vagy éppen a tömegközlekedési szolgáltatások színvonaláról). A szabványokat szabványügyi magánszervezetek dolgozzák ki, rendszerint azoknak az érdekelt feleknek a kezdeményezésére, amelyek szükségesnek ítélik a szabványosítást az adott területen.

Bár ezek a szabványok önkéntes iránymutatások, alkalmazásukkal az Ön cége bizonyítani tudja, hogy termékei és szolgáltatásai elérik a szabványban meghatározott szintet a minőség, a biztonság és a megbízhatóság tekintetében.

Figyelmeztetés

Vannak szabványok, amelyekre jogszabály hivatkozik. Ezeknek a szabványoknak a követése javallt, sőt egyes esetekben akár kötelező is lehet bizonyos (pl. a biztonságra vagy az interoperabilitásra vonatkozó követelményeket meghatározó) jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

A szabványok használatából eredő fő előnyök

A szabványosított minőségi és biztonsági jellemzőkkel rendelkező termékek növelhetik a beléjük vetett fogyasztói bizalmat. A szabványoknak megfelelően tervezett, kialakított és tesztelt eszközök és berendezések például nagyobb fokú védelmet biztosítanak az azokat használó szakembereknek (tűzoltóknak, kórházi személyzet tagjainak stb.).

Azok a szolgáltatások (pl. búvártanfolyamok), amelyek megfelelnek a rájuk vonatkozó szolgáltatási szabványoknak en , jó minőséget és nagy fokú biztonságot biztosítanak a fogyasztók számára.

A szabványok egyúttal a környezet és a fogyasztók egészségének védelméhez is hozzájárulnak. Szabványosított mérési módszerek segítségével például jobban figyelemmel lehet kísérni a levegőszennyezés mértékének alakulását. Az élelmiszerrel kapcsolatba kerülő anyagokra vonatkozó osztályozási és vizsgálati módszerek meghatározásához pedig élelmiszer-higiéniai szabványok vehetők igénybe.

Jobb piacra jutás: a termékek összehasonlíthatóságának és kompatibilitásának a növelése révén a szabványok használata lehetővé teheti a vállalkozásoknak, hogy megvessék a lábukat új piacokon. 

A szabványok javíthatják a termékek és szolgáltatások egymás közötti interoperabilitását is. Vannak olyan szabványok például, amelyek a vonatok biztonságának szavatolása érdekében meghatározzák a vasúti sínek méretét.

Európai szabványok

Úgynevezett európai szabványt csak az alábbi három európai szabványügyi szervezet fogadhat el:

A tagállamok szintjén a szabványosítás a nemzeti szabványügyi testületek feladata – ők fogadják el és teszik közzé a nemzeti szabványokat. A nemzeti szabványügyi testület feladata továbbá, hogy az európai szabványokat – azonos tartalmú nemzeti szabvány formájában – átültesse az ország szabványügyi rendszerébe, és visszavonjon minden, azzal összeegyeztethetetlen nemzeti szabványt.

Nemzeti szabványügyi szervezetet keres? Kattintson a kívánt országra:

Ország kiválasztása

Az európai szabványok kidolgozása az ágazati szereplőkkel, valamint az európai szabványügyi szervezetek más tagjaival vagy partnereivel szoros együttműködésben történik.

A kis- és középvállalkozások a kisvállalkozások szabványügyi szervezetén en keresztül vesznek részt a szabványosítás folyamatában. .

Harmonizált szabványok

A harmonizált szabványok en az európai szabványoknak egy speciális kategóriája. Harmonizált szabványt az európai szabványügyi testületek az Európai Bizottság által adott szabványosítási kérelem (megbízás) alapján dolgoznak ki. Az európai szabványok mintegy egyötöde ilyen megbízás alapján jön létre.

Harmonizált szabvány alkalmazásával lehet alátámasztani azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás megfelel a vonatkozó uniós jogszabályokban előírt műszaki követelményeknek.

Figyelmeztetés

Az uniós jogban előírt műszaki követelményeket kötelező betartani, míg a harmonizált szabványok használata rendszerint önkéntességen alapul. 

A harmonizált szabványok olyan műszaki leírásokat tartalmaznak, amelyek betartása elégségesnek tekinthető ahhoz, hogy a kérdéses termék megfeleljen az uniós jog szerinti műszaki követelményeknek.

Az esetek többségében a harmonizált szabványok alkalmazása önkéntes. A gyártók, illetve szolgáltatók más műszaki megoldás révén is teljesíthetik a jogszabályi követelményeket.

Szabvány keresése

Ha európai szabványt keres, vegye igénybe a megfelelő európai szabványügyi testület honlapján található keresőalkalmazást:

A nemzeti szabványügyi testületek is működtetnek saját keresőalkalmazást. Ha tudni szeretné, milyen szabványok vannak érvényben az egyes országokban, kattintson a kiválasztani kívánt országra a lenti listán, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

További információk:

Kapcsolódó weboldalak

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Termékinformációs kapcsolattartó pontok

Ön az országában működő termékinformációs pont segítségével tájékozódhat a termékekre vonatkozó nemzeti jogszabályokról, és azokhoz az információkhoz is hozzájuthat, melyek birtokában termékeit más EU-országok piacain is értékesíteni tudja.

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Igénybe veheti támogató szolgálat kereső is, ahol elirányítjuk az Önnek leginkább megfelelő segítségnyújtó szolgálathoz.

Oldal megosztása: