A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Utolsó frissítés : 12/04/2017

Hajóutasok jogai

Tudja-e Ön, hogy milyen utasjogok illetik meg, ha hajóval utazik az Európai Unióban?

Először is, jegyváltáskor a közlekedési vállalat nem számolhat fel Önnek magasabb árat az Ön állampolgársága vagy a jegyvásárlás helye alapján.

A hajózási társaságnak továbbá jól meghatározott kötelezettségei vannak Önnel szemben a járat késése vagy törlése esetén,

amennyiben Ön:

 • bármely hajózási társaság járatával kihajózik az EU területén található valamelyik kikötőből,
 • bármely hajózási társaság járatával beérkezik az EU területén található valamelyik kikötőbe.

Ezek a szabályok nem vonatkoznak:

 • a 13-nál kevesebb utasférőhellyel rendelkező hajókra,
 • azokra a hajókra, amelyeknek a személyzete 3-nál kevesebb tagból áll,
 • az egy úton 500 m-nél kisebb távolságot megtevő hajókra,
 • a történelmi hajótípusok többségére,
 • a kiránduló és városnéző hajókra – amennyiben nem rendelkeznek szálláshellyel vagy az utasok legfeljebb két éjszakára szállásolhatók el a fedélzeten.

Ha járata késik, vagy törölték azt

Késés vagy járattörlés esetén Önnek mindig joga van ahhoz, hogy a közlekedési vállalat időben és kielégítően tájékoztassa Önt a késő vagy törölt járattal kapcsolatos fejleményekről.

Ha járatát törölték, vagy az indulás több mint 90 percet késik, a hajózási társaságnak fel kell ajánlania Önnek a következő lehetőségeket:

 • Ön visszakaphatja a jegy árát, és a hajózási társaságnak indokolt esetben – például akkor, ha a járat késése vagy törlése miatt az utazás értelmét veszti – térítésmentesen el kell juttatnia Önt oda, ahol megkezdte utazását,
 • Ön igényt tarthat arra, hogy a hajózási társaság a lehető leghamarabb, további költségek felszámítása nélkül hasonló feltételek mellett elszállítassa Önt célállomására.

Ha a járat több mint 90 perc késéssel indul, az esetek többségében Ön arra is jogosult, hogy:

 • élelmet és frissítőket kapjon (a várakozási idővel arányosan),
 • a hajózási társaság szállást biztosítson Önnek, ha ott kell töltenie az éjszakát.

Ha Ön több mint egy óra késéssel érkezik meg a célállomásra, kártérítésre jogosult. A késés terjedelmétől függően a kártérítés a jegy árának 25 vagy 50%-a lehet.

Ön nem jogosult kártérítésre viszont abban az esetben, ha a késést szélsőséges időjárás vagy természeti katasztrófa okozta.

Panasztétel

Ha Ön úgy véli, hogy jogai sérültek, az esemény bekövetkezésétől számított két hónapon belül panaszt tehet a közlekedési vállalatnál. Ez utóbbinak a panasz kézhezvételétől számított egy hónapon belül visszaigazolást kell küldenie, és két hónapon belül végleges választ kell adnia Önnek.

Ha Ön nem elégedett a válasszal, panaszával a lakóhelye szerinti ország illetékes nemzeti szervéhez English fordulhat.

Hajóbalesetek

Ha Ön hajóbalesetben sérülést szenved, a hajózási társaság vagy annak biztosítója köteles kártérítést fiizetni Önnek. A halálos balesetet szenvedő utasok hozzátartozói szintén jogosultak kártérítésre.

Ön akkor is jogosult a hajózási társaság általi kártérítésre, ha hajóbaleset következtében poggyásza, járműve vagy más értéktárgya elveszett vagy megsérült.

Ha Ön csökkentett mozgásképességű, a kerekesszék vagy más berendezés elvesztése vagy sérülése esetén a kártérítés összegének fedeznie kell a berendezés pótlásának vagy helyreállításának teljes költségét.

Ön arra is jogosan igényt tarthat, hogy a hajózási társaság előleget folyósítson Önnek az azonnali szükségletekkel összefüggő költségek fedezésére sérülés vagy elhalálozás esetén, amennyiben a szerencsétlenség a következők valamelyikének tudható be:

 • hajótörés,
 • felborulás,
 • ütközés,
 • megfeneklés,
 • a hajón bekövetkezett robbanás vagy tűz,
 • a hajó hibája.

Kártérítés

Hajóbaleset során bekövetkezett anyagi kárral kapcsolatos kártérítési igényével Ön annak az országnak az illetékes bíróságához fordulhat, ahol:

 • a hajózási társaság fő tevékenységi területe vagy állandó székhelye van,
 • a hajójárat indulási vagy érkezési kikötője található,
 • az Ön állandó lakóhelye van – ha az utasszállító cég telephellyel rendelkezik ott, és vonatkoznak rá az adott ország törvényei,
 • az utazási szerződést megkötötték – ha az utasszállító cég telephellyel rendelkezik ott, és vonatkoznak rá az adott ország törvényei.

Ha poggyásza elveszett vagy megsérült, Önnek erről írásban értesítenie kell a hajózási társaságot. Ezt tanácsos minél hamarabb megtennie: ideális esetben rögtön az utazás befejezését követően, vagy még azelőtt, hogy visszakapja az elveszett poggyászt. Azonban legkésőbb az utazás befejezését vagy az elveszett poggyász visszajuttatását követő 15 napon belül fel kell vennie a kapcsolatot a hajózási társasággal, különben a kártérítési joga megszűnik.

Általános szabály, hogy a baleset bekövetkeztétől számítva Önnek két éven belül be kell adnia a kártérítésre vonatkozó keresetet a bíróságon. Ennek az időszaknak a kezdete azonban változhat a vagyoni kár, illetve veszteség jellegének függvényében.

Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz