Utolsó frissítés: 03/01/2023

Hajóutasok jogai

Jogok hajójárat késése vagy törlése esetén

A hajóutasok jogaira vonatkozó uniós szabályok a tengeri vagy belvízi utakon (folyókon, tavakon vagy csatornákon) közlekedő komphajók és üdülőhajók többsége esetében alkalmazandók, mégpedig akkor, ha Ön:

Ezek a szabályok nem vonatkoznak:

A járatüzemeltetőnek a hajóút során mindvégig világos és pontos tájékoztatással kell szolgálnia a szolgáltatásról és az utasok jogairól, ideértve a fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személyek akadálymentesítési körülményeire vonatkozó tudnivalókat. Ezeket az információkat a fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető formában is elérhetővé kell tenni.

Hajózási káreseményhez kapcsolódó jogok

Az uniós szabályozás kártérítési kötelezettséget ír elő arra az esetre, ha káresemény következik be a hajóút során. Ez a kártérítési kötelezettség kiterjed az utazók személyére, poggyászára, járművére és adott esetben mobilitási eszközére is. A szabályok meghatározzák az utasszállítók ezzel kapcsolatos kötelezettségeit. Ezek a szabályok a belföldi tengeri utazásokra, valamint a nemzetközi utazásokra is vonatkozhatnak, amennyiben:

Utazás előtt a hajózási társaságnak egyértelmű és megfelelő tájékoztatást kell nyújtania az Önt megillető jogokról abban az esetben, ha a jegyét egy uniós országban vásárolta – illetve legkésőbb induláskor, ha utazását Ön egy nem uniós országban kezdte meg.

Milyen probléma merült fel?

Hogyan szerezhet érvényt jogainak?

A hajójáratot törölték

Ha a komphajó vagy üdülőhajó, melyre Ön jegyet váltott, késik, vagy törlik a járatot, a hajózási társaságnak vagy a terminálüzemeltetőnek a menetrend szerinti indulás után legkésőbb 30 perccel tájékoztatnia kell Önt a várható indulási időről és az Önt megillető utasjogokról.

A járat törlése esetén a hajózási társaságnak fel kell ajánlania Önnek, hogy:

vagy

Ha járattörlés vagy késés miatt Ön elmulaszt egy csatlakozó járatot, a hajózási társaságnak mindent meg kell tennie azért, hogy tájékoztassa Önt az alternatív csatlakozási lehetőségekről.

Ön ezenfelül a következőkre is jogosult:

Ön nem jogosult szállásra, ha a járatot szélsőséges időjárási viszonyok miatt kellett törölni.

A hajó késve indult

Ha a komphajó vagy üdülőhajó, melyre Ön jegyet váltott, késik, vagy törlik a járatot, a hajózási társaságnak vagy a terminálüzemeltetőnek a menetrend szerinti indulás után legkésőbb 30 perccel tájékoztatnia kell Önt a várható indulási időről és az Önt megillető utasjogokról.

Ha a járat több mint 90 percet késik, a hajózási társaságnak fel kell ajánlania Önnek a következő lehetőségeket:

vagy

Ön ezenfelül a következőkre is jogosult:

Ön nem jogosult szállásra, ha a járatot szélsőséges időjárási viszonyok miatt kellett törölni.

A hajó késve érkezett

Ha Ön több mint egy óra késéssel érkezik meg a célállomására, kártérítésre jogosult. A kártérítés összege a késés nagyságától függ: legalább a jegyár 25%-a, és legfeljebb annak 50%-a.

Figyelmeztetés

Ön nem jogosult kártérítésre, ha a késést szélsőséges időjárás vagy rendkívüli körülmény, például természeti katasztrófa (tűz vagy földrengés) vagy biztonsági fenyegetés okozta.

A hajóút során elveszett, késve érkezett vagy megrongálódott poggyász

Ha az Ön poggyásza vagy járműve elveszett, késve érkezett, vagy megsérült a hajóút során, Ön maximum kb. 2700 euró kártérítésre jogosult a kézipoggyászokért, és 15 500 euró kártérítésre a járművéért. Ez utóbbi összeg a járműben lévő poggyászokat is lefedi. Ön nem jogosult kártérítésre, ha a hajózási társaság bizonyítani tudja, hogy nem hibáztatható a bekövetkezett kárért. Egyéb értéktárgyak (például pénz, ékszer, műtárgy stb.) elvesztése vagy károsodása esetén Ön kb. 4100 euró összegű kártérítésre jogosult azzal a feltétellel, hogy azt megőrzésre letétbe helyezte a hajózási társaságnál.

Ha az utazás során elvész vagy megrongálódik a kerekesszéke vagy egyéb mozgást segítő eszköze, Ön kártérítésre jogosult, hogy javíttatni vagy pótolni tudja az eszközt.

Figyelmeztetés

Külön kártérítési szabályok vonatkoznak a pénzeszközök, az értékpapírok, az arany, az ezüsttárgyak, az ékszerek, a dísztárgyak, a műtárgyak és más értéktárgyak elvesztésére vagy megrongálódására.

Sérülés a hajóút során

Ha Ön hajóbalesetben sérülést szenved, a hajózási társaság vagy annak biztosítója köteles kártérítést fizetni Önnek, melynek összege kb. 300 ezer euró. Ha a veszteség vagy kár meghaladja ezt az összeget, a kártérítés összege ennél magasabb lehet. Ebben az esetben a felső határ kb. 490 ezer euró. Előlegfizetésre is jogosult az elszenvedett károk arányában, hogy fedezni tudja az azonnal felmerülő költségeket, ha a sérülés a hajó hajótörése, felborulása, ütközése vagy megfeneklése, a hajón bekövetkező robbanás vagy tűz, illetve a hajó meghibásodása miatt következett be.

Figyelmeztetés

Ön nem jogosult kártérítésre abban az esetben, ha a hajózási társaság bizonyítani tudja, hogy a káreseményt a befolyásán kívül álló rendkívüli körülmény, például természeti katasztrófa vagy biztonsági fenyegetés okozta.

Halálos kimenetelű hajószerencsétlenség

Ha Ön hajószerencsétlenségben elhalálozott személy hozzátartozója, a hajózási társaság vagy annak biztosítója köteles kártérítést fizetni Önnek, melynek összege kb. 300 ezer euró. Bizonyos esetekben a kártérítés összege ennél magasabb lehet. Ilyen esetekben a kártérítés felső határa kb. 490 ezer euró. Legalább 21 ezer euró összegű előlegfizetésre is jogosult, hogy fedezni tudja az azonnal felmerülő költségeket, ha a haláleset a hajó hajótörése, felborulása, ütközése vagy megfeneklése, a hajón bekövetkező robbanás vagy tűz, illetve a hajó meghibásodása miatt következett be.

Figyelmeztetés

Ön nem jogosult kártérítésre abban az esetben, ha a hajózási társaság bizonyítani tudja, hogy a káreseményt a befolyásán kívül álló rendkívüli körülmény, például természeti katasztrófa vagy biztonsági fenyegetés okozta.

Járat késésével vagy törlésével kapcsolatos követelések

Ha Ön úgy véli, hogy jogai sérültek, a hajóút során bekövetkezett esemény időpontjától számított két hónapon belül panaszt tehet a hajózási társaságnál. Ez utóbbinak a panasz kézhezvételétől számított egy hónapon belül visszaigazolást kell küldenie, és két hónapon belül végleges választ kell adnia Önnek. Ha Ön nem elégedett a válasszal, panaszt tehet a lakóhelye szerinti ország illetékes hatóságánál en . A tagállami hatóságnak nem kötelező erejű jogi véleményben tájékoztatnia kell Önt arról, hogyan járjon el a továbbiakban a panasza ügyében.

A közlekedési vállalattal fennálló vitájának rendezése érdekében Ön alternatív vitarendezési szervezethez is fordulhat. Így elkerülheti a peres eljárást. Ha Ön online vásárolta a jegyet, panaszát az online vitarendezési platformon keresztül is benyújthatja. Az alternatív vitarendezési szervek szolgáltatásait és az online vitarendezési platformot csak uniós illetőségűek vehetik igénybe.

Ha Ön úgy dönt, hogy hivatalos jogi eljárást indít, az uniós jog értelmében lehetősége van arra, hogy kártérítési igényét a kis értékű követelések európai eljárása keretében nyújtsa be. Annak az országnak a bíróságaihoz is fordulhat az üggyel, ahol a hajózási társaság be van jegyezve. Utasszállító társaság ellen tagállami bíróság előtt keresetet indítani meghatározott időkeretek között lehet, melyek az elévülésre vonatkozó nemzeti szabályokkal összhangban vannak meghatározva minden egyes uniós országban.

Önnek arra is lehetősége van, hogy a hajóutasok jogaival kapcsolatos problémájával a helyi Európai Fogyasztói Központhoz Külső honlaphoz vezető link forduljon segítségért és tanácsért.

Hajózási káreseménnyel kapcsolatos kárigények

Poggyász vagy jármű elvesztése vagy károsodása

Ha hajózási káresemény miatt az Ön kézipoggyásza vagy járműve elveszett vagy megrongálódott, erről írásban értesítenie kell a hajózási társaságot vagy annak ügynökét. Legjobb, ha erre még az előtt sort kerít, hogy elhagyja a hajót, vagy végül megérkezik a poggyásza. Azonban legkésőbb az utazás befejezését (a kiszállást) vagy az elveszett poggyász visszajuttatását követő 15 napon belül fel kell vennie a kapcsolatot a hajózási társasággal, különben a kártérítési joga megszűnik.

Önnek a tényleges vagy a menetrend szerinti kiszállás időpontjától (attól függően, hogy melyik időpont a későbbi) számított két éven belül kell bírósághoz fordulnia.

Hajózási káresemény miatt bekövetkezett anyagi kárral kapcsolatos kártérítési igényével Ön annak az országnak az illetékes bíróságához fordulhat, ahol:

  • a hajózási társaság fő tevékenységi területe vagy állandó székhelye van;
  • a hajójárat indulási vagy érkezési kikötője található;
  • az Ön állandó lakóhelye van – ha a hajózási társaság telephellyel rendelkezik ott, és vonatkoznak rá az adott ország törvényei;
  • az utazási szerződést megkötötték – ha a hajózási társaság telephellyel rendelkezik ott, és vonatkoznak rá az adott ország törvényei.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: