Utolsó frissítés: 05/05/2022

Családi ellátások

Az, hogy az Európai Unióban melyik ország felelős az Ön szociális biztonságáért, azon belül is a családi ellátásokért (a gyermekek után járó ellátásokért, a gyermeknevelési támogatásért stb.), nem az Ön állampolgárságától, hanem gazdasági jogállásától és lakóhelyétől függ.

Az egyes országok nemzeti joga határozza meg, milyen feltételek esetén kapnak a szülők családi ellátásokat. Rendes körülmények között a szülők akkor jogosultak családi ellátásban részesülni az uniós tagországok valamelyikében, ha:

Figyelem: a családi ellátások között számottevő eltérések vannak a különböző európai országokban.

Ha az egész család ugyanabban az országban él...

Ha Ön uniós polgárként családtagjaival együtt egy másik EU-tagállamban telepedik le, és kizárólag a lakhelye szerinti új ország szociális ellátórendszerében van biztosítva, akkor a fogadó ország szabályai lesznek irányadóak a tekintetben, milyen családi ellátásokban részesülhet ott-tartózkodása során.

Ha azonban Ön rövid (2 évnél rövidebb) ideig dolgozik az országban külföldi kiküldetésben, és ezalatt továbbra is hazájának szociális biztonsági rendszerében van biztosítva, akkor családi ellátásainak folyósításáért továbbra is az az ország lesz felelős, ahonnan Önt kiküldték külföldre.

Ha Ön és családtagjai nem ugyanabban az országban élnek...

Ha az Ön családtagjai nem abban az országban élnek, ahol Ön biztosítva van, a családi ellátások folyósításáért elvileg több ország is felelős lehet.

Ebben az esetben az illetékes nemzeti hatóságok mindkét szülő helyzetét megvizsgálják, és döntést hoznak arról, melyik ország elsődleges kötelessége, hogy a családi ellátást folyósítsa. Döntésük az úgynevezett „elsőbbségi szabályokon" alapul.

Elsőbbségi szabályok

Ellátáskiegészítés

Ha az „elsődleges" országban Önnek járó ellátások összege kisebb annál, mint amennyire Ön a „másodlagos" országban jogosult lenne, a másodlagos ország a két ellátás különbözetét kiegészítés formájában kifizeti Önnek. Így Ön biztosan az Önt megillető legnagyobb összeget kapja kézhez.

Elvált szülők

Ha Ön elvált, és volt házastársa családi ellátásban részesül, de az összeget nem a gyermek(ek) eltartására használja, Ön felveheti a kapcsolatot a családi ellátásért felelős hatóságokkal abban az országban, ahol gyermeke(i) él(nek), és kérheti, hogy a támogatásokat közvetlenül Önnek fizessék ki, mivel Ön az, aki valójában eltartja a családot.

Hol kell családi ellátást igényelni?

Családi ellátást bármelyik EU-országban igényelhet, ha az adott országban Ön vagy a gyermek(ek) másik szülője ellátásra jogosult. Annak az országnak az illetékes hatósága, ahol Ön ellátást igényel, mindazoknak az országoknak továbbítja a kérelmet, melyek az Ön ügyében illetékesek.

Ha Ön a kérelmet az egyik országban idejében benyújtja, azt úgy kell tekinteni, mintha a kérelmet az összes többi uniós országban, ahol családi ellátásra jogosult, idejében benyújtotta volna. A hatóságok nem tagadhatják meg az Önnek járó ellátásokat amiatt, hogy a kérelmezés helye szerinti ország túl későn továbbítja az aktát a többi érintett ország illetékes hatóságának.

Figyelmeztetés

Érdeklődje meg a nemzeti hatóságoknál, milyen határidők vonatkoznak a családi ellátásokra. Ha lekési a határidőt, elveszítheti jogosultságát.

A tagállami hatóságoknak kötelező együttműködniük egymással, és a kérelmek elbírálásához szükséges összes információt meg kell osztaniuk egymással. A nyelvi különbségekből eredő nehézségek leküzdése érdekében az információcsere során a nemzeti hatóságok formanyomtatványokat használnak.

A családi ellátások között számottevő eltérések vannak a különböző európai országokban

Az uniós országok szabadon dönthetnek arról, hogyan szabályozzák saját területükön az ellátásokra és a szolgáltatásokra való jogosultságokat. Mindegyik ország nyújt családi ellátásokat, de ezek összege és a folyósításuk feltételei országról országra jelentős mértékben eltérnek egymástól. Egyes országokban a családi ellátás rendszeres kifizetések formájában valósul meg, míg máshol a közvetlen kifizetés helyett a családosok adókedvezményekben részesülnek.

A félreértések elkerülése érdekében, melyek komoly következményekkel járhatnak, és számottevően befolyásolhatják az Ön összjövedelmét, érdemes utánanéznie, mi jellemzi a szociális ellátórendszert a tartózkodási helye szerinti új országban.

Ha tájékozódni szeretne a témában, az alábbi linkek közül válassza ki azt az országot, mely az Ön esetében a családi ellátások folyósításáért felelős:

Ország kiválasztása:

 • Ausztriaaten
 • Belgiumbeen
 • Bulgáriabgen
 • Horvátországcren
 • Cipruscyen
 • Csehországczen
 • Dániadken
 • Észtországeeen
 • Finnországfien
 • Franciaországfren
 • Németországdeen
 • Görögországgren
 • Magyarországhuen
 • Izlandisen
 • Írországieen
 • Olaszországiten
 • Lettországlven
 • Liechtensteinlien
 • Litvánialten
 • Luxemburgluen
 • Máltamten
 • Hollandianlen
 • Norvégianoen
 • Lengyelországplen
 • Portugáliapten
 • Romániaroen
 • Szlovákiasken
 • Szlovéniasien
 • Spanyolországesen
 • Svédországseen
 • Svájcchen

Az európai munkaügyi tanácsadókKülső honlaphoz vezető link rendszerint azzal kapcsolatban is felvilágosítást tudnak adni a legfontosabb tudnivalókról, milyen családi ellátások illetik majd meg Önt a tartózkodási helye szerinti új országban.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: