Utolsó frissítés: 02/04/2022

Nyilvántartásba vett élettársi kapcsolat

Az egymással együtt élő pároknak számos EU-tagországban lehetőségük van arra, hogy kapcsolatukat hivatalossá tegyék anélkül, hogy összeházasodnának. Erre az élettársi kapcsolat nyilvántartásba vétele, illetve bejegyeztetése révén nyílik módjuk.

A párkapcsolatban együtt élő személyek a lakhelyük szerinti ország illetékes hatóságánál regisztráltathatják élettársi kapcsolatukat.

Ezen a téren óriási különbségek vannak az egyes uniós tagállamok nemzeti joga között. Eltérően rendelkeznek például arról, hogy:

Nézzen utána, milyen szabályok vonatkoznak az Ön esetére

Az Önök esetében több uniós ország érintett – például azért, mert Önök az élettársi kapcsolat regisztrációját követően külföldre költöztek, vagy mert a kapcsolatot külföldön vetették nyilvántartásba?

A vagyonjog, illetve a tartási jogok tekintetében a regisztrált élettársi kapcsolatban élő párokra eltérő szabályok vonatkoznak a különböző uniós tagországokban. Az egyes uniós országok között lényeges eltérések lehetnek a regisztrált élettársakat megillető jogok tekintetében.

Célszerű ezért utánanézniük, hogy melyik ország jogszabályai vonatkoznak regisztrált élettársi kapcsolatukra, mivel ez nagymértékben befolyásolni fogja az Önök jogait és kötelezettségeit.

A regisztrált élettársi kapcsolatok elismerése

A nyilvántartásba vett, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat egyes uniós országokban a házassággal egyenértékű vagy ahhoz hasonló kapcsolatnak minősül.

Azok az országok, amelyek engedélyezik az azonos nemű párok házasságát, rendszerint az azonos nemű párok külföldön bejegyzett élettársi kapcsolatát is elismerik.

Azok az országok, amelyek nem engedélyezik a házasságot az azonos nemű párok számára, de ahol valamilyen formában létezik a nyilvántartott élettársi kapcsolat, a külföldön házasságot kötött azonos nemű pároknak általában ugyanazokat a jogokat biztosítják, mint a nyilvántartásba vett élettársaknak.

Az alábbi uniós országok azonban nem teszik lehetővé az élettársi kapcsolat bejegyeztetését:

Külföldre költözés a nyilvántartásba vett élettárssal

Azokban az országokban, ahol a házassággal egyenértékű vagy ahhoz hasonló kapcsolatnak minősül, a regisztrált élettársi kapcsolat az élettársak részére ugyanazokat a jogokat biztosítja a bevándorlás szempontjából, mint a házasság a házastársak számára: ha Ön a kérdéses országok valamelyikében telepedik le, regisztrált élettársa csatlakozhat Önhöz.

Ha Ön olyan uniós országba kíván költözni, amely egyáltalán nem ismeri el a regisztrált élettársi kapcsolatot, az Önök közti kapcsolatot a célország hatóságai megfelelően igazolt tartós kapcsolatnak fogják majd tekinteni. A fogadó országnak kötelessége, hogy az Ön élettársának beutazását és ott-tartózkodását megkönnyítse.

További információk a külföldi tartózkodáshoz való jogról

Konkrét eset

A nyilvántartásba vett élettársi kapcsolat révén szerzett tartózkodási jog

Nina vállalkozó, és „X" európai uniós tagország állampolgára. Úgy találta, hogy „Y" országban megfelelő üzleti lehetőség kínálkozik a számára, ezért odaköltözött. Azt akarta, hogy regisztrált élettársa, Hans – aki akkor éppen munkanélküli volt – utána utazzon, hogy együtt éljenek.

Noha „Y" ország nem ismeri el a regisztrált élettársi kapcsolatot, a kapcsolat megléte bizonyítékot jelentett arra nézve, hogy Nina és Hans között tartós kapcsolat áll fenn. A helyi hatóságok ezért engedélyezték Hans számára, hogy Ninához költözzön, annak ellenére, hogy a férfi saját pénzforrással nem rendelkezett.

Gyakran feltett kérdések

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: