Utolsó frissítés: 26/08/2022

Szellemi tulajdon értékesítése

Ha Ön szellemi tulajdonnal rendelkezik, felhasználási, hasznosítási vagy használati engedélyt adhat arra vonatkozóan egy másik jogalanynak (olyan személy, cég vagy más jogalany, aki/amely saját nevében jogokat gyakorolhat és kötelezettségeket vállalhat). Ezt az eljárást a szellemi tulajdon licenciába adásának is nevezik. Önnek arra is lehetősége van, hogy a szellemi tulajdon eladásával jusson bevételhez. Ez – közismertebb megnevezéssel – a szellemitulajdon-jog átadása vagy átruházása.

Teendők a licencia- vagy jogátruházási szerződés megkötése előtt

Egyes esetekben hasznos lehet bizonyos információkat bizalmas adatként kezelni. Ilyen bizalmas adat lehet például:

Ebből a célból érdemes titoktartási megállapodást (írott megállapodás arról, hogy az információk birtokába jutó személyek nem hozhatják azokat harmadik felek tudomására) kötni a potenciális engedélyessel, illetve jogosulttal.

Önnek érdemes lehet információkat gyűjteni a szellemi tulajdonáról, és azokat értékelni. Ennek érdekében szellemi tulajdonát kellő gondossággal végzett vizsgálatnak vetheti alá, melynek során szellemi tulajdonának minden vetületét mélyrehatóan megvizsgálják.

A szellemi tulajdon licenciába adása

Szellemi tulajdonjogok jogosultjaként Önnek lehetősége van arra, hogy licenciaszerződés megkötése végett tárgyalásokat folytasson egy másik jogalannyal (potenciális engedélyessel), és azáltal engedélyezze szellemi tulajdonának felhasználását, hasznosítását, vagy használatát. Lehetősége van egyetlen engedélyessel („kizárólagos licencia") vagy több engedélyessel szerződni. Ha több engedélyessel köt szerződést, ezek az engedélyek lehetnek nyitottak, vagy korlátozódhatnak bizonyos iparágakra vagy földrajzi területekre (ilyen például a jogbérleti szerződés, másnéven franchise).

Az engedélyért az engedélyes fizet a licenciaadónak, jellemzően az eladások bizonyos százalékában meghatározott jogdíj formájában. Önnek joga van ahhoz is, hogy korlátokat szabjon a szellemi tulajdon felhasználásának, hasznosításának vagy használatának (földrajzi terület, alkalmazási terület stb.)

Ön mint licenciaadó:

Jóllehet a licenciaszerződéseket ügyvédek és szellemitulajdon-joggal foglalkozó szakemberek segítségével kell előkészíteni, van néhány fontos szellemi tulajdonnal kapcsolatos kikötés, amelyet a szerződés aláírása előtt meg kell tárgyalni és bele kell foglalni a szövegbe.

Hogyan kössön licenciaszerződést? 

Licenciaszerződés megkötésekor nagyon fontos, hogy:

Egyes EU-országokban a licenciaszerződést nyilvántartásba kell vetetni, rendszerint a nemzeti szellemitulajdon-jogi hivatalnál en .

További információkat a licenciaszerződésekről en a szellemitulajdon-jogi kérdésekkel foglalkozó európai ügyfélszolgálat, az Európai IPR Helpdesk en tájékoztatójában talál.

Jogátruházás: szabadalmak, védjegyek és más szellemi tulajdon eladása

Önnek a jogátruházás/jogátadás révén lehetősége van arra is, hogy szellemi tulajdona (szabadalom, védjegy, szerzői jog stb.) tulajdonjogát átadja másnak. A szellemi tulajdon átruházásával Ön az érintett szellemi tulajdonhoz eredetileg fűződő valamennyi jogát átadja a másik félnek.

Attól kezdve, hogy a szellemi tulajdon átruházása véglegessé válik, a kérdéses szellemi tulajdon tekintetében Önt nem terheli többé semmilyen felelősség (pl. megújítási díjak fizetése), viszont nem is részesülhet többé az adott termék vagy szolgáltatás esetleges későbbi kereskedelmi sikeréből.

Ezen túlmenően, hacsak a jogátruházási szerződés másképp nem rendelkezik, Ön nem használhatja tovább az érintett szellemi tulajdont (találmányt, védjegyet stb.), amíg az oltalom alatt áll.

A szellemitulajdon-jog átruházásának módja

Kapcsolódó weboldalak

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Európai IPR Helpdesk

Szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos ingyenes tanácsadás és képzés uniós társfinanszírozású projektek megvalósításához és transznacionális partnerségi megállapodások megkötéséhez

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Igénybe veheti támogató szolgálat kereső is, ahol elirányítjuk az Önnek leginkább megfelelő segítségnyújtó szolgálathoz.

Oldal megosztása: