Utolsó frissítés: 02/06/2021

Egyéb rokonok

Önt is érinti a brexit?

Kérdések és válaszok – a brit és uniós polgárok jogai az Egyesült Királyság uniós kilépéséről szóló megállapodás szerint

2021. január 1-jétől változni fognak az Egyesült Királyságban élő vagy odaköltöző uniós polgárokra alkalmazandó szabályok. Ugyanez vonatkozik az EU valamelyik tagállamban élő, illetve odaköltöző brit állampolgárokra is.

Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezem az Egyesült Királyságban/az EU-ban, vagy az átmeneti időszakban meg fogom kapni azt.

Elviekben Ön és családtagjai továbbra is állandó lakosok maradnak a fogadó országban. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban élő uniós polgároknak azonban az uniós polgárok letelepedésével foglalkozó, újonnan létrehozott rendszeren (EU Settlement Scheme) keresztül új huzamos tartózkodási jogállásért kell folyamodniuk. Az EU-ban élő brit állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódjanak arról, hogy kell-e új tartózkodási engedélyt kérelmezniük.

Az Egyesült Királyságban/az EU-ban élek, de még nem vagyok jogosult huzamos tartózkodásra.

Elviekben Ön családtagjaival együtt továbbra is jogosult lesz az országban való tartózkodásra az aktuális jogállásuknak megfelelően. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban élő EU-polgároknak azonban az uniós polgárok letelepedésének intézésére létrehozott EU Settlement Scheme rendszeren keresztül új tartózkodási jogállásért kell folyamodniuk. Az EU-ban élő brit állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódjanak arról, hogy kell-e új tartózkodási engedélyt kérelmezniük.

Az Egyesült Királyságba/az EU-ba tervezek költözni.

Az uniós polgárok és családtagjaik 2020. december 31-ig jogosultak a hatályos uniós szabályok szerint az Egyesült Királyságba költözni, és ugyanez érvényes az EU-ba költöző brit polgárokra. Ez a nem uniós országok állampolgárságával rendelkező családtagokra is érvényes. Az Egyesült Királyságban az odaérkezett uniós polgároknak a letelepedésük intézésére létrehozott EU Settlement Scheme rendszeren keresztül kell tartózkodási engedélyért folyamodniuk. Az EU-ba az odaérkezett brit állampolgároknak érdemes felvenniük a kapcsolatot a fogadó ország illetékes hatóságával, és tudakozódniuk arról, hogy be kell-e jelentkezniük, és kell-e új tartózkodási jogállást kérelmezniük.

Rövid távú tartózkodás céljából az Egyesült Királyságba/az EU-ba tervezek utazni.

A hatósági bejelentkezésre, a külföldi tartózkodás bejelentésére, az uniós családtagok bejelentésére és a nem uniós családtagok bejelentésére vonatkozó szabályok legalább 2020. december 31-ig hatályban maradnak.

Segítségre van szükségem.

Ha úgy gondolja, hogy az uniós jog értelmében Önt megillető jogokat nem tartják tiszteletben, kérjük, forduljon segítségnyújtó szolgálatunkhoz.

Részletes információk a kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtásáról és a polgárok jogairól

Ha Ön valamelyik EU-tagország állampolgára, és egy másik uniós országba költözik abból a célból, hogy ott éljen, dolgozzon vagy tanuljon, az uniós szabályok megkönnyítik, hogy családtagjai csatlakozhassanak Önhöz. Oldalunkon megtudhatja, hogyan csatlakozhatnak Önhöz egyéb rokonai (nem házastársa vagy gyermekei) eltartott családtagként.

Figyelmeztetés

Ha azonban Ön olyan uniós polgár, aki nem költözik másik EU-országba, hanem abban az uniós országban él, amelynek állampolgára, akkor egyedül hazájának nemzeti jogszabályai irányadóak egyéb rokonainak odaköltözésére.

A legfeljebb 3 hónapig tartó külföldi tartózkodás

Ha az Ön rokonai uniós ország állampolgárai, akkor csak érvényes személyi igazolványra vagy útlevélre van szükségük.

Ha az Ön rokonai nem uniós ország állampolgárai, akkor érvényes útlevélre és egyes esetekben beutazóvízumra van szükségük. A vízumkövetelmények a származási országtól függnek.

További információk a vízumkövetelményekkel és az esetleges mentességekkel kapcsolatban

Figyelmeztetés

Kiutazás előtt érdeklődje meg a célország konzulátusán, hogy nem uniós családtagjainak ki kell-e váltaniuk beutazóvízumot, és igenlő válasz esetén tájékozódjon arról is, mennyi időt vesz igénybe a vízum beszerzése.

Tartsa kéznél személyazonosító okmányait

Sok uniós tagállamban követelmény, hogy az ott tartózkodók mindig maguknál tartsák személyi igazolványukat vagy útlevelüket.

Ha igazoltatáskor nem tudja bemutatni ezeket a dokumentumokat, Önt ezekben az országokban pénzbüntetéssel lehet sújtani, sőt ideiglenesen őrizetbe is lehet venni, de kizárólag ebből az okból kifolyólag nem lehet kitoloncolni a származási országába.

Nézzen utána, hogy a fogadó országban előírás-e, hogy mindig Önnél legyen a személyi igazolványa vagy az útlevele:

Egy konkrét országgal kapcsolatban szeretne valamit megtudni?

A hatóságok tájékoztatása

Egyes EU-tagországok megkövetelik, hogy a területükre beutazó uniós polgárok a megérkezésüket követően kellően rövid időn belül tájékoztassák az illetékes hatóságokat a jelenlétükről. Ennek elmulasztását az adott tagállam büntetheti, például bírsággal sújthatja.

A 3 hónapot meghaladó időtartamú külföldi tartózkodás

Családtagjai 3 hónapnál hosszabb ideig Önnel tartózkodhatnak a fogadó országban az Ön eltartottjaként.

Rokonai akkor tartózkodhatnak az országban, ha:

  • súlyos betegségben szenvednek, és rá vannak utalva az Ön személyes gondoskodására, illetve ha
  • az Ön eltartottjai.

Élettársa akkor tartózkodhat Önnel az országban, ha tartós párkapcsolatban él Önnel.

A fogadó ország hatóságai eseti alapon bírálják el a tartózkodási kérelmeket, és ennek során figyelembe veszik az Önök sajátos helyzetét és a vonatkozó helyi feltételeket.

Az uniós jog garantálja az Ön élettársa, illetve eltartott rokonai számára, hogy:

  • az Ön tartózkodási helyéül szolgáló ország hatóságai elbírálják arra irányuló kérelmüket, hogy Önnel együtt az országban tartózkodjanak;
  • a hatóságok a lehető leghamarabb írásban tájékoztatják őket döntésükről;
  • fellebbezhetnek, ha kérelmüket elutasítják. Ha a hatóságok a tartózkodási kérelem elutasítása mellett döntenek, meg kell indokolniuk döntésüket, és ismertetniük kell, hogy az elutasítás milyen következményekkel jár az Ön élettársára/rokonaira nézve. A határozatnak arra is ki kell térnie, meddig és hogyan lehet fellebbezni a döntés ellen.

Ha Ön dolgozik...

Ha Ön dolgozik az adott országban – akár alkalmazottként, akár önfoglalkoztatóként, akár kiküldött munkavállalóként –, azt a hatóságok feltétlenül figyelembe veszik, amikor elbírálják élettársa/rokonai tartózkodási kérelmét.

Ha Ön nyugdíjas vagy diák...

Ha Ön nyugdíjas vagy diák, igazolnia kell saját maga és az egész család vonatkozásában, hogy:

  • elegendő a jövedelme ahhoz, hogy jövedelemtámogatás nélkül megéljenek belőle;
  • teljes körű egészségbiztosítással rendelkezik a fogadó országban.

A fogadó ország hatóságai nem írhatják elő, hogy az Ön jövedelme haladja meg azt a határértéket, amely alatt családtagjai jogosultak lennének az adott országban alapszintű jövedelemtámogatásban részesülni.

Regisztráció

Az Ön élettársának, illetve rokonainak a beutazásuktól számított 3 hónapon belül regisztrációs igazolást vagy tartózkodási kártyát kell kiváltaniuk a hatóságoktól (gyakran az önkormányzati hivatalnál vagy a helyi rendőrőrsön).

Felszólítás az ország területének elhagyására, kitoloncolás

Az Ön rokonai mindaddig Önnel maradhatnak a fogadó országban, amíg teljesítik az ott-tartózkodás feltételeit. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem teljesítik a vonatkozó feltételeket, a tagállami hatóságok felszólíthatják őket arra, hogy hagyják el az ország területét.

A fogadó ország kivételes esetekben dönthet úgy, hogy – közrendi vagy közbiztonsági okokból – kitoloncolja őket területéről. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha bizonyítani tudja, hogy ottlétük komoly veszélyt jelent.

A kitoloncolási határozatot, illetve az ország elhagyására vonatkozó felszólítást a hatóságoknak írásban kell a címzetteknek megküldeniük. A dokumentumban fel kell tüntetniük a kitoloncolás összes okát, és tájékoztatniuk kell az Ön családtagjait arról, hogyan és meddig fellebbezhetnek a határozat ellen.

Huzamos tartózkodás

Az Ön élettársa és rokonai automatikusan jogot szerezhetnek arra, hogy huzamos ideig a fogadó országban tartózkodjanak, ha már legalább 5 éve megszakítás nélkül és jogszerűen ott élnek.

Annyi ideig az országban maradhatnak, ameddig csak akarnak, még abban az esetben is, ha nem állnak munkaviszonyban, és ha jövedelemtámogatásra van szükségük. Az Ön élettársa és rokonai ugyanazokra a jogokra, ellátásokra és kedvezményekre jogosultak, mint az adott ország állampolgárai.

Ha azonban egyhuzamban 2 évnél hosszabb időre elhagyják az ország területét, elveszthetik a huzamos tartózkodás jogát.

További információk:

Elhalálozás

Ha Ön nem a hazájában, hanem egy másik uniós tagállamban dolgozik alkalmazottként vagy önfoglalkoztatóként, és meghal, mielőtt még elnyerné a huzamos tartózkodás jogát az adott országban, családtagként Önnel élő élettársa/rokonai huzamos ideig az országban maradhatnak, ha Ön:

  • munkahelyi balesetben vagy foglalkozási betegség következtében veszti életét, vagy
  • a halálát megelőzően legalább 2 évig megszakítás nélkül az adott országban élt.

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: