Utolsó frissítés: 10/05/2022

Panasztétel, vitarendezés

Ha Ön úgy gondolja, hogy gáz- vagy villamosenergia-szolgáltatója jogsértő módon járt el (megszegte a szerződéses feltételeket, a szolgáltatás minősége nem megfelelő stb.), panasszal élhet közvetlenül a cégnél. Az energiaszolgáltatónak kötelessége, hogy tájékoztassa Önt a fogyasztói panaszok benyújtásának lehetséges módjairól. Panasz esetén a szolgáltató cégnek mielőbb rendeznie kell a vitát, és adott esetben gondoskodnia kell a jogtalanul felszámított pénzösszeg visszatérítéséről és/vagy kártérítésről.

Ha Ön nincs megelégedve azzal, ahogy panaszát kezelik, joga van továbbítani azt egy független testületnek (például energiaügyi ombudsmannak), peren kívüli vitarendezés céljából.

Ezek a lehetőségek mindazonáltal nem korlátozzák az Ön jogát ahhoz, hogy az egyéb jogi lehetőségek kimerítése után bírósághoz forduljon.

Konkrét eset

Az ombudsman segíthet Önnek panasza ügyében

A Franciaországban élő Helennek kérdései merültek fel a villanyszámlájával kapcsolatban: a kimutatás alapján nem volt számára világos, hogyan számította ki a villamosenergia-szolgáltató a végösszeget, amely ráadásul irreálisan magas volt.

Írásos panaszt nyújtott be szolgáltatójának, de a cég által adott válasz nem elégítette ki. Nyolc héttel azután, hogy panaszt nyújtott be, melyet a villamosenergia-szolgáltató továbbra sem rendezett kielégítően, Helen úgy döntött, hogy az energiaügyi ombudsmanhoz fordul. Az ombudsman magyarázatot kért a szolgáltatótól, és kérte tőle a hiba korrigálását. A cég elismerte, hogy hibát követett el a számlaösszeg kiszámítása során, és elküldte Helennek a helyesbített számlát. Ráadásul a számla-formanyomtatványát is módosította, hogy az azon feltüntetett információk könnyebben érthetők legyenek a fogyasztók számára.

Nemzeti kapcsolattartó pont az energiafogyasztók részére

Minden tagállamban, így az Ön országában is működnie kell olyan, mindenki által hozzáférhető egyablakos ügyintézési pontnak, amely kimerítő tájékoztatással szolgál az energiafogyasztással kapcsolatos jogok és hatályos jogszabályok, valamint az energia- vagy gázszolgáltatókkal való viták kérdésében.

Nemzeti szabályozó hatóságok

Az Önt mint uniós energiafogyasztót megillető jogokról hazájának jogszabályai rendelkeznek. Bővebb felvilágosításért forduljon a nemzeti szabályozó hatósághoz , amelynek feladata, hogy gondoskodjon a fogyasztók jogainak érvényesüléséről és az uniós jogszabályoknak megfelelő fogyasztóvédelmi szabályozásról.

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: