Utolsó frissítés : 22/03/2018

Panasztétel, vitarendezés

Ha Ön úgy gondolja, hogy villamosenergia-szolgáltatója jogsértő módon járt el (megszegte a szerződéses feltételeket, a szolgáltatás minősége nem megfelelő stb.), több lehetősége is van, hogy érvényesítse jogait.

Először is panaszt nyújthat be energiaszolgáltatójánál. A szolgáltatónak kötelessége, hogy tájékoztassa Önt a fogyasztói panaszok benyújtásának lehetőségeiről.

Panasztétel esetén a szolgáltató cégnek mielőbb rendeznie kell a vitát, és indokolt esetben gondoskodnia kell a jogtalanul felszámított pénzösszeg visszatérítéséről és/vagy kártérítésről.

Amennyiben nem kielégítő módon kezelik az Ön által benyújtott panaszt, joga van továbbítani azt egy független testületnek (például energiaügyi ombudsmannak), amely biztosítja a peren kívüli vitarendezésen lehetőségét.

Ezek a lehetőségek azonban nem korlátozzák azt a jogát, hogy az egyéb jogi lehetőségek kimerítése után bírósághoz forduljon.

 

Konkrét eset

Az Egyesült Királyságban élő Helennek kérdései merültek fel a villanyszámlájával kapcsolatban: a kimutatás alapján nem volt számára világos, hogyan számította ki a villamosenergia-szolgáltató a végösszeget, amely ráadásul irreálisan magas volt.

Írásos panaszt nyújtott be szolgáltatójának, de a cég által adott válasz nem elégítette ki. Nyolc héttel azután, hogy panaszt nyújtott be, melyet a villamosenergia-szolgáltató továbbra sem rendezett kielégítően, Helen úgy döntött, hogy az energiaügyi ombudsmanhoz fordul. Az ombudsman magyarázatot kért a szolgáltatótól, és kérte tőle a hiba korrigálását. A cég elismerte, hogy hibát követett el a számlaösszeg kiszámítása során, és elküldte a helyesbített számlát Helen részére. Ráadásul módosította a fogyasztók részére kiállított számla formanyomtatványát, hogy az azon feltüntetett információk könnyebben érthetők legyenek.

Nemzeti kapcsolattartó pont az energiafogyasztók részére

Minden tagállamban, így az Ön országában is működik olyan egyablakos ügyintézési ponten , amely kimerítő tájékoztatással szolgál az energiafogyasztással kapcsolatos jogok és hatályos jogszabályok, valamint az energia- vagy gázszolgáltatókkal való viták kérdésében.

Nemzeti szabályozó hatóságok

Az Önt mint uniós energiafogyasztót megillető jogokról hazájának jogszabályai rendelkeznek. Bővebb felvilágosításért forduljon a nemzeti szabályozó hatósághozen , amelynek feladata, hogy gondoskodjon a fogyasztók jogainak érvényesüléséről és az uniós jogszabályoknak megfelelő fogyasztóvédelmi szabályozásról.

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: