Senest tjekket : 22/03/2018

Klager og konfliktløsning

Hvis du mener, at din elleverandør har krænket dine rettigheder (kontraktvilkår, tjenestens kvalitet osv.), har du flere muligheder.

Du kan indgive en klage til din gas- eller elleverandør. Din leverandør skal informere dig om, hvordan du gør det.

Det skulle sikre dig en hurtig afgørelse af tvisten og en refusion og/eller godtgørelse, hvis du er berettiget hertil.

Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen af din klage, har du også ret til at sende den til et uafhængigt organ for at løse konflikten uden en retssagen , som f.eks. en energiombudsmand.

Disse muligheder begrænser ikke din ret til sidenhen at indbringe sagen for en domstol.

 

Eksempel

Helen fra Storbritannien var utilfreds med sin elregning, da hun ikke kunne forstå, hvordan virksomheden havde udregnet det samlede beløb, hun skulle betale... som også virkede alt for højt.

Hun klagede skriftligt til elleverandøren, men fik ikke noget tilfredsstillende svar. 8 uger efter at have indgivet klagen, som ikke var blevet løst af virksomheden, besluttede Helen sig for at indbringe sagen for ombudsmanden på energiområdet. Ombudsmanden pålagde virksomheden at forklare, hvad der var sket, og rette op på problemet. Virksomheden indrømmede, at den havde begået en fejl i beregningen af regningen. Derudover ændrede virksomheden sin standardregning for at gøre oplysningerne lettere at forstå for forbrugerne.

Et nationalt kontaktpunkt vedrørende energi

Du skal i dit medlemsland have adgang til et kontaktpunkten , som kan give dig alle de nødvendige oplysninger vedrørende dine energirettigheder, gældende lovgivning og effektiv behandling af konflikter med en gas- eller elleverandør.

Nationale tilsynsmyndigheder

Dine rettigheder som energiforbruger i EU skal fastlægges i de nationale love i dit land. Få mere at vide ved at kontakte din nationale tilsynsmyndigheden , som skal sikre, at forbrugerne er beskyttede i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: