Senest tjekket: 27/06/2022

Teknisk dokumentation og EU-overensstemmelseserklæring

Den tekniske dokumentation indeholder oplysninger om konstruktionen, produktionen og funktionen af et produkt og skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at demonstrere, at produktet lever op til de gældende krav.

Hvis du er fabrikant, skal du følge visse regler for at bringe et produkt i omsætning. Du skal:

Den tekniske dokumentation er nødvendig for at bevise, at produktet overholder de væsentlige krav og derfor berettiger og understøtter en EU-overensstemmelseserklæring. Du har brug for denne dokumentation for at kunne sætte CE-mærkning på produktet.

Hvordan udarbejder du den tekniske dokumentation?

Den tekniske dokumentation skal som minimum indeholde:

Som fabrikant skal du kunne demonstrere, hvor og hvordan de forskellige dele af dokumentet opbevares og vedligeholdes.

Du kan normalt selv vælge, hvilket sprog du vil udarbejde den tekniske dokumentation på. Men markedstilsynsmyndighederne en kan bede dig om at oversætte den tekniske dokumentation afhængig af, hvilket EU-land produktet er bragt i omsætning i. Du kan efter anmodning også indsende dokumentationen i elektronisk format.

Risikovurdering

Som fabrikant har du ansvar for at identificere alle potentielle risicived dit produkt og afgøre, hvilke gældende væsentlige krav, det skal overholde.  Denne analyse skal indgå i den tekniske dokumentation. Du skal desuden forklare, hvordan du har imødegået de udpegede risici for at sikre, at dit produkt overholder de gældende krav, f.eks. ved at anvende harmoniserede standarder.

EU-overensstemmelseserklæring

En EU-overensstemmelseserklæring er et obligatorisk dokument, som du som fabrikant eller din autoriserede repræsentant skal underskrive for at erklære, at dine produkter overholder EU-kravene. Når du underskriver overensstemmelseserklæringen påtager du dig det fulde ansvar for, at dine produkter overholder den gældende EU-lovgivning.

Hvordan udarbejder du en overensstemmelseserklæring?

Som fabrikant har du ansvar for at udarbejde EU-overensstemmelseserklæringen en . Den skal indeholde følgende oplysninger:

Ved importerede produkter skal importøren sørge for, at produktet er ledsaget af en overensstemmelseserklæring, og gemme en kopi af den i 10 år efter første markedsføring af produktet.

Du skal sørge for at oversætte EU-overensstemmelseserklæringen til det eller de sprog, der kræves i det EU-land, produktet sælges i.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: