At leve og rejse
Senest tjekket: 11/04/2019

Forbrugeraftaler og -garantier

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Når du indgår aftaler med forbrugere, skal du overholde EU's og de enkelte landes krav om rimelighed og åbenhed og sikre dig, at aftalen ikke indeholder urimelige kontraktvilkår. Find ud af, hvordan du sørger for, at din virksomhed overholder forbrugerlovgivningen.

Tjek, hvilket eftersalgsansvar du har i henhold til dine forbrugeraftaler og forpligtelser over for kunderne – f.eks. 14-dagesfortrydelsesretten ved onlinesalg, fjernsalg og salg uden for fast forretningssted. Læs om de lovpligtige og de handelsmæssige garantier i hvert enkelt EU-land.

I visse tilfælde kan du blive betragtet som ansvarlig for defekte produkter, du har solgt. Sørg for at vide, hvordan du anmelder et produkt, du sælger, hvis du mener, det kan være defekt. Du kan også søge efter usikre produkter i RAPEX-databasen.

Del denne side: