Senest tjekket: 28/10/2021

Patenter

Dine rettigheder

Hvis du indregistrerer et patent, får du eneret (Indehaveren/indehaverne af intellektuelle ejendomsrettigheder kan udelukke andre fra at bruge den relevante ejendomsret) til din opfindelse i en begrænset periode, for det meste 20 år. Andre personer må ikke fremstille, bruge, markedsføre, sælge eller importere et produkt eller en proces, der er baseret på din patenterede opfindelse. Du kan give andre midlertidig tilladelse til at bruge opfindelsen gennem en patentlicensaftale eller sælge patentet til en anden. Du kan ikke forny patentet, når det udløber.

Det beskytter et patent

Brug et patent til at beskytte dine tekniske nyskabelser: nye produkter eller tjenesteydelser, som indeholder en opfindelse, og som kan anvendes industrielt.

Hvis du vil vide, om der allerede er taget patent på noget, der minder om din opfindelse, bør du læse Den Europæiske Patentmyndighedsfrdeen liste med spørgsmål og svar om patentsøgningdefren og tjekke Espacenets databasedefren .

Hvordan indregistrerer man et patent?

Vælg land:

 • Østrigatdeen
 • Belgienbefrnlen
 • Bulgarien*bg
 • Kroatiencrhren
 • Cyperncyen
 • Tjekkiet*cz
 • Danmarkdken
 • Estland*ee
 • Finlandfien
 • Frankrigfrfr
 • Tyskland*de
 • Grækenland*gr
 • Ungarn*hu
 • Irlandieen
 • Italienititen
 • Letlandlvlv
 • Litauenltlt
 • Luxembourgludefren
 • Maltamten
 • Nederlandenenlnl
 • Norgenoen
 • Polenplen
 • pt
 • Rumænienroroen
 • Slovakietsken
 • Sloveniensien
 • Spanienesesen
 • Sverigeseen

* Der foreligger ingen oplysninger endnu.

Har du stadig spørgsmål?

Relaterede emner

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Den europæiske helpdesk for IPR (helpdesken vedrørende intellektuel ejendomsret)Linket fører til en anden website

Gratis rådgivning om og uddannelse i forvaltning af intellektuel ejendomsret i forbindelse med samfinansierede EU-projekter og tværnationale forretninger.

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed , f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Flere hjælpetjenester

Del denne side: