Senest tjekket: 26/08/2022

Patenter

Dine rettigheder

Hvis du indregistrerer et patent, får du eneret (I dette tilfælde alle 27 EU-lande) til din opfindelse i en begrænset periode, for det meste 20 år. Andre personer må ikke fremstille, bruge, markedsføre, sælge eller importere et produkt eller en proces, der er baseret på din patenterede opfindelse. Du kan give andre midlertidig tilladelse til at bruge opfindelsen gennem en patentlicensaftale eller sælge patentet til en anden. Du kan ikke forny patentet, når det udløber.

Det beskytter et patent

Brug et patent til at beskytte dine tekniske nyskabelser: nye produkter eller tjenesteydelser, som indeholder en opfindelse, og som kan anvendes industrielt.

Hvis du vil vide, om der allerede er taget patent på noget, der minder om din opfindelse, bør du læse Den Europæiske Patentmyndigheds de en fr liste med spørgsmål og svar om patentsøgning de en fr og tjekke Espacenets database de en fr .

Hvordan indregistrerer man et patent?

Vælg land

Se også

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Den europæiske helpdesk for IPR (helpdesken vedrørende intellektuel ejendomsret)

Gratis rådgivning om og uddannelse i forvaltning af intellektuel ejendomsret i forbindelse med samfinansierede EU-projekter og tværnationale forretninger.

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: