Senest tjekket: 30/01/2019

Patenter

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Dine rettigheder

Hvis du indregistrerer et patent, får du eneret til din opfindelse i en begrænset periode, for det meste 20 år. Andre personer må ikke fremstille, bruge, markedsføre, sælge eller importere et produkt eller en proces, der er baseret på din patenterede opfindelse. Du kan give andre midlertidig tilladelse til at bruge opfindelsen gennem en patentlicensaftale eller sælge patentet til en anden. Du kan ikke forny patentet, når det udløber.

Det beskytter et patent

Brug et patent til at beskytte dine tekniske nyskabelser: nye produkter eller tjenesteydelser, som indeholder en opfindelse, og som kan anvendes industrielt.

Hvis du vil vide, om der allerede er taget patent på noget, der minder om din opfindelse, bør du læse Den Europæiske Patentmyndighedsfrdeen liste med spørgsmål og svar om patentsøgningdefren og tjekke Espacenets databasedefren .

Hvordan indregistrerer man et patent?

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Relaterede emner

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: