Senest tjekket: 05/07/2019

Salg af varer i EU

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Hvis du har en virksomhed, der handler i Europa, kan du drage fordel af EU's indre marked og visse samhandelsordninger med andre europæiske lande. Det betyder, at de fleste varer kan flyttes frit inden for EU uden ekstra omkostninger eller kvantitative restriktioner og kaldes varernes frie bevægelighed. Dog er visse produkter som f.eks. punktafgiftspligtige varer og kemikalier underlagt særlige regler. Der gælder også forskellige momsregler, afhængigt af hvad du sælger, til hvem du sælger, og hvor varerne transporteres hen.

Der skal opfyldes en række toldformaliteter, når der importeres eller eksporteresen varer mellem EU-lande og andre lande (også de lande, der er med i ordningen om varernes frie bevægelighed, i dette tilfælde: Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz, Tyrkiet, Andorra og San Marino).

EU's produktregler og -bestemmelser

Før du importerer varer til EU, skal du sikre dig, at produkterne opfylder EU's krav om beskyttelse af dyrs og menneskers helbred, miljøet og forbrugerrettighederne. Der kan være tale om regler og specifikationer, der er harmoniseret inden for EU, eller som forvaltes af et EU-land, og som anerkendes af EU. Det kaldes gensidig anerkendelse. Du kan læse mere om dette under emnet regler og specifikationer.

Ingen forskel på kunder i EU

Selv om du frit kan bestemme dine egne generelle salgsbetingelser, herunder begrænsninger med hensyn til levering, skal alle dine kunder i EU have samme adgang til at købe dine varer, som kunderne i dit eget land.

Hvis du tilbyder særlige priser, rabatter eller salgsbetingelser, skal alle dine kunder have adgang til disse, uanset hvilket EU-land de bor eller arbejder i, hvilken nationalitet de har, eller hvor deres virksomhed ligger.

Reglerne gælder for alle transaktioner, både de fysiske og dem på nettet, hvis køberen er slutbrugeren (en privatperson eller en virksomhed, der ikke har til hensigt at videresælge, omforme, forarbejde, udleje eller give det købte i underentreprise).

Adgang til forskellige versioner af websites

Dine kunder skal kunne få adgang til alle versioner af dit website. Hvis de f.eks. indtaster dit sites spanske webadresse via deres internetforbindelse i Italien, må de ikke automatisk blive omdirigeret til den italienske udgave af sitet. De skal give deres samtykke, før de bliver omdirigeret, og de har ret til at trækket samtykket tilbage når som helst.

Salg af varer uden levering

Hvis du giver kunderne mulighed for selv at hente de varer, de køber, skal du give de kunder, der bor i andre EU-lande, hvor du ikke tilbyder levering, ret til at bestille produkter på dit website og selv sørge for levering eller afhentning.

Indberetning af varebevægelser

Hvis du eksporterer/importerer varer inden for EU for over et vist beløb, skal du foretage en statistisk indberetning af dine handelsstrømme inden for EU.

Tærsklerne for, hvornår du skal indberette, fastsættes hvert år af EU-landene (normalt i sidste kvartal), og de gælder for hele det følgende kalenderår. Der anvendes særskilte tærskler (som kan variere) for eksport (forsendelser) og import (modtagelser).

Tærskler for undtagelse

INTRASTAT: Undtagelsestærskler (pr. land) 2019 – modtagelser i euro 2019 – modtagelser i national valuta 2019 - forsendelser i euro 2019 - forsendelser i national valuta
Østrig  750 000  750 000  750 000  750 000
Belgien 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000
Bulgarien  235 194  460 000  143 163  280 000
Cypern  160 000  160 000  55 000  55 000
Tjekkiet  480 000 12 000 000  480 000 12 000 000
Tyskland  800 000  800 000  500 000  500 000
Danmark  897 000 6 700 000  670 000 5 000 000
Estland  230 000  230 000  130 000  130 000
Grækenland  150 000  150 000  90 000  90 000
Spanien  400 000  400 000  400 000  400 000
Finland  600 000  600 000  600 000  600 000
Frankrig  460 000  460 000  460 000  460 000
Kroatien  297 000 2 200 000  162 000 1 200 000
Ungarn  515 152 170 000 000  303 030 100 000 000
Irland  500 000  500 000  635 000  635 000
Italien  800 000  800 000  400 000  400 000
Litauen  250 000 250 000  150 000  150 000
Luxembourg  200 000  200 000  150 000  150 000
Letland  200 000  200 000  100 000  100 000
Malta 700 700 700 700
Holland 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000
Polen  939 500 4 000 000  469 000 2 000 000
Portugal  350 000  350 000  250 000  250 000
Rumænien  193 690  900 000  193 690  900 000
Sverige 872 000 9 000 000  436 000 4 500 000
Slovenien  140 000  140 000  220 000  220 000
Slovakiet  200 000  200 000  400 000  400 000
Storbritannien 1 690 650 1 500 000  281 775  250 000

Hvornår starter din indberetningspligt?

"Dit" EU-land fastsætter en tærskel, som gælder for et givet kalenderår.

Eksempel: "Dit" EU-land fastsætter en tærskel for import for 2019 på 100 000 euro. Hvis du i 2018 importerede for mere end 100 000 euro, skal du indberette varebevægelser fra januar 2019 og fremefter.

Eksempel: "Dit" EU-land fastsætter en tærskel for import for 2018 på 100 000 euro. Fra januar til juni 2018 beløb din samlede import sig til 90 000 euro. I juli importerer du for yderligere 15 000 euro. Da du har overskredet tærsklen i juli 2018, skal du indberette varebevægelser fra denne måned og fremefter. Din første Intrastat-indberetning vil således angå juli måneds import på 15 000 euro.

Du kan i visse tilfælde skulle indberette varebevægelser til eller fra EU-lande, hvor din virksomhed ikke hører hjemme.

Eksempel

Indberetning af varebevægelser

I løbet af et kalenderår sendte en østrigsk tøjvirksomhed varer til en værdi af 400 000 euro fra USA til Østrig via Leixões havn i Portugal.

Værdien af de varer, der er blev videresendt fra Portugal til Østrig, lå over grænseværdien for forsendelser i Portugal (250 000 euro), og den østrigske virksomhed skulle derfor sende en indberetning til de portugisiske myndigheder. Det var ikke nødvendigt at indberette de varer, der ankom til Østrig for det pågældende kalenderår, fordi den østrigske indberetningstærskel for ankomster er 750 000 euro, hvilket er højere end værdien af de sendte varer.

Så selv om virksomheden er etableret i Østrig, skete indberetningen i dette tilfælde kun i Portugal.

Hvem skal indberette?

Virksomheder og enkeltpersoner, som er momsregisteret, og som afsender eller modtager varer – hvis forsendelserne og/eller modtagelserne overstiger en vis årlig tærskel.

Du kan bede en specialiseret virksomhed om at repræsentere dig og foretage indberetningen på dine vegne.

Hvornår skal indberetningen finde sted?

Hvilke handelsstrømme skal indberettes?

Fysiske varebevægelser fra afsendelseslandet til modtagelseslandet (og omvendt).

Hvis du har bevilling til en toldprocedure for aktiv forædlingfrdeen – og de uforarbejdede/forarbejdede varer bevæger sig mellem medlemslande – skal du indberette disse bevægelser.

Bemærk: Hvis virksomheden kun tilbyder grænseoverskridende tjenesteydelser, der ikke omfatter grænseoverskridende varebevægelser, skal der ikke indberettes noget i henhold til Intrastat-systemet.

Hvilke oplysninger skal indberettes?

Din månedlige Intrastat-indberetning skal indeholde følgende:

(Hvis værdien angår forarbejdningsprocesser, skal du bruge værdien på de forarbejdede varer og ud fra den beregne de uforarbejdede varers værdi plus eventuel værdi, som er tilføjet under forarbejdningen, f.eks. i form af materialer og lønninger).

Eksempel: Du har indgået en aftale om at beklæde metalrør, som sendes til dig fra et andet EU-land. Den værdi, du skal indberette som din import, er værdien af de uforarbejdede rør. Som din eksport skal du indberette værdien af de forarbejdede beklædte rør (som er værdien af de uforarbejdede rør plus eventuelle yderligere omkostninger som servicegebyrer og udgifter til materialer).

Du kan også skulle give yderligere oplysninger såsom leveringsbetingelser som angivet i kontrakten (f.eks. EXW, CIF eller FOB) eller transportform (f.eks. sø/vej/jernbane).

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Den europæiske småkravsprocedure

Afgør tvister med leverandører eller kunder fra andre EU-lande i sager om krav på op til 2 000 euro.

Produktkontaktpunkt

Dit produktkontaktpunkt kan fortælle dig om national produktlovgivning og hjælpe dig med at komme ind på andre nationale markeder i EU.

Lokal erhvervsstøtte

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: