Forretninger
Senest tjekket: 02/01/2023

Fornyelse af kørekort i et andet EU-land

Hvis du flytter til et andet EU-land, og dit kørekort udløber, skal du forny det i det nye land, hvis det er der, du normalt bor.

Uanset hvilken kørekorttype, du har – den gamle eller den nye model – vil du få udstedt det nye standardformat (plastik, kreditkortstørrelse med foto), når du fornyer det. Dit nye kørekort kan have en anden gyldighedsperiode end det gamle og vil være underlagt eventuelle begrænsninger og betingelser, som gælder i dit nye land.

Hvis du har fået frataget dit kørekort, eller det er begrænset, tilbagetrukket eller annulleret i det EU-land, der har udstedt det, kan du ikke få det fornyet.

Advarsel

Hvis dit kørekort går tabt eller bliver stjålet, skal du ansøge om et nyt kørekort for at erstatte det. Find ud af, hvad du skal gøre, hvis du mister eller får stjålet dit kørekort under en rejse i udlandet.

Landespecifikke oplysninger

Tjek reglerne om fornyelse af kørekort eller erstatning af et mistet kørekort i det land, hvor du bor:

Vælg land

Europa-Kommissionen er ikke ansvarlig for indholdet af eksterne websites.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: