Senest tjekket: 27/05/2019

Togpassagerers rettigheder

Når du køber en togbillet, må du ikke opkræves en højere pris pga. din nationalitet eller stedet, hvor du køber den.

Dine rettigheder som togpassager gælder normalt for alle togafgange inden for EU.

De europæiske lande kan beslutte at fritage visse togafgange. Fritagelserne kan gælde for by-, forstads-, regional- og fjerntog samt internationale tog, der påbegynder eller afslutter deres rejse uden for EU.

Aflysning eller forsinkelse

Hvis dit tog bliver aflyst eller forsinket, har du altid ret til tilstrækkelig information om, hvad der sker, mens du venter.

Hvis du får at vide, at du vil ankomme til dit endelige bestemmelsessted med en forsinkelse på mindst 1 time, har du ret til:

Hvis du beslutter at fortsætte din rejse som planlagt eller at tage imod alternativ transport til dit bestemmelsessted, kan du have ret til erstatning på:

Du får ingen erstatning, hvis:

Hvis du mener, at dine rettigheder ikke er blevet overholdt, kan du klage til jernbaneselskabet, som skal svare i løbet af 1 måned.

Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du kontakte det nationale håndhævelsesorganpdfen i dit land.

Mistet eller beskadiget indskrevet bagage

Hvis din indskrevne bagage bliver væk eller beskadiges på din rejse, har du ret til erstatning, medmindre den var utilstrækkeligt pakket, var uegnet til transport eller var af en særlig karakter.

Erstatningsbeløb

Hvis en passager kommer til skade eller omkommer ved en togulykke, har vedkommende (eller dennes pårørende) ret til erstatning for mistet eller beskadiget håndbagage (uanset om den er indskrevet), på op til 1 400 euro.

Legemsbeskadigelse og dødsfald

Hvis en passager kommer til skade eller omkommer ved en togulykke, har vedkommende (eller dennes pårørende) ret til erstatning med udbetaling af et forskud inden 15 dage efter ulykken til at dække sine (eller de pårørendes) umiddelbare behov.

Ved dødsfald udbetales et forskud på mindst 21 000 euro pr. person.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: