Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Senest tjekket : 30/04/2018

Togpassagerers rettigheder

Når du køber en togbillet, må du ikke opkræves en højere pris pga. din nationalitet eller stedet, hvor du køber den.

Dine rettigheder som togpassager gælder normalt for alle togrejser og -tjenester inden for EU.

EU-landene kan beslutte, om disse rettigheder også skal gælde indenlandske togafgange (byer, forstæder og regioner osv.) og internationale tog, der starter eller ender uden for EU.

Aflysning eller forsinkelse

Hvis dit tog er aflyst eller forsinket, har du altid ret til tilstrækkelig information om situationen, mens du venter.

Hvis du får at vide, at du vil ankomme til den endelige destination med en forsinkelse på mindst 1 time, har du ret til:

 • at opgive dine rejseplaner og bede om øjeblikkelig tilbagebetaling af billettens pris (i nogle tilfælde den fulde pris, i andre bare den del af rejsen, du ikke har gennemført).

  Du kan også have ret til en rejse tilbage til dit oprindelige afgangssted, hvis forsinkelsen forhindrer dig i at gennemføre formålet med din rejse, eller
 • blive transporteret til dit endelige bestemmelsessted så hurtigt som muligt (eller på en senere dato efter eget valg). Det omfatter alternativ transport, hvis et tog er blokeret og driften er afbrudt.
 • måltider og forfriskninger (i forhold til ventetiden)
 • indkvartering – hvis du bliver nødt til at vente natten over.

Hvis du vælger at fortsætte din rejse som planlagt eller acceptere alternativ transport til dit bestemmelsessted, har du muligvis ret til erstatning på:

 • 25 % af billetprisen, hvis toget er mellem 1 og 2 timer forsinket
 • 50% af billetprisen, hvis toget er over 2 timer forsinket.

Du kan ikke få erstatning, hvis:

 • du blev informeret om forsinkelsen, inden du købte billetten

Hvis du mener dine rettigheder er blevet krænket, kan du klage til jernbaneselskabet, som skal give dig svar inden for en måned.

Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du kontakte det nationale håndhævelsesorganpdfEnglish [111 KB] i dit land.

Mistet eller beskadiget indskrevet bagage

Hvis din indskrevne bagage bliver væk eller beskadiges på din rejse, har du ret til erstatning, medmindre bagagen ikke var forsvarligt pakket, ikke var egnet til transport eller var af en særlig karakter.

Erstatningsbeløb

 • Op til 1 300 euro pr. stk. – hvis du kan bevise indholdets værdi.
 • 330 euro pr. stk., hvis du ikke kan bevise værdien.

Hvis en passager omkommer eller kommer til skade ved en togulykke, har vedkommende (eller dennes efterkommere) ret til erstatning for mistet eller beskadiget håndbagage (uanset om den er indskrevet), på op til 1 500 euro.

Legemsbeskadigelse og dødsfald

Hvis en passager kommer til skade eller omkommer i en togulykke, har vedkommende (eller dennes efterkommere) ret til erstatning med en forskudsbetaling inden for 15 dage fra ulykken til at dække deres (eller deres efterkommeres) umiddelbare behov.

Ved dødsfald udbetales et forskud på mindst 21 000 euro pr. person.

EU-lovgivning
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning