Senest tjekket: 14/12/2022

Togpassagerers rettigheder

EU's regler om togpassagerers rettigheder gælder normalt for alle togafgange inden for EU.

Advarsel

EU-landene kan beslutte at fritage visse togafgange. Fritagelserne kan gælde for by-, forstads-, regional- og fjerntog samt internationale tog, der påbegynder eller afslutter deres rejse uden for EU. Tjek det, før du booker din togrejse.

Når du køber billet, skal togselskabet eller billetforhandleren give dig klar information om:

Under din rejse skal togoperatøren oplyse om serviceydelser på toget, forsinkelser, sikkerhedsspørgsmål og togforbindelser. Hvis dit tog er forsinket eller aflyst, skal operatøren løbende informere dig om situationen og om dine rettigheder og pligter.

Hvilket problem har du oplevet?

Sådan gør du krav på dine rettigheder

Hvis du mener, at dine rettigheder ikke er blevet overholdt, skal du først klage til togselskabet, som skal svare dig i løbet af 1 måned. Hvis du ikke får svar fra togselskabet inden for 1 måned, eller hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du klage til den relevante nationale myndighed i dit eget land en . Den nationale myndighed skal give dig en ikkebindende juridisk udtalelse, om hvordan du kan gå videre med din klage.

Du kan også prøve at få løst din tvist med togselskabet ved at henvende dig til et udenretslig tvistbilæggelsesorgan eller en alternativ tvistbilæggelsesinstans. Hvis du har købt din billet online, kan du indsende din klage via platformen for onlinetvistbilæggelse. Alternativ tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse kan kun anvendes af personer med bopæl i EU.

Du kan desuden vælge at lægge sag an ved at indsende en anmodning om kompensation i henhold til reglerne om den europæiske småkravsprocedure eller ved at indbringe sagen for en domstol i det land, hvor togselskabet er etableret. Tidsfristen for indbringelse af en sag mod et togselskab ved en national domstol er fastsat i henhold til de nationale forældelsesregler i hvert enkelt EU-land.

Endelig kan du kontakte dit lands europæiske forbrugercenter og bede om hjælp til eller rådgivning om problemer forbundet med dine rettigheder som togpassager.

Dit tog blev aflyst

Hvis du bliver forsinket på grund af et aflyst tog, og det betyder, at du ankommer til dit bestemmelsessted med en forsinkelse på mere end 60 minutter:

Hvis du beslutter at fortsætte din rejse som planlagt eller at tage imod alternativ transport til dit bestemmelsessted, kan du have ret til erstatning.

Erstatning ved aflysning

Du får ingen erstatning, hvis:

Dit tog var forsinket

Hvis du får at vide, at du vil ankomme til dit endelige bestemmelsessted med en forsinkelse på mindst 1 time:

Hvis du beslutter at fortsætte din rejse som planlagt eller at tage imod alternativ transport til dit bestemmelsessted, kan du have ret til erstatning.

Erstatning ved forsinkelse

Du får ingen erstatning, hvis:

Din bagage er blevet væk, beskadiget eller forsinket

Du kan tage bagage (herunder dyr), som let kan håndteres med dig om bord på toget. Stor bagage såsom genstande eller dyr, der kan forventes at genere, irritere eller forårsage skade på andre passagerer, skal sendes som indskrevet bagage (i henhold til jernbaneoperatørens generelle transportbetingelser). Sådan stor bagage vil blive transporteret i togets bagagevogn.

Hvis din indskrevne bagage bliver væk eller beskadiget, har du ret til erstatning, undtagen under visse omstændigheder, f.eks. hvis din bagage ikke var forsvarligt pakket eller uegnet til transport. Hvis der er forsinkelser i leveringen af din indskrevne bagage, har du også ret til erstatning, medmindre dette skyldes en fejl fra din side eller omstændigheder, der ligger uden for togoperatørens kontrol.

Erstatningsbeløb

Hvis du kommer til skade i en togulykke, eller du er økonomisk afhængig af en person, der dør i en togulykke, har du ret til erstatning på op til 1 400 euro for bortkommet eller beskadiget håndbagage (dette gælder også for medbragte dyr).

Du er kommet til skade i en togulykke

Hvis du kommer til skade i en ulykke, har du ret til erstatning og til at få et forskud, der skal udbetales senest 15 dage efter ulykken for at dække dine umiddelbare behov.

Du er økonomisk afhængig af en person, der er død i en togulykke

Hvis du er økonomisk afhængig af en person, der er omkommet i en togulykke, har du ret til erstatning og til at få et forskud, der skal udbetales senest 15 dage efter ulykken for at dække dine umiddelbare behov. Dette forskud er på mindst 21 000 euro til deling mellem den afdødes efterladte.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: