Senest tjekket: 04/01/2021

Arbejdstilladelser

Brexit – hvad nu?

Som EU-borger skal du normalt ikke have en arbejdstilladelse for at arbejde andre steder i EU.

Der er ingen krav om arbejdstilladelse for selvstændige i EU.

Advarsel

I Liechtenstein er der kvoter for, hvor mange der kan bo og arbejde i landet. Dette kvotesystem gælder for borgere fra alle EU-lande samt Norge og Island.

 

Arbejde i Schweiz

De fleste EU-borgere behøver ikke arbejdstilladelse for at arbejde i Schweiz. Kun kroatiske statsborgere skal fortsat have arbejdstilladelse. Læs mere om at arbejde i Schweiz som EU-borgerfrdeiten.

Ifølge aftalen mellem EU og Schweiz om fri bevægelighed for personer kan schweiziske borgere frit bosætte sig og arbejde i EU.

Læs mere

Inden du forsøger at finde arbejde i et land, der stadig har begrænsninger, bør du undersøge de gældende procedurer.

Kontakt den nationale arbejdsformidling i det land, du ønsker at arbejde i, eller en europæisk beskæftigelsesrådgiverLinket fører til en anden website, hvis du ønsker for yderligere information.

 

Arbejdstilladelser til statsborgere fra lande uden for EU

Som ikke-EU-borger kan du have ret til at arbejde i et EU-land eller blive behandlet på lige fod med EU-borgere, hvad angår arbejdsvilkår. Disse rettigheder afhænger af din nationalitet eller din status som familiemedlem til en EU-borger.

Statsborgere fra Tyrkiet

Som tyrkisk statsborger afhænger din ret til at flytte og arbejde i EU udelukkende af de nationale regler i dit værtsland. Som lovligt ansat arbejdstager i EU har du samme arbejdsvilkår som landets egne statsborgere.

Du har følgende rettigheder:

Statsborgere fra andre lande, der har en aftale med EU

Du har ret til de samme arbejdsvilkår som borgerne i dit EU-værtsland, hvis du er statsborger i et af de 79 lande i gruppen af Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehaveten eller i:

Statsborgere fra andre lande, der ikke har nogen aftale med EU

Hvis du er statsborger i et land, der ikke har nogen aftale med EU, afhænger din ret til at arbejde i et EU-land af dette EU-lands nationale lovgivning.

Hvis du er i familie med en EU-borger:

Du finder mere information på EU's immigrationsportalfrespten.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: