Senest tjekket: 02/07/2020

Arbejdstilladelser

Brexit – hvad nu?

Som EU-borger skal du normalt ikke have en arbejdstilladelse for at arbejde andre steder i EU.

Der er ingen krav om arbejdstilladelse for selvstændige i EU.

I Liechtenstein er der kvoter for, hvor mange der kan bo og arbejde i landet. Dette kvotesystem gælder for borgere fra alle EU-lande samt Norge og Island.

 

Arbejde i Schweiz

De fleste EU-borgere behøver ikke arbejdstilladelse for at arbejde i Schweiz. Kun kroatiske statsborgere skal fortsat have arbejdstilladelse. Læs mere om at arbejde i Schweiz som EU-borgerfrdeiten.

Ifølge aftalen mellem EU og Schweiz om fri bevægelighed for personer kan schweiziske borgere frit bosætte sig og arbejde i EU.

Læs mere

Inden du forsøger at finde arbejde i et land, der stadig har begrænsninger, bør du undersøge de gældende procedurer.

Kontakt den nationale arbejdsformidling i det land, du ønsker at arbejde i, eller en europæisk beskæftigelsesrådgiver, hvis du ønsker for yderligere information.

 

Arbejdstilladelser til statsborgere fra lande uden for EU

Som ikke-EU-borger kan du have ret til at arbejde i et EU-land eller blive behandlet på lige fod med EU-borgere, hvad angår arbejdsvilkår. Disse rettigheder afhænger af din nationalitet eller din status som familiemedlem til en EU-borger.

Statsborgere fra Tyrkiet

Som tyrkisk statsborger afhænger din ret til at flytte og arbejde i EU udelukkende af de nationale regler i dit værtsland. Som lovligt ansat arbejdstager i EU har du samme arbejdsvilkår som landets egne statsborgere.

Du har følgende rettigheder:

Statsborgere fra andre lande, der har en aftale med EU

Du har ret til de samme arbejdsvilkår som borgerne i dit EU-værtsland, hvis du er statsborger i et af de 79 lande i gruppen af Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehaveten eller i:

Statsborgere fra andre lande, der ikke har nogen aftale med EU

Hvis du er statsborger i et land, der ikke har nogen aftale med EU, afhænger din ret til at arbejde i et EU-land af dette EU-lands nationale lovgivning.

Hvis du er i familie med en EU-borger:

Du finder mere information på EU's immigrationsportalfrespten.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: