Senest tjekket: 14/11/2022

Buspassagerers rettigheder

EU's regler om buspassagerers rettigheder gælder for dig, hvis din rejse foregår med langdistancebus og starter eller slutter i et EU-land. Det betyder, at de gælder, hvis du rejser med bus på nærmere angivne ruter, hvor passagerer tages op og sættes af ved faste stoppesteder ifølge en fastlagt køreplan. Langdistance betyder i denne sammenhæng, at selve ruten (ikke din individuelle rejse), er på mindst 250 km.

Advarsel

EU-landene kan vælge at fritage indenlandsk rutekørsel og rutekørsel, hvoraf en stor del af ruten, inklusive et planlagt stop, ligger uden for EU. Tjek det, før du køber din billet.

Busoperatøren skal under hele rejsen give tydelig og korrekt information om serviceydelsen og dine passagerrettigheder. Denne information skal også gives i et format, der er tilgængeligt for personer med handicap.

Hvilket problem har du oplevet?

Sådan gør du krav på dine rettigheder

Hvis du mener, at dine rettigheder ikke er blevet overholdt, skal du klage til busselskabet inden for 3 måneder efter den planlagte busafgang, hvor problemet opstod. Busselskabet skal reagere inden for 1 måned og svare endeligt 3 måneder efter modtagelsen af din klage. Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du klage til den relevante nationale myndighed en i dit land. Myndigheden skal give dig en ikkebindende juridisk udtalelse, om hvordan du kan gå videre med din klage.

Du kan også prøve at få løst din tvist med busselskabet ved at henvende dig til et udenretslig tvistbilæggelsesorgan eller en alternativ tvistbilæggelsesinstans. Hvis du har købt din billet online, kan du indsende din klage via platformen for onlinetvistbilæggelse. Alternativ tvistbilæggelse og onlinetvistbilæggelse kan kun anvendes af personer med bopæl i EU.

Du kan desuden vælge at lægge sag an ved at indsende en anmodning om kompensation i henhold til reglerne om den europæiske småkravsprocedure eller ved at indbringe sagen for en domstol i det land, hvor busselskabet er etableret. Tidsfristen for indbringelse af en sag mod et busselskab ved en national domstol er fastsat i henhold til de nationale forældelsesregler i hvert enkelt EU-land.

Du kan også kontakte det europæiske forbrugercenter i dit land og bede om hjælp til eller rådgivning om problemer forbundet med dine rettigheder som buspassager.

Din busafgang blev aflyst

Hvis den busafgang, du har reserveret plads på, bliver forsinket eller aflyst, skal busoperatøren eller terminaloperatøren informere dig om situationen så hurtigt som muligt og senest 30 minutter efter det planlagte afgangstidspunkt. Ved forsinkelse skal de oplyse dig om den forventede afgangstid, så snart den kendes.

Hvis din langdistancebusrejse (250 km eller derover) aflyses på grund af overbooking eller af driftsmæssige årsager, skal virksomheden tilbyde dig et valg mellem:

Hvis din langdistancebusrejse (250 km eller derover) aflyses, og rejsen var planlagt til at vare mere end 3 timer, har du også ret til:

Advarsel

Hvis din busafgang bliver aflyst på grund af ekstreme vejrforhold eller en naturkatastrofe, skal busselskabet ikke dække indkvarteringsomkostningerne.

Din busafgang var forsinket ved afrejsen

Hvis den busafgang, du har reserveret plads på, bliver forsinket eller aflyst, skal busoperatøren eller terminaloperatøren informere dig om situationen så hurtigt som muligt og senest 30 minutter efter det planlagte afgangstidspunkt. Ved forsinkelse skal de oplyse dig om den forventede afgangstid, så snart den kendes.

Hvis din langdistancebusrejse (250 km eller derover) er forsinket i over 2 timer ved afrejsen, skal busselskabet tilbyde dig et valg mellem:

Hvis turoperatøren ikke tilbyder dig disse valgmuligheder, når forsinkelsen opstår, kan du klage på et senere tidspunkt og kræve refusion af billetten samt en erstatning svarende til 50 % af billetprisen.

Hvis din langdistancebusrejse (250 km eller derover) er planlagt til at vare mere end 3 timer, og afrejsen forsinkes med mere end 90 minutter, har du ud over ovenstående også ret til:

Advarsel

Hvis forsinkelsen skyldes ekstreme vejrforhold eller en naturkatastrofe, skal busselskabet ikke dække indkvarteringsomkostningerne.

Din bagage er bortkommet eller beskadiget ved et uheld

Hvis din bagage eller andre personlige ejendele går tabt eller beskadiges på grund af en busulykke på en langdistancebusrejse (250 km eller mere), har du ret til erstatning. Det nøjagtige erstatningsbeløb er fastsat i de enkelte landes regler, men maksimumsgrænsen bør ikke være på under 1 200 euro pr. styk bagage.

Hvis din kørestol eller andet mobilitetshjælpemiddel bliver væk eller beskadiget, har du ret til en erstatning, der dækker omkostningerne ved at erstatte eller reparere udstyret.

Du er kommet til skade i en busulykke

Hvis du kommer til skade under en busulykke på en langdistancerejse (250 km eller mere), har du ret til erstatning. Det nøjagtige erstatningsbeløb er fastsat i de enkelte landes regler, men maksimumsgrænsen bør ikke være på under 220 000 euro pr. passager.

Busoperatøren skal også hjælpe med at yde førstehjælp, f.eks. ved at ringe efter en ambulance, og sørge for at dække alle andre umiddelbare praktiske behov, som du måtte have, f.eks. mad, tøj og om nødvendigt indkvartering.

Du er økonomisk afhængig af en person, der er død i en busulykke

Hvis du økonomisk afhængig af en person, der omkommer i en busulykke, har du ret til erstatning, herunder betaling af begravelsesomkostningerne. Det nøjagtige erstatningsbeløb er fastsat i de enkelte landes regler, men maksimumsgrænsen bør ikke være på under 220 000 euro pr. passager.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: