Senest tjekket : 22/08/2018

Europa-valget

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Indtil videre er Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og alle rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien:

  • Spørgsmål og svar baseret på den fælles rapport af 8. december 2017 fra EU og Storbritannienen
  • EU-publikationer om Brexit
  • Information og vejledning fra den britiske regering om Brexiten

Hvis du som EU-borger bor i et andet EU-land, har du ret til at stemme og stille op som kandidat til Europa-valget i det land.

Først skal du på valglisten

Hvis du gerne vil stemme til Europa-valget i det land, du bor i, skal du give udtryk for det og anmode om at komme på valglisten i landet.

Find ud af, hvor og hvordan du kan lade dig registrere i dit værtsland:

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Når du registrerer dig som vælger til Europa-valget, skal du også skrive under på, at du kun vil stemme én gang i det samme valg.

Betingelser for at stemme

Som EU-borger stemmer du på samme vilkår som statsborgere i det land, du bor i. Hvis landets statsborgere skal have boet i landet i en vis periode for at have stemmeret, gælder det samme for dig.

Man skal dog også tage højde for de perioder, hvor du har boet i andre EU-lande (ud over dit hjemland).

Der kan være særlige regler i EU-lande, hvor andre statsborgere udgør over 20 % af de samlede vælgere. I sådanne tilfælde kan værtslandet kræve en længere opholdsperiode, før du kan deltage i Europa-valget. I dag er det kun tilfældet for Luxembourg.

Stemmepligt

Hvis det er obligatorisk at stemme til Europa-valget i dit værtsland, og du efter din registrering i landet blev sat på en valgliste, har du pligt til at stemme - ligesom landets egne statsborgere.

Det er obligatorisk at stemme i følgende lande: Belgien, Cypern, Grækenland og Luxembourg.

Hvis du selv vil stille op

Når du stiller op til Europa-valg, skal du skrive under på, at der ikke er noget til hinder for, at du kan stille op, og at du ikke stiller op i noget andet EU-land.

Til Europa-valg kan du kun stemme og stille op i ét land.

Hvis du vælger at deltage i valget i det land, hvor du bor, kan du altså ikke også gøre det i dit hjemland.

Betingelser for at stille op

Som EU-borger kan du stille op som kandidat på samme vilkår som statsborgere i det land, du bor i. Hvis statsborgere skal have boet i landet i en vis periode for at kunne stille op til EU-valg, gælder det samme for dig.

Man skal dog også tage højde for de perioder, hvor du har boet i andre EU-lande (ud over dit hjemland).

Der kan være særlige regler i EU-lande, hvor andre statsborgere udgør over 20 % af de samlede vælgere. I sådanne tilfælde kan værtslandet kræve en længere opholdsperiode, før du kan stille op som kandidat til Europa-valget. I dag er det kun tilfældet for Luxembourg.

Mere om at stemme og stille op til valg i dit værtsland:

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: