Senest tjekket: 11/10/2022

Valg til Europa-Parlamentet

Som EU-borger har du ret til at stemme og stille op som kandidat til Europa-Parlamentsvalget.

Din ret til at stemme

Hvis du bor i dit hjemland, kan du kun stemme på de kandidater, der stiller op for dit land.

Hvis du er registreret og bor i et andet EU-land, kan du:

Advarsel

Du kan kun stemme én gang ved valget til Europa-Parlamentet.

Det kan være nødvendigt at registrere dig som vælger i dit værtland, inden valget finder sted. I visse EU-lande bliver du automatisk registreret, når du registrer dit ophold i landet.

Hvis det er nødvendigt at registrere dig som vælger i dit værtsland, skal du sørge for at tjekke registreringsfristen i god tid forud for valget, da der kan være forskel fra land til land.

Vælg en situation og en valgpræference, og se, om det er nødvendigt at registrere dig som vælger:

Hvis du bor uden for EU, kan du normalt stemme til Europa-Parlamentsvalget på dit hjemlands ambassade eller konsulat.

Advarsel

Hvis du er statsborger i Bulgarien, Cypern, Danmark, Grækenland eller Italien, kan du ikke stemme uden for dit hjemland.

Vælg land

I de fleste EU-lande er du automatisk registreret som vælger i dit hjemland.

Advarsel

Statsborgere i Cypern (fra 1. april 2019) og Irland (fra 9. maj 2019) skal registrere sig, før de kan stemme.

Find ud af mere om Europa-Parlamentsvalget i dit hjemland:

Vælg land

 

Hvis du bor i dit hjemland, men ønsker at stemme i et andet EU-land, skal du spørge din nationale valgkomité, hvilke regler der gælder.

Læs mere om de nationale regler:

Vælg land

 

Hvis du bor i et andet EU-land og gerne vil stemme på de kandidater, der stiller op i dit hjemland, skal du undersøge om du stadig er registreret som vælger, eller om du skal registrere dig på ny.

Der er forskellige muligheder for vælgere som bor i udlandet i de forskellige EU-lande. Afhængig af dit hjemland er du enten:

Advarsel

Hvis du er statsborger i Tjekkiet, Irland, Malta eller Slovakiet, og du ikke længere bor i dit hjemland, er det ikke sikkert, at du har ret til at stemme til Europa-Parlamentsvalget i det hjemland.

Du skal muligvis registrere dig hos myndighederne i dit hjemland, før du kan stemme. Du skal enten rejse til dit hjemland for at stemme eller stemme på en ambassade eller et konsulat i dit værtsland.

Vælg land

 

Denne liste over muligheder er ikke udtømmende. Der kan i nogle EU-lande findes yderligere muligheder, som ikke er nævnt her.

Du kan læse mere om Europa-Parlamentsvalget 2019 på portalen for EU-valget.

Stemmeregler i et andet EU-land

Som EU-borger kan du stemme på samme vilkår som statsborgere i det land, du bor i. Hvis der er krav om, at man skal have boet i landet i en bestemt periode for at få stemmeret, gælder de samme regler for dig. Det kan være nødvendigt at fremvise dokumentation for en ren straffeattest.

Der skal dog også tages højde for de perioder, hvor du har boet i andre EU-lande (ud over dit hjemland).

Advarsel

Der er særlige regler i Luxembourg, fordi over 20 % vælgerne dér ikke er statsborgere i landet. Luxembourg må derfor kræve, at man har boet længere tid i landet, før man kan stemme dér – i øjeblikket 5 år.

Stemmepligt

Hvis det er obligatirisk at stemme til Europa-Parlamentsvalget i dit værtsland, og du efter din registrering blev opført på valglisten i landet, har du pligt til at stemme – ligesom landets egne statsborgere.

Advarsel

Der er stemmepligt i Belgien, Bulgarien, Cypern, Grækenland og Luxembourg.

Din ret til at stille op som kandidat

Hvis du stiller op som kandidat til Europa-Parlamentsvalget, skal du afgive en erklæring om, at du ikke er ikke er udelukket fra at stille op til valg, og at du ikke stiller op i andre EU-lande. Det kan være nødvendigt at fremvise dokumentation for en ren straffeattest.

Advarsel

Du må kun stille op til Europa-Parlamentsvalget i ét land.

Hvis du vælger at stemme eller stille op i det land, hvor du bor, kan du ikke gøre det i dit hjemland.

Betingelser for at stille op som kandidat

Som EU-borger kan du stille op som kandidat på samme vilkår som statsborgere i det land, du bor i. Hvis der er krav om, at man skal have boet i landet i en bestemt periode for at kunne stille op til Europa-Parlamentsvalg, gælder de samme regler for dig.

Der skal dog også tages højde for de perioder, hvor du har boet i andre EU-lande (ud over dit hjemland).

Advarsel

Der er særlige regler i Luxembourg, fordi over 20 % vælgerne dér ikke er statsborgere i landet. Luxembourg må derfor kræve, at man har boet længere tid i landet, før man kan stille op dér – i øjeblikket 5 år.

Læs mere om at stille op som kandidat i dit værtsland:

Vælg land

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: