Forretninger
Senest tjekket: 25/04/2022

Bortførelse af børn

Har din partner taget dit barn med sig til et andet EU-land uden din tilladelse eller i strid med en domstolsafgørelse?

Du kan indlede en retssag for at få dit barn tilbage. De centrale myndigheder kan hjælpe dig med at tage de nødvendige skridt. Søg efter de centrale myndigheder med ansvar for internationale bortførelser af børn.

Hvis din sag opfylder lovkravene, vil domstolene i det EU-land, som barnet er blevet bortført til, afgøre, om barnet skal tilbagegives.

Mulige undtagelser

Både du og dit barn har ret til at blive hørt af domstolen under sagen.

Ændring af en retsafgørelse

Hvis du ønsker at få en afgørelse om forældremyndighed omstødt, skal du gå til domstolen i det land, hvor afgørelsen blev truffet.

Du kan ikke få omstødt en afgørelse om forældremyndighed ved at bortføre et barn og få en domstol i et andet EU-land til at træffe en anden afgørelse.

Advarsel

Undtagelser

Disse regler gælder ikke i Danmark, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.

Danmark, Island, Norge og Schweiz har i stedet undertegnet Haagerkonventionen af 1980 om bortførelse af børnLinket fører til en anden website . Bortførelsessager, som involverer disse lande, behandles i henhold til denne konvention eller andre internationale aftaler.

Eksempel

Retten til forældremyndighed skal respekteres

Irena og Vincenzo har boet sammen i Italien i 14 år, men er nu ved at blive skilt. I 2013 gav en italiensk domstol Vincenzo forældremyndighed over deres datter, Alessandra, og krævede, at hun midlertidigt skulle anbringes på et børnehjem i Pisa. Samme dag forlod Irena Italien og tog sin datter med til Slovenien.

En slovensk domstol anerkendte den italienske retsafgørelse og indledte en procedure for at sende Alessandra tilbage til faderen, men det modsatte Irena sig.

Den slovenske domstol gav Irena midlertidig forældremyndighed over Alessandra, fordi et ophold i et børnehjem i Italien kunne forårsage uoprettelige psykiske skader. Desuden havde Alessandra givet udtryk for, at hun gerne ville blive hos sin mor under retssagen i Slovenien.

Vincenzo appellerede den slovenske domstols afgørelse og vandt. Alessandra blev derfor sendt tilbage til Italien.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: