Senest tjekket: 26/08/2022

Databasebeskyttelse

Dine rettigheder

Hvis du har oprettet en database, der er tilgængelig enten elektronisk eller på anden måde, kan du beskytte:

Hvis din database opfylder kravene til ophavsret og sui generis-beskyttelse, kan du ansøge om begge dele.

Beskyt din originale database med ophavsret

Hvis din database er en original intellektuel frembringelse, kan du beskytte den med ophavsret, som garanterer dig eneret (Indehaveren/indehaverne af intellektuelle ejendomsrettigheder kan udelukke andre fra at bruge den relevante ejendomsret) til at reproducere, ændre og distribuere databasen eller en anden udgave af den. Med ophavsret beskytter du databasens struktur, men ikke dens indhold.

Sui generis-beskyttelse

Hvis din databases struktur ikke er en original frembringelse, kan du stadig beskytte dens indhold med en sui generis-rettighed (Det er en ret, der anerkender den investering, der er foretaget ved at skabe en database, selv om dette ikke indeholder det kreative aspekt, der ligger i at have copyright.) .

Hvis du vil udnytte sui generis-rettigheden til databasen, skal enten du eller den, der har oprettet databasen, være EU-borgere eller bosiddende i EU. For at få sui generis-beskyttelse skal du kunne bevise, at du har foretaget en væsentlig investering (finansiel, materiel og/eller i form af menneskelige ressourcer) i at fremskaffe, kontrollere eller fremlægge indholdet af databasen.

Sui generis-retten til databasen beskytter din databases indhold. Du eller databasens frembringer kan forhindre, at andre udtrækker og/eller genanvender hele databasens indhold eller en væsentlig del af det. Når du opretter databasen, og den opfylder kravene til sui generis-beskyttelse, får du automatisk denne beskyttelse i 15 år, som begynder på frembringelsesdatoen eller fra den dato, hvor databasen først blev gjort tilgængelig for offentligheden.

Eksempel

Karoline og Frederik driver juridisk konsulentvirksomhed i Danmark. De vil oprette en elektronisk database med materiale om retspraksis. Derfor skal de undersøge forskellige eksterne kilder, så de kan indsamle data. Den opgave kræver flere måneders arbejde. Når databasen er klar, kan Karoline og Frederik bruge den kommercielt, og de kan kræve sui generis-ret til den. Det betyder, at de kan udelukke andre fra at udtrække og/eller genanvende væsentlige dele af databasen i 15 år. Men der er fri adgang til at genanvende eller udtrække en enkelt fil om retspraksis eller uvæsentlige dele af den samlede retspraksis.

Du kan læse mere på siden om databasebeskyttelse en fra den europæiske helpdesk vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder (EHD).

Se også

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Den europæiske helpdesk for IPR (helpdesken vedrørende intellektuel ejendomsret)

Gratis rådgivning om og uddannelse i forvaltning af intellektuel ejendomsret i forbindelse med samfinansierede EU-projekter og tværnationale forretninger.

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: