Senest tjekket: 20/02/2019

Elektronisk og kontant betaling

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Elektroniske transaktioner

EU-reglerne om betalinger i euro betyder, at du og dine kunder nemt kan foretage og modtage elektroniske betalinger. Reglerne, som gælder for alle grænseoverskridende betalinger i euro inden for EU, betyder, at bankerne ikke må opkræve mere af dig eller dine kunder, end de ville gøre for en tilsvarende indenlandsk transaktion. Banker i EU-lande uden for euroområdet skal også overholde denne regel.

Tillægsgebyrer for betaling med kort er ikke tilladt

Du må ikke opkræve tillægsgebyrer, når dine kunder betaler med kredit- eller debetkort. Det gælder for alle køb med kort (i forretninger og online) i hele EU. 

Eksempel

En virksomhed, som sælger og distribuerer billetter, opkræver 6 euro fra sine kunder, når de køber en billet online med kreditkort. En kunde er utilfreds og klager til sit nationale forbrugercenter. Forbrugercentret bekræfter, at gebyret ikke er lovligt. Centret kontakter billetvirksomheden og beder den om straks at fjerne tillægsgebyret fra sit onlinebetalingssystem.

Ikkeforskelsbehandling ved betalinger

Du kan selv vælge, hvilke betalingsmetoder du vil acceptere, men hvis dine kunder ønsker at betale elektronisk (f.eks. med debet- eller kreditkort) i en valuta, som du modtager, skal du acceptere betalingen, uanset hvor i EU kunderne eller deres betalingstjenesteudbydere hører hjemme.

Eksempel

En kunde fra Belgien køber nye sko i en tysk onlinebutik og betaler med et finsk VISA-kort. Det tyske firma skal acceptere betalingen, fordi dets website siger, at man modtager EURO-VISA-kort.

Hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

Uanset om du handler som firmaejer eller privatperson, skal du for at forebygge hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme tage visse forholdsregler, når du indleder en forretningsforbindelse, eller når du udfører lejlighedsvise transaktioner med kunderne.

Det gælder for en enkelt transaktion eller flere transaktioner, der lader til at hænge sammen, hvis du:

I sådanne tilfælde skal du gennemføre kundekontrol, herunder identificere kunden og bekræfte hans/hendes og den reelle ejers identitet. Ved den reelle ejer forstås den person, der kontrollerer dine kunder, eller som transaktionen udføres på vegne af. Hvis du mener, at der kan være tale om mistænkelige aktiviteter, skal du indberette det til den finansielle efterretningsenheden i dit eget EU-land.

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: