Senest tjekket: 21/06/2022

Elektronisk og kontant betaling

Elektroniske transaktioner

EU-reglerne om betalinger betyder, at du og dine kunder nemt kan foretage og modtage elektroniske betalinger. Det betyder, at bankerne skal kræve det samme for betalinger i euro i hele EU, som de tager for en tilsvarende indenlandsk transaktion.

Banker i EU-lande uden for euroområdet (Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tyskland og Østrig) skal også følge denne regel og må ikke tage mere for en betaling i euro til eller i et andet EU-land, end de tager for en indenlandsk betaling i landets egen valuta.

Tillægsgebyrer for betaling med kort er ikke tilladt

Du må ikke opkræve tillægsgebyrer, når dine kunder betaler med kredit- eller debetkort. Det gælder for alle køb med kort (i forretninger og online) i hele EU.

Dynamisk valutaomregning

Tilbyder du kunderne et valg mellem at betale med kort i deres egen valuta og dit lands valuta?

Du skal informere dem – på købstidspunktet – om alle omkostninger i forbindelse med den valutaomregningstjeneste, du tilbyder. Du skal angive disse gebyrer som en procentvis forhøjelse i forhold til de senest tilgængelige euroreferencekurser en fra Den Europæiske Centralbank.

Eksempel: Gæster på dit hotel, som har et udenlandsk betalingskort, kan vælge at betale for opholdet i deres egen valuta. Beløbet skal omregnes ved hjælp af ECB's referencekurs. Og du skal oplyse gæsterne om, hvor stor en procentdel der skal lægges oven på dette beløb.

Eksempel

Klager over korttillægsgebyrer

En virksomhed, som sælger og distribuerer billetter, opkræver 6 euro fra kunderne, når de køber en billet online med kreditkort. En kunde er utilfreds med dette og klager til sit nationale forbrugercenter. Forbrugercentret bekræfter, at gebyret ikke er lovligt. Centret kontakter billetvirksomheden og beder den om straks at fjerne tillægsgebyret fra sit onlinebetalingssystem.

Ikkeforskelsbehandling ved betalinger

Du kan selv vælge, hvilke betalingsmetoder du vil acceptere, men hvis dine kunder ønsker at betale elektronisk (f.eks. med debet- eller kreditkort) i en valuta, som du modtager, skal du acceptere betalingen, uanset hvor i EU kunderne eller deres betalingstjenesteudbydere hører hjemme.

Eksempel

Accept af betaling i euro med debet- eller kreditkort

En kunde fra Belgien køber nye sko i en tysk onlinebutik og betaler med et finsk kreditkort. Det tyske firma skal acceptere betalingen, fordi dets website siger, at man modtager euro-kreditkort.

Multifaktorgodkendelse af kunder

Senest i december 2020 skal din netbutik være i stand til at udføre stærk kundeautentificering, som f.eks. tofaktor- eller multifaktorgodkendelse. Det betyder, at dine kunder for hver onlinebetaling over 30 euro skal bruge en kombination af mindst to autentificeringselementer. Det kan f.eks. være en kombination af:

Spørg din udbyder af betalingstjenester, hvordan du kan opfylde denne forpligtelse.

Regler om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

Uanset om du handler som firmaejer eller privatperson, skal du for at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme tage visse forholdsregler, når du indleder en forretningsforbindelse, eller når du udfører lejlighedsvise transaktioner med kunderne.

Det gælder både for enkelttransaktioner og for flere transaktioner, der lader til at hænge sammen, hvis du:

I sådanne tilfælde skal du udføre kundekontrol, herunder identificere kunden og bekræfte hans/hendes og den reelle ejers identitet. Ved den reelle ejer forstås den person, der kontrollerer dine kunder, eller som transaktionen udføres på vegne af. Hvis du mener, at der kan være tale om mistænkelige aktiviteter, skal du indberette det til den finansielle efterretningsenhed en i dit eget EU-land.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: