Senest tjekket: 15/04/2019

Punktafgifter

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

EU-reglerne om punktafgifter gælder for følgende produkter: alkohol, alkoholholdige drikkevarer, tobak, energiprodukter og elektricitet. Der er i visse tilfælde nedsatte satser og fritagelse for punktafgift, f.eks. ved afgiftsfrie køb.

Sørg for at sætte dig ind i, hvornår du skal betale punktafgifter, og hvordan du får refunderet afgiften, hvornår en vare bliver pålagt punktafgift, og hvordan du kan tjekke, om et punktafgiftsnummer er gyldigt. Der findes særlige regler for onlinesalg, navnlig for visse varer som tobak.

Del denne side: