Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 08/11/2017

Boliglån

Med et boliglån kan du købe et hjem. Boliglån tilbydes af banker, realkreditinstitutioner eller andre långivere, og der stilles ofte sikkerhed i ejendommen.

Et boliglån har normalt lavere renter og en længere tilbagebetalingstid end forbrugslån. Men hvis du ikke er i stand til at betale lånet tilbage, og der er stillet sikkerhed i din bolig, kan långiveren beslaglægge og videresælge dit hjem for at få tilbagebetalt lånet.

Det er op til bankerne, om de vil godkende din ansøgning om boliglån. Inden du tilbydes et lån, skal långiveren vurdere din kreditværdighed, altså vurdere om du virkelig har råd til det.

Du kan i princippet også få et boliglån fra en långiver i et andet EU-land. Men dit bopælsland, dit arbejdssted eller ejendommens beliggenhed kan have indflydelse på långiverens vurdering af din ansøgning.

Det er derfor vigtigt at forstå, hvordan din kreditværdighed vurderes.

Vurdering af kreditværdigheden

Inden du tilbydes et lån, skal långiveren vurdere din kreditværdighed. De vil foretage en vurdering på grundlag af forskellige kriterier som bl.a.:

 • din økonomiske situation (aktiver, gæld osv.)
 • værdien af den ejendom, der stilles sikkerhed i

Du vil derfor blive bedt om at oplyse din indkomst, så långiveren kan undersøge, om du er i stand til at betale lånet tilbage.

Långiveren kan også tilbyde dig et boliglån, hvis vurderingen viser, at du sandsynligvis vil være i stand til at tilbagebetale lånet.

Långivere vil ofte ikke yde lån til ejendomme i udlandet eller til personer, der bor eller arbejder i et andet land end der, hvor banken ligger. Det er dog ikke tilladt at forskelsbehandle EU-borgere alene på baggrund af nationalitet.

Hvis du mener, at en bank har forskelsbehandlet dig på grund af din nationalitet, kan du:

 • kontakte banken (dens klageafdeling) og få en officiel skriftlig begrundelse for dens afvisning
 • hvis afvisningen udelukkende er baseret på din nationalitet, kan du bede om råd og hjælp fra Fin-NetEnglish (klagenetværk for finansielle tjenesteydelser), som mægler i grænseoverskridende tvister mellem forbrugere og udbydere af finansielle tjenester såsom banker

Nøgleoplysninger til vurdering og sammenligning af tilbud

Det er en god idé at sammenligne tilbud fra forskellige långivere, inden du beslutter dit for et boliglån. Ved fremsætning af et bindende tilbud skal långiveren også give dig det europæiske standardiserede informationsblad (ESIS). Dette standarddokument har til formål at give dig det bedst mulige overblik over vilkår og betingelser i det tilbudte boliglån.

ESIS giver følgende oplysninger:

 • lånets størrelse
 • lånets varighed
 • typen af rente
 • det samlede beløb, der skal tilbagebetales
 • de årlige omkostninger i procent: et enkelt beløb, der repræsenterer de samlede omkostninger ved lånet udtrykt i procent pr. år. De årlige omkostninger i procent skal hjælpe dig med at sammenligne forskellige tilbud
 • eventuelle omkostninger, der skal betales regelmæssigt eller som et engangsbeløb
 • mængden, hyppigheden og størrelsen af dine afdrag
 • oplysninger om vilkårene for førtidig tilbagebetaling samt afgifter, du skal betale, hvis du vælger at betale lånet tilbage før tid
 • hvis du optager lånet i udlandet: eksempler, som forklarer mulige konsekvenser af ændringer i vekselkursen for dit boliglån

ESIS giver dig også mulighed for at sammenligne tilbud fra forskellige kreditudbydere og vælge det, der passer dig bedst. Hvis du ikke har modtaget ESIS-formularen fra din långiver, kan du bede om den.

Mindst 7 dage til at overveje tilbuddet eller trække sig

Ifølge EU-reglerne skal långiveren eller kreditformidleren give dig mindst 7 dage til at overveje tilbuddet. De nationale regler i nogle EU-lande giver dig længere tid.

Alt efter hvilket land du søger om lån i, betyder det enten:

 • en betænkningstid, hvor du kan overveje, om tilbuddet passer til dig
 • en periode, hvor du kan trække dig fra den kreditaftale, du allerede har indgået
 • begge dele.

Førtidig tilbagebetaling af dit boliglån

Du kan normalt tilbagebetale en del af eller hele din gæld før tid. Du kan således stoppe med at betale renter på udstående gæld eller skifte til et mere fordelagtigt tilbud om boliglån, også fra en anden långiver.

Det er i dette tilfælde landets egne regler, der bestemmer, om långiveren må bede dig om kompensation, hvis du tilbagebetaler lånet tidligere end aftalt.

Hvis det er tilfældet, må kompensationen aldrig være større end långiverens økonomiske tab.

Realkreditforsikring og andre tjenesteydelser

Realkreditforsikring bliver relevant, hvis du kommer ud for en situation, hvor du ikke er i stand til at betale din gæld – f.eks. i tilfælde af dødsfald, sygdom eller mistet job.

Långivere kan kræve, at du tegner en realkreditforsikring.

De kan foreslå dig en forsikring i en pakke sammen med din realkreditaftale, men det må ikke være en betingelse for at få lånet.

Det står dig altid frit for at se efter et bedre tilbud fra andre forsikringsudbydere, så længe garantiniveauet i de forskellige forsikringsaftaler svarer til det, långiveren kræver.

Långivere kan dog kræve, at du åbner en betalings- eller opsparingskonto hos dem, hvorfra lånet vil blive betalt tilbage.

EU-lovgivning
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning