Senest tjekket: 19/04/2022

Ligebehandling af medarbejdere

Ansatte har ret til ligebehandling med hensyn til ansættelse, arbejdsvilkår, forfremmelse, løn, adgang til videreuddannelse, arbejdsmarkedspension og afskedigelse.

Advarsel

Forskelsbehandling på grundlag af nationalitet er strengt forbudt i hele EU. EU-borgere, som arbejder i et andet EU-land, har krav på samme arbejdstagerrettigheder som deres lokale kolleger. 

Typer af forskelsbehandling

Arbejdsgivere må ifølge loven ikke forskelsbehandle ansatte på grundlag af:

Typer af forskelsbehandling på arbejdspladsen

Direkte forskelsbehandling finder sted, når en arbejdsgiver behandler en person dårligt på grundlag af et af de seks ovennævnte forhold. Det kan være at nægte at ansætte eller forfremme en person, fordi personen er fra et etnisk mindretal.

Indirekte forskelsbehandling finder sted, når en praksis, en politik eller en regel, der gælder for alle, har negative konsekvenser for en bestemt gruppe. F.eks. kan det at indføre regler, der forringer forholdene for deltidsansatte, være indirekte forskelsbehandling af kvinder, fordi de fleste deltidsansatte er kvinder.

Chikane er uønsket adfærd, mobning eller anden adfærd, som skaber et fjendtligt arbejdsmiljø. Det kan f.eks. være en chef eller kollega, som fortæller jokes om seksuel orientering til en af deres LGBTQ-kolleger. 

Instruks om at forskelsbehandle består i, at en person tilskynder en anden til at forskelsbehandle andre. Et eksempel er, hvis en arbejdsgiver beder et vikarbureau om kun at finde medarbejdere under 40 år.

Viktimisering finder sted, når en overordnet eller en kollega hævner sig som reaktion på en klage over forskelsbehandling. Det kan f.eks. være, hvis en ansat bliver afskediget eller nægtet forfremmelse, fordi hun har klaget over forskelsbehandling fra sin chef.

Der findes dog situationer, hvor forskellig behandling på baggrund af køn, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering kan være berettiget, men kun hvis helt bestemte betingelser er opfyldt. F.eks. kan det eventuelt retfærdiggøres at forskelsbehandle på grund af alder for at fremme ungdomsbeskæftigelsen, ved at en national lov kræver, at arbejdstagerne går på pension, når de når en vis alder.

Find nationale ligestillingsorganer en

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: