Senest tjekket: 17/06/2022

Adgang til og brug af internettet

Sådan får du en internetforbindelse

Uanset hvor du befinder dig i EU, skal du have mulighed for at få adgang til elektroniske kommunikationstjenester af god kvalitet til rimelige priser – herunder basal internetadgang. Det kaldes "princippet om forsyningspligt". Der bør være mindst én internetudbyder, der kan yde denne service.

Advarsel

I visse tilfælde, f.eks. hvis det ikke er teknisk muligt at efterkomme dit ønske om internet, kan det blive anset for ikke at være "rimeligt" og derfor blive afvist.

Du kan få mere at vide ved at kontakte den nationale tilsynsmyndighed en i dit land. De kan sætte dig i forbindelse med din forsyningspligtige virksomhed.

Det åbne internet

EU's regler for det åbne internet giver dig ret til som bruger at få adgang til og/eller distribuere alt det indhold og alle de tjenesteydelser, du ønsker. Din internetudbyder må ikke blokere, bremse eller forskelsbehandle onlineindhold, onlineapplikationer og onlinetjenester, undtagen i 3 specifikke tilfælde:

Eksempel

Du har adgang til det onlineindhold, du ønsker

John fra Irland startede for nylig på et nyt job i Tyskland. Han ønskede at bruge en videosamtaleapp til at tale med familien for at spare udgifterne til telefonopkald. Til sin glæde opdagede han, at han kunne vælge mellem forskellige videosamtaleapps, som han kunne benytte gratis via sin internetforbindelse.

EU's regler forbyder nemlig internetudbydere at blokere apps eller at opkræve ekstra penge for kundernes brug af videosamtaleapps.

Aftaler med internetudbydere

Inden du indgår en aftale om internettjenester, skal din internetudbyder informere dig om:

Når du har underskrevet aftalen, skal din internetudbyder også:

Eksempel

Langvarige kontrakter er ulovlige

Enrique ville gerne have internet i sin nye lejlighed under sit 1 år lange studieophold i Berlin, men han fik at vide af flere udbydere, at han som minimum skulle tegne abonnement for 2 år.

Efter at Enrique havde talt med den nationale tilsynsmyndighed for elektronisk kommunikation og kendte mere til sine rettigheder, kontaktede han udbyderne igen og kunne nu få et abonnement på kun 1 år.

Ekstra hjælp til brugere med handicap

Hvis du har et handicap, har du ret til det samme udvalg af tjenester som andre forbrugere.

Du kan også være berettiget til særlige hjælpemidler, som din udbyder stiller til rådighed, såsom forstørrelsessoftware eller skærmlæsere, hvis du er svagtseende.

Tilsynsmyndighederne i dit land en kan give dig flere oplysninger om dine rettigheder til tjenesteydelser.

Eksempel

Tjenester skal være tilgængelige for brugere med handicap

Véronique fra Frankrig har nedsat syn og svært ved at læse websites.

Efter råd fra en ven, kontaktede hun den franske teleudbyder, der har forsyningspligten, for at høre om mulighederne for at få hjælpemidler. Udbyderen leverede en skærmlæser, der gør det muligt for Véronique at læse og få adgang til information online.

Adgang til offentlige websites for alle brugere

Offentlige myndigheders websites i EU-landene skal overholde en række strenge krav om webtilgængelighed. Tilgængelige websites giver alle brugere lige adgang til sitets indhold og funktioner. Indholdet skal også være kompatibelt med alle browsere, apparater, programmer og hjælpeteknologier såsom skærmlæsere.

Advarsel

EU's regler om tilgængelighed gælder ikke for websites og mobilapps, der ejes af public service-radio- og TV-selskaber, og for materiale, der sendes direkte. I nogle EU-lande gælder reglerne heller ikke for skoler, børnehaver og vuggestuer.

EU's tilgængelighedsstandarder

I praksis skal den offentlige sektor i EU-landene på sine websites overholde bestemte tilgængelighedskrav, bl.a.:

Du kan læse mere om internationale webtilgængelighedsstandarder på W3C (nettilgængelighedsinitiativet) en .

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: