Senest tjekket: 04/02/2019

Internetadgang

Internetforbindelse

Uanset hvor du befinder dig i EU, skal du have mulighed for at få adgang til elektroniske kommunikationstjenester af god kvalitet til rimelige priser – herunder basal internetadgang. Der bør være mindst én internetudbyder, der kan yde denne service. Det kaldes "princippet om forsyningspligt".

I visse tilfælde, f.eks. hvis det ikke er teknisk muligt at efterkomme dit ønske om internet, kan det blive anset for ikke at være "rimeligt" og derfor blive afvist.

Du kan få mere at vide ved at kontakte den nationale tilsynsmyndighed i dit land. De kan sætte dig i forbindelse med din forsyningspligtige virksomhed.

Eksempel

Du har altid ret til basal internetadgang

Stathis flyttede til en afsidesliggende græsk ø og ville gerne have internetforbindelse i sit nye hjem. Efter at adskillige selskaber havde fortalt ham, at deres netværk ikke dækkede hans område, fandt han endelig ud af, hvem der var den forsyningspligtige virksomhed i Grækenland. Han kontaktede dette selskab, der derefter sørgede for, at han fik internetforbindelse.

Netneutralitet

Du har ret til at få adgang til og til at levere det onlineindhold og de onlineserviceydelser, du ønsker. Din internetudbyder må ikke blokere, bremse eller forskelsbehandle onlineindhold, onlineapplikationer og onlinetjenester, undtagen i 3 specifikke tilfælde:

Dette kaldes netneutralitet.

Eksempel

Du har adgang til det onlineindhold, du ønsker

John fra Irland startede for nylig på et nyt job i Tyskland. Han ønskede at bruge en videosamtale-app til at tale med familien for at spare udgifterne til telefonopkald. Til sin glæde opdagede han, at han kunne vælge mellem forskellige videosamtale-apps, som han kunne benytte gratis via sin internetforbindelse.

EU's regler om netneutralitet forbyder nemlig internetudbydere at blokere apps eller at opkræve ekstra penge for kundernes brug af videosamtale-apps.

Abonnementer til internetudbydere

Din internetudbyder skal give dig informationom:

Eksempel

Din internetudbyder skal informere dig om sine tjenester

Laura fra Rumænien ville gerne have internet i sit hjem, men hun var ikke sikker på kvaliteten i de forskellige pakker, hun kunne vælge imellem.

Heldigvis gav alle internetudbyderne – som de skal ifølge loven – tilstrækkeligt med oplysninger på deres websites. Laura kunne desuden få endnu mere information hos Rumæniens nationale tilsynsmyndighed for elektronisk kommunikation.

Internetudbyderen skal også:

Eksempel

Langvarige kontrakter er ulovlige

Enrique ville gerne have internet i sin nye lejlighed under sit 1 år lange studieophold i Berlin, men han fik at vide af flere udbydere, at han som minimum skulle tegne abonnement for 2 år.

Efter at Enrique havde talt med den nationale tilsynsmyndighed for elektronisk kommunikation og kendte mere til sine rettigheder, kontaktede han udbyderne igen og kunne nu få et abonnement på kun 1 år.

Særlig hjælp til brugere med handicap

Hvis du har et handicap, har du ret til det samme udvalg af tjenester som de fleste forbrugere.

Du kan også være berettiget til særlige hjælpemidler, som din udbyder stiller til rådighed, såsom forstørrelsessoftware eller skærmlæsere, hvis du er svagtseende.

Din nationale tilsynsmyndighed kan muligvis give dig flere oplysninger om dine rettigheder til tjenesteydelser.

Eksempel

Tjenester skal være tilgængelige for brugere med handicap

Véronique fra Frankrig er svagtseende og har behov for særlig hjælp til at læse websites.

Efter at have fået et tip fra en ven, kontaktede hun den franske virksomhed, der har forsyningspligten, for at høre om mulighederne for at få en skærmlæser. Virksomheden sørgede for, at Véronique fik den software, hun skulle bruge.

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: