Forretninger
Senest tjekket: 18/02/2020

Registrering af korte ophold (<3 måneder)

Brexit – hvad nu?

Spørgsmål og svar – rettigheder for EU-borgere og britiske statsborgere som anført i udtrædelsesaftalen

Den 1. januar 2021, ændres reglerne for EU-borgere, der bor i eller flytter til Storbritannen. Reglerne ændres også for britiske statsborgere, der bor i eller flytter til et EU-land.

Jeg har fast bopæl i Storbritannien/EU eller vil få det i løbet af overgangsperioden

I princippet vil du og dine familiemedlemmer fortsat have permanent opholdstilladelse i dit værtsland. Dette omfatter ikke familiemedlemmer fra lande uden for EU. I Storbritannien skal du dog ansøge i henhold til ordningen vedrørende tidsubegrænset opholdsret for at få tildelt en ny opholdstilladelse. I EU skal du hurtigst muligt spørge myndighederne dit værtsland, om det er obligatorisk at ansøge om en ny opholdsstatus.

Jeg er bosiddende i Storbritannien/EU, men har endnu ikke permanent opholdstilladelse

I princippet vil du og dine familiemedlemmer fortsat have din nuværende opholdstilladelse i dit værtsland. Dette omfatter ikke familiemedlemmer fra lande uden for EU. I Storbritannien skal du dog ansøge i henhold til ordningen vedrørende tidsubegrænset opholdsret for at få tildelt en ny opholdstilladelse. I EU skal du hurtigst muligt spørge myndighederne dit værtsland, om det er obligatorisk at ansøge om en ny opholdsstatus.

Jeg vil gerne flytte til Storbritannien/EU

Du og dine familiemedlemmer kan indtil den 31. december 2020 flytte til Storbritannien eller et EU-land i henhold til de nuværende EU-regler. Dette omfatter ikke familiemedlemmer fra lande uden for EU. I Storbritannien skal du dernæst ansøge i henhold til ordningen vedrørende tidsubegrænset opholdsret. I EU skal du spørge myndighederne dit værtsland, om du skal lade dig registrere, og om det er obligatorisk at ansøge om en ny opholdsstatus.

Jeg vil gerne rejse til Storbritannien/EU for et kort ophold

De nuværende regler om anmeldelse af ophold, registrering af ophold i udlandet, registrering af familiemedlemmer fra EU-lande og registrering af familiemedlemmer fra ikke-EU-lande vil fortsat gælde mindst indtil den 31. december 2020.

Jeg har brug for hjælp

Hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til EU-reglerne bliver overtrådt, kan du kontakte vores hjælpetjeneste.

Læs mere om gennemførelsen af udtrædelsesaftalen og borgernes rettigheder

Nogle EU-lande kræver, at du melder din tilstedeværelse til de relevante myndigheder (oftest rådhuset eller den lokale politistation) inden for en rimelig frist efter din ankomst og kan idømme dig straf i form af f.eks. en bøde, hvis du undlader dette.

Det eneste, du som EU-borger skal bruge til at anmelde din tilstedeværelse, er dit id-kort eller pas. Hvis du ledsages af familiemedlemmer, som ikke er EU-borgere, skal de have et pas. Du skal ikke betale noget gebyr. Hvis du bor på hotel, er det som regel nok at udfylde en særlig formular - og så tager hotellet sig af resten.

Find ud af, hvor og hvordan du melder din tilstedeværelse i værtslandet:

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Du kan også kontakte de nationale myndigheder for yderligere oplysninger.

I nogle EU-lande kan manglende anmeldelse af tilstedeværelse medføre bødestraf, men du kan ikke udvises af denne grund.

Sagseksempel

Hvis du er på ferie, skal du kun registrere dig, hvis opholdet er længere end 3 måneder

Hans er østriger og tager hvert år på sommerferie til Italiens strande. Sidste sommer opholdt han sig i Italien i sin egen lejlighed i 2 måneder. Han anmeldte sin tilstedeværelse, men de italienske myndigheder sagde, at han også skulle registrere sig på rådhuset og bevise, at han kunne forsørge sig selv i Italien.

Hans har rent faktisk lov til at blive i Italien i op til 3 måneder uden at vise andre dokumenter end sit id-kort. Når han kun bliver i landet i så kort en periode, kan de italienske myndigheder anmode ham om at anmelde sin tilstedeværelse, men ikke om at registrere sig.

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Del denne side: