Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 25/07/2017

Systemer for social sikring i EU

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Indtil videre er Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og alle rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien:

  • Spørgsmål og svar baseret på den fælles rapport af 8. december 2017 fra EU og StorbritannienEnglish
  • EU-publikationer om BrexitEnglish
  • Information og vejledning fra den britiske regering om BrexitEnglish

Der er stor forskel på, hvordan de forskellige EU-lande har organiseret sociale ydelser, sundhedspleje og andre former for social sikring.

De enkelte EU-lande har deres egen lovgivning, som fastlægger:

  • hvad du har ret til, hvor meget du skal have og hvor længe
  • hvor længe du skal arbejde i landet, før du har ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, hvordan ydelserne beregnes, og hvor længe de varer.

EU-reglerne fastlægger kun, hvilket lands sociale sikring du er dækket af, når der er involveret 2 eller flere lande.

Som regel er du kun omfattet af lovgivningen i ét land ad gangen og skal kun betale bidrag i det land. Du bør behandles på samme måde som landets egne statsborgere.

Støttesystemerne i dit værtsland kan være meget forskellige fra det, du er vant til hjemme. Misforståelser kan få alvorlige følger - så sørg for at tjekke, hvilke ydelser du har ret til i værtslandet.

Sagseksempel

Hvert land har sine egne regler for tildeling af ydelser

Line fra Danmark boede og arbejdede i Cypern, men mistede sit job og ansøgte om arbejdsløshedsunderstøttelse i landet.

Hun blev skuffet, da hun fandt ud af, at hun vil kun ville modtage ydelser i 156 dage. I Danmark ville hun have haft ret til understøttelse i op til 4 år. Hun anede ikke, at forskellen kunne være så stor.

Nyttige formularer

For at kunne flytte fra et lands sikringssystem til et andet lands system vil du muligvis skulle forelægge formularer, som attesterer, hvilke ydelser du har ret til ved ankomsten.

Læs mere om standardformularer for social sikring.

Offentlige høringer
    Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
    Få hjælp og rådgivning