Senest tjekket: 10/11/2021

Systemer for social sikring i EU

Brexit – hvad nu?

De regler og betingelser, der beskrives på denne side gælder stadig for EU-borgere i Storbritannien og for britiske statsborgere i EU, hvis de er omfattet af EU-UK-udtrædelsesaftalen.

Udtrædelsesaftale fastsætter generelle regler for beskyttelse af de sociale sikringsrettigheder (f.eks. ret til sundhedspleje, arbejdsløshedsunderstøttelse eller pension) som er opnået før den 31. december 2020. Læs mere om EU-borgeres rettigheder i UKen.

Hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til EU-lovgivningen bliver overtrådt, og du har brug for rådgivning, kan du kontakte vores hjælpetjeneste.

Hvis du er EU-borger i Det Forenede Kongerige, bør du i første omgang indbringe spørgsmålet for de relevante britiske myndigheder. Hvis det ikke løser problemet, kan du anmelde en overtrædelse af dine rettigheder til Det Forenede Kongeriges uafhængige overvågningsmyndigheden.

Hvis du er britisk statsborger i et EU-land og ønsker at klage, kan du indgive klagen til Europa-Kommissionen.

Der er stor forskel på, hvordan de forskellige EU-lande har organiseret sociale ydelser, sundhedspleje og andre former for social sikring.

De enkelte EU-lande har deres egen lovgivning, som fastlægger:

Advarsel

EU-reglerne fastlægger kun, hvilket lands sociale sikring du er dækket af, når der er involveret 2 eller flere lande.

Som regel er du kun omfattet af lovgivningen i ét land ad gangen og skal kun betale bidrag i det land. Du bør behandles på samme måde som landets egne statsborgere.

Advarsel

Støttesystemerne i dit værtsland kan være meget forskellige fra det, du er vant til hjemme. Misforståelser kan få alvorlige følger - så sørg for at tjekke, hvilke ydelser du har ret til i værtslandet.

Sagseksempel

Hvert land har sine egne regler for tildeling af ydelser

Line fra Danmark boede og arbejdede i Cypern, men mistede sit job og ansøgte om arbejdsløshedsunderstøttelse i landet.

Hun blev skuffet, da hun fandt ud af, at hun vil kun ville modtage ydelser i 156 dage. I Danmark ville hun have haft ret til understøttelse i op til 4 år. Hun anede ikke, at forskellen kunne være så stor.

Nyttige formularer

For at kunne flytte fra et lands sikringssystem til et andet lands system vil du muligvis skulle forelægge formularer, som attesterer, hvilke ydelser du har ret til ved ankomsten.

Læs mere om standardformularer for social sikring.

Få adgang til information om de enkelte lande nedenfor.

Spørgsmål om et bestemt land?

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: