Forretninger
Senest tjekket: 08/02/2019

Hvis din ægtefælle og dine børn ikke er EU-borgere

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Indtil videre er Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og alle rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien:

Hvis du er EU-borger og flytter til et andet EU-land for at bo, arbejde eller studere, gør EU-reglerne det lettere for din familie at følge med dig. På denne side kan du se, hvordan din ægtefælle, dine børn og dine børnebørn kan komme med, selv om de ikke er EU-borgere.

Hvis du derimod er EU-borger og aldrig har boet i et andet EU-land, er det udelukkende de nationale bestemmelser, der gælder.

Hvis du er gift med en person af dit eget køn og flytter til et andet EU-land, skal dit værtsland anerkende din ægtefælles ret til ophold dér. Denne regel gælder også selvom ægteskab mellem personer af samme køn ikke anerkendes i værtslandet.

Udlandsophold i op til 3 måneder

Hvis din ægtefælle, dine børn eller dine børnebørn er fra et land uden for EU, kan de stadig godt få lov at bo hos dig i et andet EU-land. Hvis de opholder sig hos dig i op til 3 måneder, er det tilstrækkeligt med et gyldigt pas og i visse tilfælde, afhængigt af hvilket land de er fra, et indrejsevisum.

Læs mere om krav og undtagelser for indrejsevisum.

Inden afrejse bør du undersøge ved konsulatet i det land, du rejser til, om dine familiemedlemmer fra lande uden for EU har brug for et indrejsevisum, og i givet fald hvor lang tid det vil tage at få et.

Anmeldelse af ophold

Nogle EU-lande kræver, at din ægtefælle, dine børn og dine børnebørn fra lande uden for EU anmelder deres ophold inden for en rimelig frist efter ankomsten, og kan idømme dem straf i form af f.eks. en bøde, hvis de undlader at gøre dette.

Inden du rejser til værtslandet, bør du undersøge fristerne og betingelserne for anmeldelse af ophold hos myndighederne i værtslandet.

Din ægtefælle, dine børn eller dine børnebørn skal have deres pas på sig hele tiden.

I nogle EU-lande kan de få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt, hvis de lader deres pas ligge derhjemme, men de kan ikke blive tvunget til at rejse tilbage til deres hjemland alene af den grund.

Ligebehandling

Din ægtefælle, dine børn og dine børnebørn skal under deres ophold behandles på lige fod med statsborgere i værtslandet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, hjælp til arbejdsformidling og indskrivning i skoler.

Selv hvis de opholder sig i landet som turister, må de ikke afkræves en højere pris for museumsbesøg, transportbilletter og lignende.

Undtagelse: Hvis du er pensioneret, kan nogle EU-lade beslutte ikke at yde indkomststøtte til dig og din familie i de første 3 måneder af jeres ophold.

Udvisning

Myndighederne i dit værtsland kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise din ægtefælle, dine børn eller dine børnebørn fra lande uden for EU af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, men kun hvis de kan bevise, at de udgør en alvorlig trussel.

De skal have en skriftlig meddelelse om en sådan beslutning om udvisning. Den skal indeholde alle grundene til udvisningen og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Udlandsophold i mere end 3 måneder

Hvis du er arbejdstager

Hvis du arbejderi et andet EU-land – som ansat, selvstændig eller udstationeret – kan din ægtefælle, dine økonomisk afhængige børn og børnebørn fra lande uden for EU bo der sammen med dig uden at skulle opfylde andre betingelser.

Hvis du er pensionist

Hvis du som pensionistbor i et andet EU-land, kan din ægtefælle, dine børn og dine børnebørn fra lande uden for EU også bo der, hvis du for dig selv og hele din familie:

Hvis du er studerende

Hvis du som studerende bor i et andet EU-land, kan din ægtefælle, dine økonomisk afhængige børn og dine børnebørn fra lande uden for EU også bo der, hvis du:

Opholdskort

Din ægtefælle, dine børn og dine børnebørn fra lande uden for EU skal anmode om opholdstilladelse hos myndighederne i værtslandet (typisk på rådhuset eller den lokale politistation) senest 3 måneder efter deres ankomst.

Se, hvordan du får et opholdskort til dine familiemedlemmer fra lande uden for EU.

Ligebehandling

Din ægtefælle, dine børn og dine børnebørn fra lande uden for EU skal under deres ophold i værtslandet behandles på lige fod med statsborgere i landet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, hjælp til arbejdsformidling og indskrivning i skoler.

Anmodning om udrejse og udvisning

Din ægtefælle, dine børn og børnebørn kan blive boende hos dig i værtslandet, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis de ikke længere gør det, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet.

I sjældne tilfælde kan myndighederne i værtslandet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis de kan bevise, at de udgør en alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt. Den skal indeholde alle grundene til udvisningen og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

Eksempel

Irina er tysker og bor i Irland. Hendes russiske mor har anmodet om et opholdskort i Irland og skulle i den forbindelse aflevere sit pas.

De irske myndigheder fortalte Irina, at det kunne tage op til 1 år at udstede opholdskortet. Irinas mor var bekymret for, om hun ville få sit pas tilbage i tide, så hun kunne holde jul i Rusland og få lov til at rejse ind i Irland igen bagefter.

Familiemedlemmer fra lande uden for EU har rent faktisk ret til at få udstedt et opholdskort inden for 6 måneder af de irske myndigheder, som heller ikke må beholde passet.

Dødsfald

Hvis du borlovligt i et andet EU-land og dør, inden du har fået permanent opholdstilladelse, må din ægtefælle, dine børn og dine børnebørn fra lande uden for EU blive, hvis de har boet der i mindst 1 år inden din død.

For at kunne blive skal dine familiemedlemmer fra lande uden for EU opfylde de samme betingelser for opholdstilladelse som EU-borgere.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Skilsmisse

Hvis du bliver skilt, inden du får permanent opholdstilladelse i dit værtsland (hvilket som regel kræver, at man har boet i landet i 5 år), kan din ægtefælle, dine børn og dine børnebørn fra lande uden for EU blive i landet, hvis de:

For at kunne blive skal dine familiemedlemmer fra lande uden for EU opfylde de samme betingelser for opholdstilladelse som EU-borgere.

Undersøg rettigheder og formaliteter for:

Permanent ophold

Din ægtefælle, dine børn og dine børnebørn får permanent opholdsret efter at have boet lovligt i værtslandet i 5 år uden afbrydelser.

De kan blive så længe, de vil – også selv om de ikke arbejder og har brug for indkomststøtte. De har krav på de samme rettigheder og fordele som landets statsborgere.

Kravet om uafbrudt ophold berøres ikke af:

De kan miste retten til permanent ophold, hvis de bosætter sig uden for landet i over 2 år i træk.

Dødsfald

Hvis du er ansat eller selvstændig i et andet EU-land og dør, inden du har fået permanent opholdstilladelse, kan din ægtefælle, dine børn og dine børnebørn fra lande uden for EU få permanent ophold, hvis:

Permanent opholdskort

Se, hvordan dine familiemedlemmer får et permanent opholdskort, der viser, at de har ret til at blive boende uden yderligere betingelser.

Anmodning om udrejse og udvisning

Din ægtefælle, dine børn og dine børnebørn fra lande uden for EU kan blive boende hos dig i et andet EU-land, så længe de opfylder betingelserne for ophold. Hvis de ikke længere gør det, kan de nationale myndigheder anmode dem om at forlade landet.

I sjældne tilfælde kan myndighederne i værtslandet beslutte at udvise dem af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, men kun hvis de kan bevise, at de udgør en meget alvorlig trussel.

Beslutningen om udvisning eller anmodningen om udrejse skal meddeles dem skriftligt. Den skal indeholde alle grundene til udvisningen og angive, hvordan de kan klage, samt fristen for at klage.

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: