Forretninger
Senest tjekket: 08/06/2022

Hvis din ægtefælle og dine børn ikke er EU-borgere

Hvis du gift eller lever i registreret partnerskab med en EU-borger, som bor, arbejder, studerer eller søger job i et andet EU-land end det, han/hun kommer fra, gør EU-reglerne det lettere for dig at slutte dig til din ægtefælle/partner dér. Informationerne på denne side gælder også for børn og børnebørn, der slutter sig til deres EU-familiemedlemmer i et andet EU-land.

Hvis du ønsker at slutte dig til din ægtefælle eller registrerede partner i dennes oprindelsesland i EU, og du ikke tidligere har boet sammen med ham/hende i et andet EU-land, er det udelukkende de nationale regler, der gælder for jeres situation.

Hvis du er gift med en person af samme køn, og du flytter til et andet EU-land, skal dit værtsland give dig opholdstilladelse. Denne regel gælder, selv om ægteskab mellem personer af samme køn ikke anerkendes i værtslandet.

Se, hvilke rettigheder du har, og hvilke procedurer du skal følge afhængigt af din situation:

Vælg den situation, der er relevant for dig

Nogle EU-lande behandler registrerede partnerskaber ligesom ægteskaber. Hvis du flytter til et af disse lande, bør du undersøge reglerne og betingelserne for opholdstilladelse for ægtefæller fra lande uden for EU.

Andre EU-lande anerkender ikke registrerede partnerskaber på lige fod med ægteskaber. Hvis du flytter til et af disse lande, bør du undersøge reglerne og betingelserne for opholdstilladelse for andre familiemedlemmer fra lande uden for EU.

Læs mere om anerkendelse af registrerede partnerskaber i Europa.

I denne situation er det normalt de nationale immigrationsregler, der gælder. Få mere at vide ved at kontakte immigrationsmyndighederne i det pågældende EU-land.

Hvis du er ikke-EU-borger og gift med en EU-borger, kan du slutte dig til din ægtefælle i det EU-land, hvor han/hun bor.

Udlandsophold i op til 3 måneder

Hvis du bliver i landet i mindre end 3 måneder, skal du bare have et gyldigt pas og evt. et indrejsevisum afhængigt af, hvilket land du kommer fra.

Tjek kravene/undtagelserne for indrejsevisum i EU.

Inden afrejse bør du på konsulatet for det land, du rejser til spørge, om du har brug for et indrejsevisum, og i givet fald hvor lang tid det vil tage at få et.

Udlandsophold på over 3 måneder

Hvis du bliver i over 3 måneder i din ægtefælles værtsland, skal du ansøge om et opholdskort og anmelde dit ophold til myndighederne.

Opholdskort

Du skal ansøge om et opholdskort hos myndighederne i EU-værtslandet (typisk på rådhuset eller den lokale politistation) senest 3 måneder efter din ankomst.

Anmeldelse af dit ophold

Nogle EU-lande kræver, at du inden for en rimelig frist efter din ankomst anmelder dit ophold til myndighederne. Du kan blive pålagt en bøde, hvis du undlader at anmelde dit ophold til tiden.

Inden du rejser til EU-værtslandet, bør du undersøge fristerne og betingelserne for anmeldelse af ophold hos myndighederne i værtslandet.

Du skal altid have dit pas på dig.

I nogle EU-lande kan du få en bøde eller blive midlertidigt tilbageholdt, hvis du lader dit pas ligge derhjemme, men du kan ikke blive tvunget til at rejse tilbage til dit hjemland alene af den grund.

Hvis din ægtefælle er EU-borger og arbejdstager

Hvis din ægtefælle er lovligt beskæftiget i et andet EU-land, kan du bo der sammen med ham/hende uden at skulle opfylde nogen betingelser.

Hvis din ægtefælle er EU-borger og pensionist

Hvis din ægtefælle er pensionist og bor i et andet EU-land, kan du bo der sammen med ham/hende, hvis han/hun tjener tilstrækkeligt til at bo i landet uden at have brug for indkomststøtte og har en sygeforsikring, der dækker hele familien i værtslandet.

Hvis din ægtefælle er EU-borger og studerende

Hvis din ægtefælle er studerende og bor i et andet EU-land, kan du bo sammen med denne, hvis han/hun:

Hvad sker der med din ret til ophold, hvis din ægtefælle dør?

Hvis du har boet lovligt i et andet EU-land, og din ægtefælle dør, inden han/hun har fået permanent opholdstilladelse dér, har du ret til at blive boende, hvis dit ophold inden dødsfaldet var på mindst 1 år.

For at kunne blive skal du desuden opfylde de samme betingelser for opholdstilladelse som EU-borgere.

Tjek rettigheder, vilkår og formaliteter for:

Hvad sker der med din ret til ophold, hvis du bliver skilt fra din ægtefælle?

Hvis du bliver skilt fra din EU-ægtefælle, før denne har fået permanent opholdstilladelse i værtslandet (hvilket normalt kræver, at han/hun har boet der i 5 år), kan du blive boende, hvis:

Du kan også blive boende, hvis du har:

Hvis du har ret til samvær med et mindreårigt barn, kan du bo i EU-værtslandet, så længe der er behov for det.

For at kunne blive skal du opfylde de samme betingelser for opholdstilladelse som EU-borgere. Tjek rettigheder, vilkår og formaliteter for:

Ligebehandling

Du skal under dit ophold behandles på lige fod med statsborgerne i værtslandet, særligt med hensyn til beskæftigelse, løn, hjælp til arbejdsformidling og indskrivning i skoler.

Selv hvis du opholder dig i landet som turist, må du ikke afkræves en højere pris for museumsbesøg, transportbilletter og lignende.

Hvis du er gift med en pensionist, kan nogle EU-lande beslutte ikke at yde indkomststøtte til dig og din familie i de første 3 måneder af jeres ophold.

Udvisning

Dit nye land kan i sjældne tilfælde beslutte at udvise dig af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed – men kun hvis de kan bevise, at du udgør en alvorlig trussel.

Du har krav på en skriftlig meddelelse om en sådan beslutning om udvisning. Den skal indeholde alle grundene til udvisningen og angive, hvordan du kan klage, samt fristen for at klage.

Permanent opholdstilladelse

Du opnår retten til permanent ophold efter at have boet lovligt i værtslandet i 5 år uden afbrydelser.

Du kan derefter blive så længe, du vil – også selv om du ikke arbejder, og selv om du har brug for indkomststøtte. Du har krav på de samme rettigheder, ydelser og fordele som EU-borgere.

Kravet om uafbrudt ophold berøres ikke af:

Du kan miste retten til permanent ophold, hvis du bosætter dig uden for landet i over 2 år i træk.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: