Ultima verificare: 08/02/2019

Soțul/soția și copiii provenind din afara UE

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Pentru moment, Regatul Unit rămâne membru cu drepturi depline al UE, iar drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de membru continuă să se aplice integral în și pentru Regatul Unit:

Dacă sunteți cetățean european și vă mutați în altă țară din UE pentru a locui, lucra sau studia acolo, normele UE vin în sprijinul membrilor de familie care doresc să vi se alăture. Pe această pagină puteți afla ce trebuie să facă soțul/soția, copiii și nepoții pentru a vă însoți, chiar dacă nu sunt cetățeni ai UE.

Totuși, dacă sunteți cetățean european și nu ați locuit niciodată în altă țară din UE se vor aplica doar reglementările naționale.

Dacă sunteți căsătorit(ă) cu o persoană de același sex și vă mutați în altă țară din UE, țara-gazdă trebuie să recunoască drepturile de reședință ale soțului/soției. Această regulă se aplică și în cazul în care țara-gazdă nu recunoaște căsătoriile între persoane de același sex.

Șederea în străinătate pe o durată mai mică de 3 luni

Soțul/soția, copiii și nepoții provenind din afara UE pot sta cu dumneavoastră în altă țară din UE. Pentru o ședere mai mică de 3 luni, tot ceea ce le trebuie este un pașaport valabil și, uneori, în funcție de țara de proveniență, o viză de intrare.

Citiți mai multe despre cerințele în materie de vize și posibilele derogări.

Înainte de a pleca, adresați-vă consulatului țării în care mergeți pentru a afla dacă membrii de familie provenind din afara UE au nevoie de o viză de intrare și, în caz afirmativ, cât durează pentru a o obține.

Semnalarea prezenței

În unele țări din UE, soțul/soția, copiii și nepoții provenind din afara Uniunii trebuie să-și semnaleze prezența pe lângă autoritățile relevante într-un interval rezonabil de timp de la data sosirii. Cei care nu respectă această regulă pot fi sancționați, de exemplu, cu o amendă.

Înainte de a vă muta în țara gazdă, verificați termenele limită și condițiile referitoare la semnalarea prezenței pe lângă autoritățile naționale.

Soțul/soția, copiii și nepoții trebuie să aibă pașaportul permanent asupra lor.

În unele țări, ar putea fi amendați sau reținuți temporar dacă își uită pașaportul acasă, dar nu pot fi obligați să se întoarcă în țara de origine doar din acest motiv.

Egalitatea de tratament

Pe durata șederii, soțul/soția, copiii și nepoții trebuie să fie tratați ca și cetățenii țării gazdă, mai ales în ceea ce privește accesul la locurile de muncă, remunerarea, măsurile de facilitare a inserției pe piața muncii, înscrierea în școli.

Chiar dacă se află în țară ca simpli turiști, nu trebuie să li se ceară să plătească mai mult, de exemplu pentru biletele de transport sau de intrare la muzeu.

Excepție: Dacă sunteți pensionar, unele țări din UE pot decide să nu vă acorde, dumneavoastră și membrilor de familie, sprijin financiar pe durata primelor 3 luni de ședere în țară.

Expulzarea

În cazuri excepționale, autoritățile din noua țară pot decide expulzarea soțului/soției, copiilor și nepoților provenind din afara UE, pe motive de ordine, siguranță sau sănătate publică, dar numai dacă pot dovedi că ei reprezintă o amenințare serioasă.

Decizia de expulzare trebuie să li se comunice în scris. Ea trebuie să includă toate motivele invocate și informații privind căile de atac pe care le aveți la dispoziție și data până la care puteți contesta decizia în cauză.

Șederea în străinătate pe o durată mai mare de 3 luni

Dacă sunteți lucrător salariat

Dacă lucrați în altă țară din UE ca salariat, lucrător independent sau lucrător detașat, soțul/soția, copiii și nepoții din afara UE pe care îi aveți în întreținere pot locui în țara respectivă cu dumneavoastră, fără a fi nevoiți să îndeplinească vreo condiție.

Dacă sunteți pensionar

Dacă sunteți pensionar și locuiți în altă țară din UE, soțul/soția, copiii și nepoții din afara UE pot locui în țara respectivă cu dumneavoastră dacă aveți (pentru dumneavoastră și pentru restul familiei):

Dacă sunteți student

Dacă sunteți student și locuiți în altă țară din UE, soțul/soția, copiii și nepoții pe care îi aveți în întreținere pot locui în țara respectivă cu dumneavoastră, dacă:

Permisul de ședere

Soțul/soția, copiii și nepoții provenind din afara UE trebuie să solicite din partea autorităților locale (în general primăria sau poliția) un permis de ședere, în termen de 3 luni de la data sosirii.

Aflați cum puteți obține un permis de ședere pentru membrii de familie provenind din afara UE:

Egalitatea de tratament

Pe durata șederii în noua dumneavoastră țară, soțul/soția, copiii și nepoții provenind din afara UE trebuie tratați ca și cetățenii țării respective, mai ales în ceea ce privește accesul la locurile de muncă, remunerarea, măsurile de facilitare a inserției pe piața muncii, înscrierea în școli etc.

Cererea de părăsire a teritoriului țării și expulzarea

Soțul/soția, copiii și nepoții pot locui în țara în care vă aflați atâta timp cât îndeplinesc condițiile de ședere. În caz contrar, autoritățile naționale le pot cere să părăsească țara.

În cazuri excepționale, țara gazdă poate decide să îi expulzeze pe motive de ordine sau siguranță publică, dar numai dacă autoritățile pot dovedi că reprezintă o amenințare serioasă.

Cererea de părăsire a teritoriului sau decizia de expulzare trebuie să li se comunice în scris. Ea trebuie să includă toate motivele invocate și informații privind căile de atac pe care le aveți la dispoziție și data până la care puteți contesta decizia în cauză.

Caz real

Irina este cetățean german și locuiește în Irlanda. Mama ei, de origine rusă, dorește să obțină un permis de ședere și, în acest scop, le înmânează autorităților irlandeze pașaportul.

Acestea o informează pe Irina că întreaga procedură ar putea dura un an. Mama Irinei se teme că, fără pașaport, nu mai poate merge în Rusia de Crăciun și nici nu i se va mai permite să se întoarcă în Irlanda după aceea.

Potrivit legislației europene aplicabile în acest caz, autoritățile irlandeze trebuie să elibereze permisul de ședere în termen de 6 luni și nu pot reține pașaportul solicitantului în această perioadă.

Decesul

Dacă un cetățean european locuiește legal în altă țară din UE și decedează înainte de a obține dreptul de ședere permanentă, soțul/soția, copiii și nepoții provenind din afara UE pot rămâne în continuare în țara respectivă, cu condiția să fi locuit acolo cel puțin 1 an înainte de data la care a survenit decesul.

Pentru a rămâne în țară, membrii de familie provenind din afara UE trebuie, de asemenea, să îndeplinească toate condițiile în materie de rezidență aplicabile cetățenilor UE.

Verificați condițiile și formalitățile pentru:

Divorțul

Dacă divorțați înainte de a obține dreptul de ședere permanentă în țara gazdă (care se acordă, în general, după 5 ani), soțul/soția, copiii și nepoții provenind din afara UE pot rămâne în continuare în țara respectivă dacă:

Pentru a rămâne în țară, membrii de familie provenind din afara UE trebuie, de asemenea, să îndeplinească toate condițiile în materie de rezidență aplicabile cetățenilor UE.

Verificați condițiile și formalitățile pentru:

Șederea permanentă

Soțul/soția, copiii și nepoții provenind din afara UE pot dobândi dreptul de ședere permanentă dacă au locuit legal în țara gazdă pe o perioadă de 5 ani consecutivi.

Din acel moment, pot rămâne acolo cât timp doresc, chiar dacă nu lucrează sau au nevoie de sprijin financiar. Ei trebuie să beneficieze de aceleași drepturi, prestații și avantaje ca și cetățenii țării respective.

Continuitatea șederii nu este afectată de:

Își pot pierde dreptul de ședere permanentă, dacă locuiesc în afara țării respective pe o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi.

Decesul

Dacă un cetățean european muncește ca salariat sau lucrător independent în altă țară din UE, dar decedează înainte de a obține dreptul de ședere permanentă, soțul/soția, copiii și nepoții săi provenind din afara UE pot rămâne permanent acolo, dacă:

Permisul de ședere permanentă

Aflați ce trebuie să faceți pentru a obține un permis de ședere permanentă care să le ateste membrilor dumneavoastră de familie dreptul de a sta necondiționat în țara respectivă.

Cererea de părăsire a teritoriului țării și expulzarea

Soțul/soția, copiii și nepoții provenind din afara Uniunii pot locui cu dumneavoastră în altă țară din UE atâta timp cât îndeplinesc condițiile de ședere. În caz contrar, autoritățile naționale le pot cere să părăsească țara.

În cazuri excepționale, ei pot fi expulzați pe motive de ordine sau de siguranță publică, dar numai dacă autoritățile pot dovedi că reprezintă o amenințare serioasă.

Cererea de părăsire a teritoriului sau decizia de expulzare trebuie să li se comunice în scris. Ea trebuie să includă toate motivele invocate și informații privind căile de atac pe care le aveți la dispoziție și data până la care puteți contesta decizia în cauză.

Legislaţia UE

Căutați informații despre normele aplicabile într-o anumită țară?

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Partajați această pagină: