Nazadnje pregledano: 08/02/2019

Zakonec in otroci, ki niso državljani EU

Odločitev Združenega kraljestva, da uveljavi člen 50 Pogodbe o Evropski uniji: Več informacij

Združeno kraljestvo je še vedno polnopravna članica EU, pravice in obveznosti se še naprej v celoti uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem:

Če ste državljan EU in se preselite v drugo državo EU, da bi tam živeli, delali ali študirali, se vam lahko v skladu s predpisi EU v tujini pridružijo družinski člani. Na tej strani boste našli informacije o tem, kdaj in kako se vam lahko pridružijo zakonski partner, otroci in vnuki, ki niso državljani EU.

Za državljane EU, ki ne živijo v drugi državi EU, veljajo samo nacionalni predpisi.

Če ste v istospolni zakonski skupnosti in se preselite v drugo državo EU, mora država gostiteljica priznati pravico zakonskega partnerja do prebivanja v tej državi. To pravilo se uporablja, tudi če istospolne zakonske skupnosti v državi gostiteljici niso priznane.

Prebivanje v tujini do 3 mesecev

Vaš zakonski partner, otroci in vnuki, ki niso državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU. Če prebivajo z vami manj kot tri mesece, potrebujejo samo veljaven potni list in včasih (odvisno, iz katere države prihajajo) tudi vstopni vizum.

Več o pogojih za pridobitev vizuma in izjemah.

Pred odhodom v tujino na diplomatsko-konzularnem predstavništvu države, v katero odhajate, preverite, ali družinski člani, ki niso državljani EU, potrebujejo vstopni vizum in koliko časa traja postopek.

Prijava prihoda

V nekaterih državah EU morajo vaš zakonski partner, otroci in vnuki, ki niso državljani EU, svoj prihod prijaviti v razumnem roku pri pristojnih organih. Če tega ne storijo, jim lahko organi naložijo kazen, denimo globo.

Pred njihovim odhodom v tujino zato priporočamo, da pri nacionalnih organih preverite roke in pogoje za prijavo prihoda.

Zakonski partner, otroci in vnuki morajo vedno imeti pri sebi svoj potni list.

Če dokumente pozabijo doma, jim lahko v nekaterih državah EU naložijo globo ali jih začasno pridržijo, vendar jih samo zaradi tega ne morejo prisilno vrniti v domovino.

Enaka obravnava

Med prebivanjem v drugi državi se vaš zakonski partner, otroci in vnuki obravnavajo kot državljani države gostiteljice, zlasti glede zaposlitve, plačila, možnosti dostopa do dela in vpisa v šolo.

To velja tudi za turistične obiske, denimo ni jim treba plačati višjih cen za obisk muzejev ali pri nakupu avtobusnih vozovnic.

Izjema: Če ste upokojenec, lahko država EU določi, da vi in vaša družina prve tri mesece prebivanja ne boste upravičeni do denarne socialne pomoči.

Izgon iz države

V izjemnih primerih lahko država prebivanja zakonskemu partnerju, otrokom in vnukom, ki niso državljani EU, izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljajo resno nevarnost za javni red, varnost države ali javno zdravje.

Vročiti vam morajo pisno odločbo o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon ter način in rok pritožbe.

Prebivanje v tujini, daljše od 3 mesecev

Za delavce

Če delate v drugi državi članici EU (kot zaposleni, samozaposleni ali napoteni na delo), lahko vaš zakonski partner, vzdrževani otroci oziroma vnuki, kii niso državljani EU, prebivajo z vami, ne da bi morali izpolnjevati katere koli druge pogoje.

Za upokojence

Zakonec, otroci in vnuki (ki niso državljani EU) upokojenca, ki prebiva v drugi državi EU, lahko prebivajo z njim, če vsi (upokojenec in družinski člani) izpolnjujejo naslednje pogoje:

Za študente

Zakonec, vzdrževani otroci oziroma vnuki študenta, ki prebiva v drugi državi EU, lahko prebivajo z njim, če izpolnjuje naslednje pogoje:

Dovoljenje za prebivanje

Zakonski partner, otroci in vnuki, ki niso državljani EU, morajo svoje prebivanje prijaviti pri ustreznih organih v državi gostiteljici (pogosto na upravni enoti ali krajevni policijski postaji) v treh mesecih po prihodu.

Kako pridobiti dovoljenje za prebivanje za družinske člane, ki niso državljani EU.

Enaka obravnava

Med prebivanjem v drugi državi se vaš zakonski partner, otroci in vnuki, ki niso državljani EU, obravnavajo kot državljani države prebivanja, zlasti glede zaposlitve, plačila, možnosti dostopa do dela in vpisa v šolo.

Zapustitev države in izgon

Vaš zakonec, otroci in vnuki lahko prebivajo z vami v državi gostiteljici, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo.

V izjemnih primerih jim lahko pristojni organi v državi prebivanja izrečejo ukrep izgona, če lahko dokažejo, da predstavljajo resno nevarnost za javni red ali varnost države.

Prejeti morajo pisno odločbo o izgonu ali zahtevek, da zapustijo državo, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon ter način in rok pritožbe.

Praktični primer

Irina je Nemka, ki živi na Irskem. Njena mama, ki je državljanka Rusije, je zaprosila za dovoljenje za prebivanje na Irskem. Vlogi je morala priložiti svoj potni list.

Irski upravni organi so Irini povedali, da bo postopek izdaje dovoljenja morda trajal eno leto. To je bilo seveda neugodno za njeno mamo, saj se ne bi mogla vrniti v Rusijo za božič ali bi imela nato težave pri ponovnem vstopu v Irsko.

V skladu s pravico prebivanja, ki velja za družinske člane državljana EU (tudi če sami niso državljani EU), bi morali irski organi dovoljenje za prebivanje izdati v šestih mesecih in v tem obdobju nimajo pravice zadržati potnega lista tujca.

Smrt

Če državljan EU, ki zakonito prebiva v drugi državi članici, tam umre, preden pridobi pravico do stalnega prebivanja, lahko njegov zakonski partner, otroci in vnuki, ki niso državljani EU, ostanejo v tej državi, če so tam prebivali vsaj eno leto pred smrtjo državljana.

Vendar morajo družinski člani, ki niso državljani EU, tudi izpolnjevati enake pogoje za prebivanje kot državljani EU.

Pogoji in formalnosti za:

Razveza

Če se državljan EU, ki prebiva v drugi državi članici, razveže, preden pridobi pravico do stalnega prebivanja v državi gostiteljici (kar ponavadi traja pet let), lahko njegov zakonski partner, otroci in vnuki ostanejo v državi, če:

Vendar morajo družinski člani, ki niso državljani EU, tudi izpolnjevati enake pogoje za prebivanje kot državljani EU.

Pogoji in formalnosti za:

Stalno prebivanje

Vaš zakonski partner, otroci in vnuki, ki niso državljani EU, lahko pridobijo pravico do stalnega prebivanja, če so v državi gostiteljici zakonito in neprekinjeno prebivali pet zaporednih let.

Ostanejo lahko tako dolgo, kot želijo, tudi če so brezposelni ali če potrebujejo denarno pomoč. Pripadajo jim enake pravice in ugodnosti kot državljanom te države.

Na neprekinjenost prebivanja ne vplivajo:

Pravico do stalnega prebivanja lahko izgubijo, če živijo zunaj zadevne države več kot dve zaporedni leti.

Smrt

Če delavec (zaposleni ali samozaposleni) na delu v drugi državi EU umre, preden izpolni pogoj za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, njegovi zakonski partner, otroci in vnuki, ki niso državljani EU, pridobijo pravico do stalnega prebivanja v primeru:

Dovoljenje za stalno prebivanje

Postopek za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, ki družinskim članom priznava brezpogojno pravico do prebivanja.

Zapustitev države in izgon

Zakonski partner, otroci in vnuki, ki niso državljani EU, lahko prebivajo z vami v drugi državi EU, dokler izpolnjujejo pogoje za prebivanje. Če pogojev ne izpolnjujejo več, lahko nacionalni organi zahtevajo, da zapustijo državo.

V izjemnih primerih jim lahko pristojni organi v državi prebivanja izrečejo ukrep izgona, če lahko dokažejo, da predstavljajo resno nevarnost za javni red ali varnost države.

Prejeti morajo pisno odločbo o izgonu ali zahtevek, da zapustijo državo, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon ter način in rok pritožbe.

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: