Nazadnje pregledano: 13/05/2020

Zakonci in otroci, ki niso državljani EU

Ali ima brexit posledice za vas?

Vprašanja in odgovori – pravice državljanov EU in Združenega kraljestva, kot so navedene v sporazumu o izstopu

ssS 1. januarjem 2021 bodo začela veljati nova pravila za državljane EU, ki živijo v Združenem kraljestvu ali ki se selijo v Združeno kraljestvo. Enaka pravila bodo veljala za državljane Združenega kraljestva, ki živijo v državi EU ali se vanjo selijo.

V Združenem kraljestvu/EU imam stalno prebivališče ali ga bom pridobil/-a v prehodnem obdobju.

Načeloma boste vi in vaši družinski člani v državi gostiteljici še naprej imeli stalno prebivališče. To vključuje družinske člane, ki niso državljani EU. V Združenem kraljestvu pa morate vseeno zaprositi za nov status rezidenta v okviru sheme EU za pridobitev statusa . V EU se čim prej pozanimajte pri organih države gostiteljice, ali morate zaprositi za nov status rezidenta.

Prebivam v Združenem kraljestvu/EU, vendar še nimam pravice do stalnega prebivanja

Načeloma lahko vi in vaši družinski člani še naprej prebivate v vaši državi gostiteljici. To vključuje družinske člane, ki niso državljani EU. V Združenem kraljestvu pa morate vseeno zaprositi za nov status rezidenta v okviru sheme EU za pridobitev statusa. V EU se čim prej pozanimajte pri organih države gostiteljice, ali morate zaprositi za nov status rezidenta.

Želim se preseliti v Združeno kraljestvo/EU.

V skladu s sedanjimi pravili EU se lahko vi in vaši družinski člani do 31. decembra 2020 preselite v Združeno kraljestvo ali v državo EU. To vključuje družinske člane, ki niso državljani EU. V Združenem kraljestvu pa morate vseeno zaprositi za nov status v okviru sheme EU za pridobitev statusa.. V EU se čim prej pozanimajte pri organih države gostiteljice, ali se morate registrirati in zaprositi za nov status rezidenta.

Želim oditi v Združeno kraljestvo/EU z namenom kratkoročnega bivanja.

Sedanja pravila o prijavi prihoda, prijavi prebivališča v tujini, prijavi družinskih članov, ki so državljani EU, prijavi družinskih članov, ki niso državljani EU, se še naprej uporabljajo, in sicer vsaj do 31. decembra 2020.

Potrebujem pomoč

Če menite, da vaše pravice na podlagi prava EU niso spoštovane, se obrnite na naše službe za pomoč.

Podrobne informacije o izvajanju sporazuma o izstopu in o pravicah državljanov

Če ste poročeni ali v registriranem partnerstvu z državljanom EU, ki prebiva, dela, študira ali išče zaposlitev v drugi državi EU in ne v svoji matični državi, vam pravila EU omogočajo, da se mu v tej državi pridružite. Informacije na tej strani veljajo tudi za otroke in vnuke, ki se pridružijo svojim družinskim članom, državljanom EU.

Če se želite pridružiti zakonskemu ali registriranemu partnerju, ki je državljan EU, v njegovi matični državi in pred tem v nobeni drugi državi EU nista živela skupaj, se za vaš primer uporabljajo samo nacionalna pravila.

Če ste v istospolni zakonski zvezi in se preselite v drugo državo EU, vam mora država gostiteljica priznati pravico do prebivanja. To pravilo se uporablja, tudi če država gostiteljica ne priznava istospolnih zakonskih zvez.

Preverite, katere pravice imate in kakšni so postopki za vaš primer.

Vaš primer

Nekatere države EU obravnavajo partnersko skupnost in registrirano partnersko skupnost enako kot zakonsko zvezo. V tem primeru preverite veljavne pravice do prebivanja in pogoje za zakonske partnerje, ki niso državljani EU.

Druge države EU ne priznavajo partnerske skupnosti in registrirane partnerske skupnosti kot enakovredne zakonski skupnosti. V tem primeru preverite veljavne pravice do prebivanja in pogoje za druge sorodnike, ki niso državljani EU.

Več o priznavanju partnerskih skupnosti v Evropi.

V tem primeru se običajno uporabljajo nacionalna pravila o priseljevanju. Za več informacij se obrnite na organ za priseljevanje v zadevni državi EU.

Če niste državljan EU in ste poročeni z državljanom EU, se zakonskemu partnerju lahko pridružiti v državi, v kateri prebiva.

Prebivanje v tujini do treh mesecev

Če boste v tujini prebivali manj kot tri mesece, potrebujete samo veljavni potni list in vstopni vizum (odvisno, iz katere države prihajate).

Preverite pogoje za pridobitev vstopnega vizuma in izjeme v EU.

Pred odhodom v tujino na diplomatsko-konzularnem predstavništvu države, v katero odhajate, preverite, ali potrebujete vstopni vizum in koliko časa traja postopek.

Prebivanje v tujini, daljše od treh mesecev

Če boste v v državi gostiteljici vašega zakonskega partnerja prebivali več kot tri mesece, morate zaprositi za izdajo dovoljenja za prebivanje in o svojem prihodu obvestiti zadevne organe.

Dovoljenje za prebivanje

Za izdajo dokumenta o prebivanju morate zaprositi pri ustreznem organu v državi gostiteljici (pogosto na upravni enoti ali krajevni policijski postaji) v treh mesecih po prihodu.

Prijava prihoda

V nekaterih državah EU se morate v razumnem roku po prihodu v državo prijaviti pri pristojnih organih. Mogoče boste morali plačati globo, če svojega prihoda niste prijavili pravočasno.

Preden se preselite v državo gostiteljico EU, pri nacionalnih organih preverite roke in pogoje za prijavo prihoda.

Pri sebi morate vedno imeti potni list.

Če potni list pozabite doma, vam lahko v nekaterih državah EU naložijo globo ali vas začasno pridržijo, vendar vas samo zaradi tega ne morejo prisilno vrniti v domovino.

Zakonski partner, ki je državljan EU, je delavec

Če je vaš zakonski partner, ki je državljan EU, zakonito zaposlen v drugi državi EU, lahko z njim prebivate, ne da bi morali izpolnjevati katere koli pogoje.

Zakonski partner, ki je državljan EU, je upokojen

Če je vaš zakonski partner, ki je državljan EU, upokojen in prebiva v drugi državi EU, lahko z njim prebivate, če ima zadostne prihodke, ki omogočajo preživljanje brez dohodkovne podpore, in ustrezno zdravstveno zavarovanje za vso družino v tej državi.

Zakonski partner, ki je državljan EU, je študent

Če je vaš zakonski partner, ki je državljan EU, študent in prebiva v drugi državi EU, lahko z njim prebivate, če:

Pravica do prebivanja po smrti zakonskega partnerja

Če ste zakonito prebivali v drugi državi EU in je vaš zakonski partner, državljan EU, umrl, preden je pridobil pravico do stalnega prebivanja, lahko ostanete v tej državi, če ste tam prebivali najmanj eno leto pred njegovo smrtjo.

Vendar morate tudi izpolnjevati enake pogoje za prebivanje kot državljani EU.

Pogoji in formalnosti za:

Pravica do prebivanja po razvezi od zakonskega partnerja

Če ste se od zakonskega partnerja, ki je državljan EU, razvezali, preden je pridobil pravico do stalnega prebivanja v državi gostiteljici (običajno je treba v državi prebivati pet let), lahko ostanete v državi, če:

Ostanete lahko tudi, če imate:

Če imate pravico do stikov z mladoletnim otrokom, lahko v državi gostiteljici ostanete toliko časa, kolikor je potrebno.

Vendar morate izpolnjevati enake pogoje za prebivanje kot državljani EU. Pogoji in formalnosti za:

Enaka obravnava

Med prebivanjem v drugi državi vas morajo obravnavati enako kot državljane te države, zlasti glede zaposlitve, plačila, nadomestil, dostopa do dela in vpisa v šolo.

Tudi če ostanete kot turist, za obisk muzejev ali pri nakupu vozovnic ne bi smeli plačati višjih cen.

Če ste zakonski partner upokojenca, lahko nekatere države EU določijo, da vi in vaša družina prve tri mesece prebivanja v tej državi niste upravičeni do dohodkovne podpore.

Izgon iz države

V izjemnih primerih vam lahko vaša nova država prebivanja izreče ukrep izgona, vendar mora dokazati, da predstavljate resno nevarnost za javni red, varnost države ali javno zdravje.

Prejeti morate pisno odločitev o izgonu, v kateri morajo biti navedeni razlogi za izgon ter način in rok pritožbe.

Stalno prebivanje

Pravico do stalnega prebivanja pridobite, če ste v državi gostiteljici zakonito prebivali pet zaporednih let.

Ostanete lahko tako dolgo, kolikor želite, tudi če ste brezposelni ali če potrebujete dohodkovno podporo. Pripadajo vam enake pravice in ugodnosti kot državljanom EU.

Na neprekinjenost prebivanja ne vplivajo:

Pravico do stalnega prebivanja lahko izgubite, če živite zunaj države več kot dve leti zapored.

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: