Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 27/11/2017

Alkoholne pijače, tobačni izdelki, gotovina in trošarine

Omejitve za alkoholne pijače in tobačne izdelke v EU

Za fizične osebe ni omejitev glede tega, kaj lahko kupijo in nosijo s seboj, ko potujejo med državami članicami EU, pod pogojem, da so kupljeni izdelki namenjeni osebni rabi in ne ponovni prodaji. Davki (DDV in trošarine) so všteti v ceni izdelka v državi, v kateri izdelek kupite, zato v nobeni drugi državi članici niste dolžni plačati ničesar.

Toda carinski organi EU lahko preverijo vrsto stvari, da bi ugotovili, ali je blago, ki ste ga kupili, za osebno rabo, na primer ali ste nosilec komercialne dejavnosti oziroma ali ste zaposleni v komercialni dejavnosti, kako je blago pakirano in kako se prevaža. Preverijo lahko tudi količino izdelkov, ki jih nosite s seboj.

Vedeti morate, da države članice same določijo količino tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač, ki jih lahko vnesete v državo. Največja dovoljena količina mora znašati najmanj:

 • 800 cigaret
 • 400 cigarilosov (cigare, ki tehtajo največ 3 g)
 • 200 cigar
 • 1 kg tobaka
 • 10 litrov žganih pijač
 • 20 litrov alkoholiziranega vina
 • 90 litrov vina (vključno z največ 60 litrov penečega)
 • 110 litrov piva

Različne omejitve za cigarete

Države EU lahko omejijo število cigaret, ki jih lahko prinesete iz druge države EU, če ta ne obračunava minimalne trošarine. Največja dovoljena količina ne sme biti manjša od 300 cigaret. Preden se odpravite na pot, preverite morebitne omejitve pri carinskih organih države, v katero ste namenjeni.

Avstrija, Danska, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Slovenija in Švedska trenutno uporabljajo nižjo mejno količino za potnike iz Bolgarije, Madžarske in Litve.

Količine, ki presegajo dovoljene vrednosti

Če carinski organi sumijo, da imate pri sebi blago, ki ni za osebno rabo ali ki je namenjeno za nadaljno prodajo, lahko od vas zahtevajo, da dokažete nasprotno (npr. z dokazili o nakupu). Če ne predložite zadostnih dokazov, lahko od vas zahtevajo plačilo carine ali vam blago zasežejo.

Za potnike, mlajše od 17 let, veljajo strožja pravila, ki se lahko od države do države razlikujejo, zato jih pred potovanjem preverite.

Gotovina

Če nameravate potovati v EU ali iz nje odpotovati z gotovino v znesku 10 000 evrov ali več (ali v enakovrednem znesku v drugi valuti), morate znesek prijavitifrançaisDeutschEnglish carinskim organom. Če tega ne storite, lahko carinski organi zadržijo vašo gotovino, poleg tega pa vam grozi plačilo globe. Carinski organi lahko opravijo tako osebni pregled kot pregled prtljage in/ali vozila.

Če želite na potovanje med državami EU s seboj nesti gotovino v znesku 10 000 evrov ali več (ali enakovreden znesek v drugi valuti), morate pri carinskih organih države izstopa, vstopa in tranzita preveriti, ali je treba znesek prijaviti.

DDV in trošarine ob vstopu v EU

Če vstopate v EU iz države, ki ni država članica EU, lahko v spodaj navedenih količinah brez plačila DDV in trošarin prinesete s seboj blago, pod pogojem, da ni namenjeno za nadaljnjo prodajo. To velja tudi za potnike z Gibraltarja, Kanalskih ali Kanarskih otokov ali z drugih območij, na katerih predpisi EU o DDV in trošarinah ne veljajo.

Alkoholne pijače

S seboj lahko prinesete:

 • 4 litre vina in:
 • 16 litrov piva

S seboj lahko prinesete tudi:

 • skupaj 1 liter žganja nad 22 vol. % ali 1 liter nedenaturiranega alkohola (etilni alkohol) 80 vol. % (ali več) ali ali 2 litra alkoholiziranega ali penečega vina.

Vsaka od teh količin predstavlja celotno dovoljeno količino iz zadnjega odstavka in jo je mogoče deliti: npr. s seboj lahko nesete pol litra žganja in liter alkoholiziranega vina – vsaka od teh količin predstavlja polovico dovoljene omejitve.

Tobačni izdelki

V nekaterih državah veljajo višje, v drugih pa nižje omejitve količine. Če država EU uporablja nižje omejitve, jih lahko uporabi bodisi samo za potnike, ki potujejo po kopnem in morju (Bolgarija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska in Slovaška), bodisi za vse potnike (Estonija in Romunija).

Višja mejna vrednost

Nižja mejna vrednost

200 cigaret ali

100 cigarilosov ali

50 cigar ali

250 g tobačnih izdelkov

40 cigaret ali

20 cigarilosov ali

10 cigar ali

50 g tobačnih izdelkov

Dovoljena je kombinacija teh tobačnih izdelkov, vendar v mejah skupne dovoljene količine. Na primer 50 cigarilosov + 25 cigar = skupna dovoljena količina.

Mlajšim od 17 let ni dovoljeno vnašati carine proste količine tobačnih izdelkov ali alkoholnih pijač.

Drugi izdelki, vključno s parfumi

S sabo lahko nesete izdelke v vrednosti do 300 evrov na potnika oziroma 430 evrov na potnika v letalskem in ladijskem prometu. V nekaterih državah članicah velja za potnike, mlajše od 15 let, nižja omejitev, in sicer 150 evrov.

Gorivo

S seboj lahko nesete največ 10 litrov goriva v prenosni posodi za gorivo poleg goriva, ki je v vašem rezervoarju za gorivo. To velja za vse vrste motornih vozil.

Trošarine pri izstopu iz EU

Pri potovanju v države, ki niso države članice EU (in v nekatera območja znotraj EU, kot so Kanarski otoki), lahko v tako imenovanih prostocarinskih prodajalnah na letališčih ali v pristaniščih kupite carin prosto blago. Vendar se morate zavedati, da lahko vaša ciljna država, ki ni država članica EU, pri oprostitvi carin in trošarin uporablja količinske omejitve.

Potovanje po EU čez Švico ali drugo državo, ki ni država članica EU

Pri potovanju iz ene države članice EU v drugo čez Švico se uporabljajo švicarski carinski predpisiEnglish.

Če nosite s sabo količino alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, ki presega količino, dovoljeno v Švici, morate blago prijaviti tako ob vstopu v Švico kot ob vrnitvi v EU. V Švici se od potnikov lahko zahteva finančno jamstvo, ki se povrne, ko odpotujejo iz države skupaj z blagom.

Zakonodaja EU
 • Direktiva Sveta o oprostitvi plačila davka na dodano vrednost in trošarin za potnike iz držav izven EU English
 • Uredba Sveta o oprostitvi uvoznih in izvoznih dajatev English
 • Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o kontroli gotovine ob vstopu v EU in izstopu iz nje English
Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje