Poslovanje v Evropi
Nazadnje pregledano: 05/12/2022

Alkoholne pijače, tobačni izdelki in trošarine

Prenos alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov med državami EU

Trošarine je treba praviloma plačati v državi, v kateri se alkoholne pijače in tobačni izdelki porabijo. Vendar pa obstajajo izjeme za fizične osebe, ki potujejo med državami EU. Ta izjema velja, če so kupljeni izdelki namenjeni za vašo lastno uporabo in ne za nadaljnjo prodajo. Ker so davki (DDV in trošarine) všteti v ceni izdelka v državi, v kateri izdelek kupite, v nobeni drugi državi članici niste dolžni plačati ničesar.

Toda carinski organi EU lahko preverijo vrsto stvari, da bi ugotovili, ali je blago, ki ste ga kupili, za osebno rabo, na primer ali ste nosilec komercialne dejavnosti oziroma ali ste zaposleni v komercialni dejavnosti, kako je blago pakirano in kako se prevaža. Preverijo lahko tudi količino izdelkov, ki jih nosite s seboj. Zato lahko vsaka država EU določi svoje priporočene vrednosti za količine tobačnih izdelkov in alkoholnih pijač, ki jih lahko vnesete v državo. Te priporočene vrednosti pa ne smejo biti nižje od naslednjih:

Blago Priporočene vrednosti EU
Cigarete 800
Cigarile (cigare, ki tehtajo največ 3 g) 400
Cigare 200
Tobak 1 kg
Žganja (npr. whisky ali gin) 10 litrov
Alkoholizirano vino (kot sta sherry ali portovec) 20 litrov
Vino 90 litrov (od tega je lahko le 60 litrov penečega vina)
Pivo 110 litrov

Ker so navedene vrednosti zgolj okvirne, preverite priporočene vrednosti, pri carinskih organih en v državi EU, v katero potujete.

Prenos količin nad priporočenimi vrednostmi

Če carinski organi sumijo, da imate pri sebi blago, ki ni za osebno rabo ali je namenjeno za nadaljnjo prodajo, lahko od vas zahtevajo, da dokažete nasprotno (npr. z dokazili o nakupu). Če ne predložite zadostnih dokazil, lahko od vas zahtevajo plačilo trošarine v namembni državi ali vam blago zasežejo.

Opozorilo

Za potnike, mlajše od 17 let, veljajo strožja pravila, ki se lahko od države do države razlikujejo, zato jih pred potovanjem preverite. 

DDV in trošarine ob vstopu v EU iz države, ki ni članica EU

Če vstopate v EU iz države, ki ni država članica EU, lahko v spodaj navedenih količinah brez plačila DDV in trošarin prinesete s seboj blago, če ni namenjeno za nadaljnjo prodajo. To velja tudi za potnike s Kanarskih otokov ali z drugih območij en , na katerih predpisi EU o DDV in trošarinah ne veljajo.

Dovoljene količine alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov ob vstopu v EU iz države, ki ni članica EU

Dovoljene količine alkoholnih pijač

S seboj lahko prinesete: a)

Poleg tega lahko prinesete tudi: b)

Vsaka količina, navedena v točki b), predstavlja skupno količino v tej kategoriji alkoholnih pijač, ki se lahko razdeli po vaši izbiri. Lahko na primer prinesete: 4 litre mirnega vina, 16 litrov piva, pol litra žganih pijač in 1 liter alkoholiziranega vina ali 4 litre mirnega vina, 16 litrov piva in 2 litra penečega vina.

Dovoljene količine tobačnih izdelkov

Odvisno od države EU, ki jo obiskujete, se lahko uporablja višja ali nižja omejitev. Če država EU uporablja nižje omejitve, jih lahko uporabi samo za potnike, ki potujejo po kopnem in morju (Bolgarija, Grčija, Hrvaška Latvija, Litva, Madžarska, Poljska in Slovaška) ali za vse potnike (Estonija in Romunija).

Opozorilo

Seznam držav EU, navedenih zgoraj, je okviren in se lahko spremeni. Za najnovejše informacije o dovoljenih količinah tobačnih izdelkov preverite omejitve, ki jih določajo carinski organi en v državi EU, v katero potujete.
Višja omejitev Nižja omejitev

200 cigaret ali
100 cigaril ali
50 cigar ali
250 g tobaka

40 cigaret ali
20 cigaril ali
10 cigar ali
50 g tobaka

Dovoljena je kombinacija teh tobačnih izdelkov, vendar v mejah skupne dovoljene količine. Če potujete v države EU, kjer velja višja omejitev, lahko na primer prinesete skupno 50 cigaril in 25 cigar.

Opozorilo

Mlajšim od 17 let ni dovoljeno vnašati carine proste količine tobačnih izdelkov ali alkoholnih pijač.

Drugi izdelki, med drugim parfumi

S sabo lahko nesete druge izdelke v vrednosti do 300 evrov na potnika oziroma 430 evrov na potnika v letalskem in ladijskem prometu. V nekaterih državah EU velja za potnike, mlajše od 15 let, nižja omejitev, in sicer 150 evrov.

Gorivo

S seboj lahko poleg goriva, ki je v vašem rezervoarju za gorivo, nesete največ 10 litrov goriva v prenosni posodi. To velja za vse vrste motornih vozil.

Trošarine pri izstopu iz EU

Pri potovanju v države, ki niso države članice EU (in na nekatera območja znotraj EU, kot so Kanarski otoki en ), lahko v tako imenovanih brezcarinskih prodajalnah na letališčih ali v pristaniščih kupite blago, prosto carin in trošarin. Vendar se morate zavedati, da lahko vaša ciljna država, ki ni država članica EU, pri oprostitvi carin in trošarin uporablja količinske omejitve.

Tranzit po EU čez Švico ali drugo državo, ki ni država članica EU

Opozorilo

Pri potovanju iz ene države članice EU v drugo čez Švico se uporabljajo švicarski carinski predpisi en .

Če imate s sabo količino alkoholnih pijač ali tobačnih izdelkov, ki presega količino, dovoljeno v Švici, morate blago prijaviti tako ob vstopu v Švico kot ob vrnitvi v EU. V Švici se od potnikov lahko zahteva finančna garancija, ki se povrne, ko odpotujejo iz države skupaj z blagom.

Pogosta vprašanja

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: