Nazadnje pregledano: 26/03/2021

Oznaka CE

Koronavirus, medicinska in zaščitna oprema

Številne izdelke je treba pred prodajo v državah EU označiti z oznako CE, ki kaže, da je proizvajalec za zadevni izdelek izvedel postopek ugotavljanja skladnosti in da izdelek izpolnjuje vse zahteve EU glede varnosti ter varovanja zdravja in okolja. Oznaka je obvezna za vse izdelke, proizvedene kjerkoli v svetu in ki se tržijo v EU.

Obveznost označevanja z oznako CE

Označevanje CE je obvezno le za izdelke, za katere so bile uvedene specifikacije EU in za katere se zahteva namestitev oznake CE.

Nekateri izdelki morajo hkrati izpolnjevati več zahtev EU. Pred namestitvijo oznake CE morate poskrbeti, da je izdelek v skladu z vsemi ustreznimi zahtevami. Oznako CE je prepovedano namestiti na izdelke, za katere ni specifikacij EU oz. za katere namestitev oznake CE ni obvezna.

Pridobitev oznake CE

Proizvajalec izdelka je sam odgovoren za ugotavljanje skladnosti z vsemi zahtevami. Za namestitev oznake CE na izdelek ne potrebujete dovoljenja. Kljub temu morate pred tem:

Ko izdelek pridobi oznako CE, morate pristojnemu nacionalnemu organu na zahtevo predložiti vse podatke in ustrezno dokumentacijo o oznaki CE.

Ali je potrebno neodvisno ugotavljanje skladnosti

Preverite, ali mora priglašeni organ preskusiti izdelek. Ta informacije so na voljo v ustrezni zakonodaji, ki se uporablja za določen izdelek: preverite pravila za posamezno kategorijo izdelkoven.

To ni obvezno za vse izdelke.

Če je potrebno sodelovanje priglašenega organa, morate oznaki CE priložiti tudi identifikacijsko številko tega organa. Oznaka CE in identifikacijska številka se lahko namestita vsaka posebej, morata pa biti ena zraven druge.

Podatki o priglašenih organih, ki so pristojni za certificiranje izdelkov, so na voljo v podatkovni zbirki Nandoen.

Če izdelka ne preverja neodvisni organ, usklajenost izdelka s tehničnimi zahtevami preveri sam proizvajalec. To vključuje ocenjevanje in dokumentiranje možnih tveganj pri uporabi proizvoda.

Plačilo pristojbin

Proizvajalec, ki sam opravi postopek ugotavljanja skladnosti, ne plača nobenih pristojbin. Če se obrnete na priglašeni organ ali če specifikacije EU, ki veljajo za vaš izdelek, zahtevajo, da priglašeni organ izvede neodvisno ugotavljanje skladnosti, morate za opravljene storitve plačati zadevnemu priglašenemu organu. Stroški so odvisni od postopka certificiranja, ki se uporablja za določen proizvod, kompleksnosti izdelka itd.

Namestitev oznake CE

Oznaka mora biti vidna, čitljiva in neizbrisna.

Oznaka CE mora biti sestavljena iz začetnic „CE", pri čemer morata biti obe črki enako veliki, a ne manjši od 5 mm (razen če ni drugače določeno v ustreznih zahtevah za izdelek).

Če želite oznako CE zmanjšati ali povečati, morate upoštevati enako razmerje med dvema črkama. Če zagotovite vidnost oznake CE, je ta lahko v različnih oblikah (npr. različnih barv, polna/prazna).

Oznake CE ni mogoče namestiti na sam izdelek – po potrebi jo namestite na embalažo in/ali navedite v spremni dokumentaciji. Če zadevni izdelek ureja več direktiv/uredb EU, ki predvidevajo namestitev oznake CE, je treba v spremni dokumentaciji navesti, da je izdelek v skladu z vsemi veljavnimi direktivami/uredbami EU.

Slikovne datoteke za oznako CEen so na voljo na portalu Generalnega direktorata za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja.

Sorodne teme

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Kontaktna točka za proizvodeOdpri na zunanji povezavi

Kontaktne točke za proizvode zagotavljajo informacije v zvezi z nacionalnimi predpisi o posameznih izdelkih in pomoč pri dostopu do drugih trgov v EU.

Več služb za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: