Nazadnje pregledano : 22/03/2018

Pritožbe in reševanje sporov

Če menite, da je vaš dobavitelj električne energije kršil vaše pravice (pogodbeni pogoji, kakovost storitev itd.), imate na voljo več možnosti.

Pritožite se lahko pri svojem dobavitelju električne energije ali plina. Dobavitelj vam mora zagotoviti informacije o tem, kako vložiti pritožbo.

Tako naj bi spor hitro rešili in dobili povračilo in/ali nadomestilo, če je to upravičeno.

V primeru, da z obravnavo pritožbe niste zadovoljni, imate pravico, da pritožbo pošljete neodvisnemu organu za zunajsodno poravnavoen , denimo varuhu pravic odjemalcev energije.

Te možnosti ne omejujejo vaše pravice, da naknadno vložite tožbo na sodišču.

 

Praktični primer

Helen iz Združenega kraljestva ni bila zadovoljna z računom za električno energijo, saj ni razumela, kako je podjetje izračunalo skupni znesek, ki ga je bilo treba plačati ..., znesek se ji je zdel tudi previsok.

Na svojega dobavitelja električne energije je naslovila pisno pritožbo, vendar z odgovorom ni bila zadovoljna. 8 tednov po vložitvi pritožbe, ki je podjetje ni rešilo, se je Helen odločila, da bo zadevo predala varuhu pravic odjemalcev energije. Varuh je zahteval, da podjetje pojasni, kaj se je zgodilo, in odpravi težavo. Podjetje je priznalo, da je storilo napako pri izračunu. Poleg tega je spremenilo standardno obliko računa, da bi lahko odjemalci lažje razumeli informacije na računu.

Nacionalne kontaktne točke za energijo

V svoji državi morate imeti dostop do enotne kontaktne točkeen , kjer lahko dobite vse potrebne informacije v zvezi z vašimi pravicami glede energije, veljavno zakonodajo in učinkovitim reševanjem sporov z dobavitelji plina ali električne energije.

Nacionalni regulativni organi

Vaše pravice odjemalca energije v EU morajo biti določene v nacionalni zakonodaji. Za dodatne informacije se obrnite na nacionalni regulativni organen , ki mora zagotoviti, da so odjemalci zaščiteni v skladu z zakonodajo EU.

Zakonodaja EU

Potrebujete več informacij o predpisih v posamezni državi?

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: