Nazadnje pregledano: 18/05/2020

Odgovornosti za ravnanje z odpadki EEO

Ali ima brexit posledice za vas?

Če proizvajate, distribuirate ali prodajate električno in elektronsko opremo, kot so računalniki, hladilniki ali mobilni telefoni, morate po evropski in nacionalni zakonodaji zagotoviti pravilno odstranjevanje opreme in ravnanje z njo. To vključuje naslednje:

Odpadki takih izdelkov se s kratico imenujejo OEEO: odpadna električna in elektronska oprema. Okvirni seznam opreme, ki jo zajema zadevna zakonodaja, najdete v Direktivi o OEEOhren .

Registracija pri nacionalnih organih za OEEO

Podjetje morate registrirati pri pristojnih organih za upravljanje OEEO v vsaki državi EU (V tem primeru 27 držav članic EU ter Združeno kraljestvo, Islandija, Norveška, Lihtenštajn in Švica.) , v kateri prodajate svoje izdelke. Kontaktni podatki nacionalnih registrov so na voljo pri evropski mreži registrov OEEOen.

Predložitev poročila

Ko začnete prodajati izdelke z oznako OEEO na trgu EU, morate nacionalnim organom predložiti redna poročila o vrsti in količini opreme, ki ste jo proizvedli, distribuirali ali prodali.

Podrobnosti o obliki registracije in poročanja lahko dobite v nacionalnih registrih. 

Upravljanje odpadkov EEO

Prispevati morate k pravilnemu odstranjevanju opreme, ki jo proizvajate, distribuirate ali prodajate, ko jo potrošnik zavrže. Pridružite se lahko obstoječi skupni shemi skladnosti OEEO ali vzpostavite lastno shemo.

Pridružite se obstoječi shemi skladnosti ali vzpostavite individualno shemo

Skupne sheme skladnosti

Skupne sheme skladnosti obstajajo v večini držav EU, vzpostavil pa jih je javni sektor ali vlada. Sheme omogočajo proizvajalcem, distributerjem in prodajalcem, da skupaj izpolnjujejo obveznosti do ravnanja z odpadki. Delujejo na osnovi plačanega članstva.

Storitve shem lahko poleg financiranja in organizacije zbiranja, obdelave, recikliranja in predelave OEEO za člane vključujejo tudi:

Individualne sheme skladnosti

Glede na vrsto in količino izdelkov, ki jih proizvajate ali distribuirate, lahko vzpostavite lastno shemo skladnosti. Tako se lahko na primer odločite, če prodajate specifične naprave v omejenih serijah za specifično industrijo, kot so medicinski pripomočki za uporabo v bolnišnicah. Upoštevajte, da se pravila o takšnih shemah lahko med državami razlikujejo.

Informacije o skupnih in individualnih shemah skladnosti v posamezni državi EU so na voljo v nacionalnih registrih, dostopnih prek evropske mreže registrov OEEOen.

REFERENČNI DOKUMENTI:

Direktiva EU o obliki za poročanje in registracijo za proizvajalce OEEO

Direktiva EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

Sorodne teme

Zakonodaja EU

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: