Paskutinį kartą tikrinta 2020-08-05

Atsakomybė už EEĮ atliekas

Paveikė „Brexit’as“?

Jei gaminate, platinate ar parduodate elektros ir elektroninę įrangą, pvz., kompiuterius, šaldytuvus, mobiliuosius telefonus, pagal ES ir nacionalinės teisės aktus reikalaujama, kad prisidėtumėte prie tinkamo jos šalinimo ir apdorojimo užtikrinimo. Tai reiškia, kad turite:

Tokių gaminių atliekos vadinamos EEĮA – elektros ir elektroninės įrangos atliekomis. Įrangos, kuriai taikomi susiję teisės aktai, orientacinio pobūdžio sąrašas pateikiamas EEĮA direktyvojehren .

Registracija nacionalinėse EEĮA institucijose

Turite užregistruoti savo įmonę visų ES šalių (Šiuo atveju 27 ES valstybės narės, JK, Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas, Šveicarija) , kuriose parduodate savo gaminius, už EEĮ atliekų tvarkymą atsakingose institucijose. Nacionalinių registrų kontaktinius duomenis galima rasti Europos EEĮA registrų tinkleen.

Ataskaitos teikimas

Jei prekiaujate EEĮA ženklu pažymėtais produktais ES rinkoje, privalote nacionalinėms valdžios institucijoms reguliariai teikti ataskaitas, kuriose išsamiai nurodomos jūsų pagamintos, platintos ar parduotos įrangos rūšys ir kiekis.

Informaciją apie registravimo ir ataskaitų teikimo formas galima gauti iš nacionalinių registrų. 

EEĮ atliekų tvarkymas

Turite prisidėti prie tinkamo įrangos, kurią gaminate, platinate arba parduodate, šalinimo po to, kai vartotojas ją išmeta. Galite rinktis, ar prisijungti prie esamos EEĮA kolektyvinės atitikties sistemos, ar sukurti savo sistemą.

Prisijungimas prie esamos atitikties sistemos arba individualios sistemos sukūrimas

Kolektyvinės atitikties sistemos

Daugumoje ES šalių yra privačiojo sektoriaus arba vyriausybės sukurtų kolektyvinių atitikties sistemų. Šios sistemos suteikia gamintojams, platintojams ir pardavėjams galimybę atliekų tvarkymo pareigas vykdyti drauge. Jos grindžiamos mokama naryste.

Pagal sistemas ne tik finansuojamas ir organizuojamas jų narių EEĮ atliekų surinkimas, apdorojimas, naudojimas ir perdirbimas, bet gali būti teikiamos ir šios paslaugos:

Individualios atitikties sistemos

Atsižvelgiant į tai, kokios rūšies ir kiek gaminių gaminate arba platinate, galbūt galite sukurti savo atitikties sistemą. Taip gali būti tuo atveju, jei parduodate konkrečiai pramonės šakai skirtas mažais kiekiais gaminamas specialias priemones, pavyzdžiui, ligoninėse naudojamas medicinos priemones. Turėkite omenyje, kad tokioms sistemoms taikomos taisyklės įvairiose šalyse gali skirtis.

Informacijos apie kolektyvines ir individualias atitikties sistemas konkrečioje ES šalyje ieškokite su Europos EEĮA registrų tinkluen susietuose nacionaliniuose registruose.

NUORODOS:

ES direktyva, kuria nustatoma EEĮ gamintojų registravimo ir ataskaitų teikimo forma

ES direktyva dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo

Susijusios temos

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: